loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶

 

 

 

فهرست رساله های اماده مرکز طراحی درونگرا

برای دیدن جزئیات روی رساله مورد نظر کلیک کنید!!!

ترتیبی در نام رساله ها وجود ندارد با دقت نگاه کنید!


 
1. مطالعات اماده استادیوم  , رساله اماده استادیوم , دانلود رساله استادیوم............ استادیوم  164 صفحه


2. مطالعات اماده انستیتوی گل و گیاه  , رساله اماده ...................................... انستیتوی  پرورش نمایش گل و گیاه 150 صفحه


3. مطالعات اماده بیمارستان تخصصی قلب و عروق  , رساله اماده ..................... بیمارستان تخصصی قلب و عروق 209 صفحه


4. مطالعات اماده بیمارستان کلیه و مجاری ادراری  , رساله اماده ...................... بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری  430  صفحه


5. مطالعات اماده پژوهشکده پارک علم و فناوری  , رساله اماده ........................ پژوهشکده پارک علم و فناوری 117 صفحه


6. مطالعات اماده تفریحی توریستی ساحلی  , رساله اماده ................................. تفریحی توریستی ساحلی. 135 صفحه


7. مطالعات اماده خانه سالمندان  , رساله اماده ............................................ خانه سالمندان 108 صفحه


8. مطالعات اماده خانه سالمندان , رساله اماده خانه سالمندان .......................... خانه سالمندان 162 صفحه


8. مطالعات اماده خانه شعر و ادب  , رساله اماده خانه شعر ............................. خانه شعر و ادب 299 صفحه


9. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار ................................... خانه معمار 282 صفحه


10. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار  ............................... خانه معمار 301 صفحه


11. مطالعات اماده دانشکده معماری و..., رساله اماده دانشکده معماری ............ دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی 295 صفحه


12. مطالعات اماده دانشکده هنر  , رساله اماده دانشکده هنر ........................... دانشکده هنر با رویکرد تئاتر،سینما و موسیقی 234 صفحه


13. مطالعات اماده دانشکده هنر معماری , رساله اماده ................................... دانشکده هنر معماری 81 صفحه


14. مطالعات اماده دانشکده هنر و معماری , رساله اماده ................................ دانشکده هنر و معماری 101 صفحه


15. مطالعات اماده دهکده تفریحی توریستی زمستانی , رساله اماده ................... دهکده تفریحی توریستی زمستانی 127 صفحه


17. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده ................................................ فرهنگسرا  98 صفحه


18. مطالعات اماده فرهنگی ورزشی تفریحی  , رساله اماده ............................. فرهنگی ورزشی تفریحی. 105 صفحه


19. مطالعات اماده کتابخانه عمومی , رساله اماده ......................................... کتابخانه عمومی  169 صفحه


20. مطالعات اماده کلینیک تخصصی , رساله اماده ........................................ کلینیک تخصصی 130 صفحه


21. مطالعات اماده مجتمع آبدرمانی , رساله اماده ......................................... مجتمع آبدرمانی 140 صفحه


22. مطالعات اماده مجتمع تجاری , رساله اماده ........................................... مجتمع تجاری 208 صفحه


23. مطالعات اماده مجتمع فرهنگی تفریحی , رساله اماده ............................... مجتمع فرهنگی تفریحی  180 صفحه


24. مطالعات اماده مجتمع فرهنگي و هنري , رساله اماده .............................. مجتمع فرهنگي و هنري   132 صفحه


25. مطالعات اماده مجتمع مسکونی , رساله اماده ........................................ مجتمع مسکونی 105 صفحه


26. مطالعات اماده  , رساله اماده مجتمع مسکونی ....................................... مجتمع مسکونی 180 صفحه


27. مطالعات اماده مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین , رساله اماده ................ مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین 180 صفحه


28. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه اقامتی و توریستی152 صفحه


29. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه تفریحی توریستی 245صفحه


30. مطالعات اماده مجموعه تفریحی توریستی اقامتی , رساله اماده ................... مجموعه تفریحی توریستی اقامتی 130 صفحه


31. مطالعات اماده مجموعه سینمایی و تئاتر , رساله اماده .............................. مجموعه سینمایی و تئاتر 161 صفحه


32. مطالعات اماده مرکز همایش های بصری , رساله اماده ............................. مرکز همایش های بصری 286 صفحه


33. مطالعات اماده هنرستان , رساله اماده هنرستان ................................... مركز آموزش حرفه‌اي  يا هنرستان با رویکرد معماری 169 صفحه


34. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................................... مسجد 76 صفحه


35. مطالعات اماده موزه , رساله اماده موزه ................................................. موزه  169 صفحه


