loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶

 

 

 

فهرست رساله های اماده مرکز طراحی درونگرا

برای دیدن جزئیات روی رساله مورد نظر کلیک کنید!!!

ترتیبی در نام رساله ها وجود ندارد با دقت نگاه کنید!


 
1. مطالعات اماده استادیوم  , رساله اماده استادیوم , دانلود رساله استادیوم............ استادیوم  164 صفحه


2. مطالعات اماده انستیتوی گل و گیاه  , رساله اماده ...................................... انستیتوی  پرورش نمایش گل و گیاه 150 صفحه


3. مطالعات اماده بیمارستان تخصصی قلب و عروق  , رساله اماده ..................... بیمارستان تخصصی قلب و عروق 209 صفحه


4. مطالعات اماده بیمارستان کلیه و مجاری ادراری  , رساله اماده ...................... بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری  430  صفحه


5. مطالعات اماده پژوهشکده پارک علم و فناوری  , رساله اماده ........................ پژوهشکده پارک علم و فناوری 117 صفحه


6. مطالعات اماده تفریحی توریستی ساحلی  , رساله اماده ................................. تفریحی توریستی ساحلی. 135 صفحه


7. مطالعات اماده خانه سالمندان  , رساله اماده ............................................ خانه سالمندان 108 صفحه


8. مطالعات اماده خانه سالمندان , رساله اماده خانه سالمندان .......................... خانه سالمندان 162 صفحه


8. مطالعات اماده خانه شعر و ادب  , رساله اماده خانه شعر ............................. خانه شعر و ادب 299 صفحه


9. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار ................................... خانه معمار 282 صفحه


10. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار  ............................... خانه معمار 301 صفحه


11. مطالعات اماده دانشکده معماری و..., رساله اماده دانشکده معماری ............ دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی 295 صفحه


12. مطالعات اماده دانشکده هنر  , رساله اماده دانشکده هنر ........................... دانشکده هنر با رویکرد تئاتر،سینما و موسیقی 234 صفحه


13. مطالعات اماده دانشکده هنر معماری , رساله اماده ................................... دانشکده هنر معماری 81 صفحه


14. مطالعات اماده دانشکده هنر و معماری , رساله اماده ................................ دانشکده هنر و معماری 101 صفحه


15. مطالعات اماده دهکده تفریحی توریستی زمستانی , رساله اماده ................... دهکده تفریحی توریستی زمستانی 127 صفحه


17. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده ................................................ فرهنگسرا  98 صفحه


18. مطالعات اماده فرهنگی ورزشی تفریحی  , رساله اماده ............................. فرهنگی ورزشی تفریحی. 105 صفحه


19. مطالعات اماده کتابخانه عمومی , رساله اماده ......................................... کتابخانه عمومی  169 صفحه


20. مطالعات اماده کلینیک تخصصی , رساله اماده ........................................ کلینیک تخصصی 130 صفحه


21. مطالعات اماده مجتمع آبدرمانی , رساله اماده ......................................... مجتمع آبدرمانی 140 صفحه


22. مطالعات اماده مجتمع تجاری , رساله اماده ........................................... مجتمع تجاری 208 صفحه


23. مطالعات اماده مجتمع فرهنگی تفریحی , رساله اماده ............................... مجتمع فرهنگی تفریحی  180 صفحه


24. مطالعات اماده مجتمع فرهنگي و هنري , رساله اماده .............................. مجتمع فرهنگي و هنري   132 صفحه


25. مطالعات اماده مجتمع مسکونی , رساله اماده ........................................ مجتمع مسکونی 105 صفحه


26. مطالعات اماده  , رساله اماده مجتمع مسکونی ....................................... مجتمع مسکونی 180 صفحه


27. مطالعات اماده مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین , رساله اماده ................ مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین 180 صفحه


28. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه اقامتی و توریستی152 صفحه


29. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه تفریحی توریستی 245صفحه


30. مطالعات اماده مجموعه تفریحی توریستی اقامتی , رساله اماده ................... مجموعه تفریحی توریستی اقامتی 130 صفحه


31. مطالعات اماده مجموعه سینمایی و تئاتر , رساله اماده .............................. مجموعه سینمایی و تئاتر 161 صفحه


32. مطالعات اماده مرکز همایش های بصری , رساله اماده ............................. مرکز همایش های بصری 286 صفحه


33. مطالعات اماده هنرستان , رساله اماده هنرستان ................................... مركز آموزش حرفه‌اي  يا هنرستان با رویکرد معماری 169 صفحه


34. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................................... مسجد 76 صفحه


35. مطالعات اماده موزه , رساله اماده موزه ................................................. موزه  169 صفحه


36. مطالعات اماده موزه آب , رساله اماده موزه آب  ....................................... موزه آب 171 صفحه


37. مطالعات اماده مهد کودک , رساله اماده مهد کودک  ................................... مهد کودک 88 صفحه


38. مطالعات اماده هتل 4 ستاره , رساله اماده هتل 4 ستاره ............................. هتل 4 ستاره 110 صفحه


39. مطالعات اماده  , رساله اماده هتل 3 ستاره ............................................. هتل 3 ستاره  133 صفحه


40. مطالعات اماده یادمان سهراب سپهری , رساله اماده یادمان سهراب سپهری ......... یادمان سهراب سپهری 220 صفحه


41. مطالعات اماده فرهنگستان , رساله اماده فرهنگستان ..................................... فرهنگستان 196 صفحه


42. مطالعات اماده دهکده هنرمندان , رساله اماده دهکده هنرمندان ............................... دهکده هنرمندان 120 صفحه


43. مطالعات اماده موزه رقص , رساله اماده موزه رقص ............................... موزه رقص 149 صفحه 


44. مطالعات اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  , رساله اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  ....................کتابخانه با رویکرد معماری پایدار 250 صفحه


45. مطالعات اماده موزه فرش , رساله اماده موزه فرش ............................... موزه فرش 97 صفحه


46. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................... مسجد 2 / 100 صفحه


47. مطالعات اماده باغ کتاب ایران , رساله اماده باغ کتاب ایران ............................... باغ کتاب ایران 178 صفحه


48. مطالعات اماده سینما , رساله اماده سینما ............................... شهر سینمایی ( سینما ) 165 صفحه


49. مطالعات اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری , رساله اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری ............................... خانه علوم و پژوهشکده فناوری  175 صفحه


50. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 2 /  141 صفحه


51. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 3 /  157 صفحه


52. مطالعات اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , رساله اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ............................... کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 140 صفحه


53. مطالعات اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی , رساله اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی ............................... آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی 91 صفحه


54. مطالعات امادهرساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) , رساله اماده رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) ............................... رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) 215  صفحه56. مطالعات اماده کلینیک دندان پزشکی , رساله اماده کلینیک دندان پزشکی ............................... کلینیک تخصصی دندان پزشکی 207 صفحه


57. مطالعات اماده موزه نور و آب , رساله اماده موزه نور و آب ............................... موزه نور و آب 261 صفحه 


58. مطالعات اماده فرودگاه , رساله اماده فرودگاه ............................... فرودگاه 123 صفحه


59. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


60. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


61. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


62. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


63. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


64. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


65. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


66. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


67. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


68. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


69. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


70. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


71. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


72. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


73. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


74. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


75. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


76. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


77. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


78. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


79. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


80. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