36. مطالعات اماده موزه آب , رساله اماده موزه آب  ....................................... موزه آب 171 صفحه


37. مطالعات اماده مهد کودک , رساله اماده مهد کودک  ................................... مهد کودک 88 صفحه


38. مطالعات اماده هتل 4 ستاره , رساله اماده هتل 4 ستاره ............................. هتل 4 ستاره 110 صفحه


39. مطالعات اماده  , رساله اماده هتل 3 ستاره ............................................. هتل 3 ستاره  133 صفحه


40. مطالعات اماده یادمان سهراب سپهری , رساله اماده یادمان سهراب سپهری ......... یادمان سهراب سپهری 220 صفحه


41. مطالعات اماده فرهنگستان , رساله اماده فرهنگستان ..................................... فرهنگستان 196 صفحه


42. مطالعات اماده دهکده هنرمندان , رساله اماده دهکده هنرمندان ............................... دهکده هنرمندان 120 صفحه


43. مطالعات اماده موزه رقص , رساله اماده موزه رقص ............................... موزه رقص 149 صفحه 


44. مطالعات اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  , رساله اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  ....................کتابخانه با رویکرد معماری پایدار 250 صفحه


45. مطالعات اماده موزه فرش , رساله اماده موزه فرش ............................... موزه فرش 97 صفحه


46. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................... مسجد 2 / 100 صفحه


47. مطالعات اماده باغ کتاب ایران , رساله اماده باغ کتاب ایران ............................... باغ کتاب ایران 178 صفحه


48. مطالعات اماده سینما , رساله اماده سینما ............................... شهر سینمایی ( سینما ) 165 صفحه


49. مطالعات اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری , رساله اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری ............................... خانه علوم و پژوهشکده فناوری  175 صفحه


50. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 2 /  141 صفحه


51. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 3 /  157 صفحه


52. مطالعات اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , رساله اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ............................... کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 140 صفحه


53. مطالعات اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی , رساله اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی ............................... آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی 91 صفحه


54. مطالعات امادهرساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) , رساله اماده رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) ............................... رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) 215  صفحه56. مطالعات اماده کلینیک دندان پزشکی , رساله اماده کلینیک دندان پزشکی ............................... کلینیک تخصصی دندان پزشکی 207 صفحه


57. مطالعات اماده موزه نور و آب , رساله اماده موزه نور و آب ............................... موزه نور و آب 261 صفحه 


58. مطالعات اماده فرودگاه , رساله اماده فرودگاه ............................... فرودگاه 123 صفحه


59. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


60. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


61. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


62. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


63. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


64. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


65. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


66. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


67. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


68. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


69. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


70. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


71. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


72. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


73. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


74. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


75. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


76. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


77. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


78. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


79. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


80. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


81. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


82. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


83. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


84. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


85. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


86. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


87. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


88. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


89. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


90. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


91. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


92. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


93. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


94. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


95. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


96. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


97. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


98. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


99. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


100. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................
 

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله انستیتوی پرورش نمایش گل و گیاه

  مطالعات انستیتوی پرورش نمایش گل و گیاه

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 150  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست:
بخش اول
فصل اول:
آشنایي با موضوع طرح
گل................................................................................................................................... 1
هديه ای به زيبايی گل..……………………………………………………………………………… 2
استفاده از نقوش گل ها و گیاهان در تزئین تاريخ………………………………………………………… 5
گل و گیاهان نزد مردان ايران………………………………………………………………………… 6
سیر و تاريخچه کشاورزی.…………………………………………………………………………… 7
مکانیزاسیون کشاو.زی چیست؟..……………………………………………………………………… 8
اهداف مکانیزاسیون ………………………………………………………………………………… 9
مکانیزاسیون در ايران..……………………………………………………………………………… 9
بیوتکنولوژی...……………………………………………………………………………………… 11
عمده ترين کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی………………………………………………………… 11
نتیجه بیوتکنولوژی در کشاورزی..……………………………………………………………………… 11
بیوتکنولوژی نوين در ايران.…………………………………………………………………………… 12
مقدمه ای در باب پژوهش……………………………………………………………………………… 11
تحقیقات درگذشته……………………………………………………………………………………… 15
کلینیک گیاه پزشکی………………………………………………………………………….....……….. 17
تجهیزات کلینیک گیاه پزشکی .………………………………………………………………………… 18
وسايل مورد نیازدر اين قسمت شامل……………………………………………………………………… 18
آزمايشگاه اصلی.……………………………………………………………………………………… 19
وسايل و ادوات کوچک تر.……………………………………………………………………………… 21
ابزار کار آزمايشگاهی..………………………………………………………………………………… 21
اسباب و لوازم متفرقه…………………………………………………………………………………… 22
نگهداری و کار با وسايل………………………………………………………………………………… 22
کالیبره کردن………………………………………………………………………………………… 26
وسايل آزمايشگاه.......………………………………………………………………………………… 27
گلخانه.……………………………………………………………………………………………… 22
تعريف گلخانه………………………………………………………………………………………… 21
انواع گلخانه ها..……………………………………………………………………………………… 21
انواع بسترهای کاشت محصولات گلخانه ای.……………………………………………………………… 27
سازه گلخانه..………………………………………………………………………………………… 27
انواع گلخانه ها از لحاظ پوشش..………………………………………………………………………… 28
خصوصیات سازه های پیشرفته و مدرن…………………………………………………………………… 11
فصل دوم
دیدگاه نظری طرح
معماری پايدار چیست............................................................................................................................................................................................. 51
مرحله صرفه جويی در منابع ................................................................................................................................................................................. 55
باکمینستر فولر………… ..…………………………………………………………………………… 57
سازه های فضايی………… ...………………………………………………………………………… 59
تعريف و تاريخچه سازه های فضاکار……… ..…………………………………………………………… 61
سازه های فضا کار از نظر اسمی به سه گروه تقسیم می شوند………… ……………………………………… 67
انواع سازه های فضاکار…………… …………………………………………………………………… 71
مزايای سازه های فضاکار…………… ..………………………………………………………………… 72
محدوديت های شبکه های فضايی……………… ..………………………………………………………… 75
موارد استفاده سازه های فضاکار……………… ..………………………………………………………… 76
بررسی مواد و مصالح کاربردی در سازه های غشايی و مقايسه ی ويژگی آن……… ...………………………… 77
مقدمه.………………………………………………………………………………………………… 78
غشاه…… .……………………………………………………………………………………… 79
انواع غشاهای پارچه……………...……… …………………………………………………………… 82
ويژگی های سازه ای غشاها………… .…………………………………………………………………… 81
جمع بندی……………… ……………………………………………………………………………… 85
انرژی خورشیدی....................................................................................................................................................................................................................... 86
فصل سوم
معرفي نمونه های مشابه
پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد........................... ............................................................... ............................................................ 91
تجهیزات و امکانات............................................................................................................................................................................................................ 91
هرباريوم )مخزن گیاهی(.................................................................................................................................................................................................. 91
آزمايشگاه گیاهشناسی...................................................................................................................................................................................................... 92
باغ گیاهشناسی............................................................................................................................................................................................................... 92
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی................................................................................................................................... 97
بخش تحقیقات آبخیزداری.................................................................................................................................................................................... 98
بخش تحقیقات آفات و بیماريهای گیاهی........................................................................................................................................................ 99
بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر................................................................................................................................................... 111
بخش تحقیقات خاك و آب........................................................................................................................................................................... 112
بخش بیوتکنولوژی........................................................................................................................................................................................ 116
نمونه انستیتوی پرورش و نمايش گل و گیاه دانشجويی..................................................................................................................... 117
فصل چهارم
برنامه فيزیکي و عملکردی طرح
از اهداف مهم اين روز عبارتاند
بخش پنجم
ضوابط و استاندارد
آزمايشگاههای تحقیقاتی............................................................................................................................................................................... 111
فضاهای تحقیق................................................................................................................................................................................................ 115
محل قرار گیری دفاترولابراتوارها................................................................................................................................................................... 115
لابراتورها و دفاتر بدون پنجره........................................................................................................................................................................ 116
فضاهای پژوهشکده........................................................................................................................................................................................ 116
استانداردهای طراحی آمفی تئاتر............................................................................................................................................................... 121
فضاهای خدماتی پشت سن.......................................................................................................................................................................... 121
قسمت اداری سالن........................................................................................................................................................................................... 121
پارکینگ............................................................................................................................................................................................................ 126
فصل ششم
آشنایي با محيط طرح وتجزیه تحليل سایت
مقدمه................................................................................................................................................................................................ 128
ناهمواریها....................................................................................................................................................................................... 129
آب و هوا........................................................................................................................................................................................ 121
طبیعت استان تهران.................................................................................................................................................................. 119
منابع آب....................................................................................................................................................................................... 121
استان تهران در گذر زمان....................................................................................................................................................... 122
درباره بوستان گفتگو.................................................................................................................................................................. 127
امکانات.......................................................................................................................................................................................... 128
سبکهای طراحی..........................................................................................................................................................................

قیمت : 30 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی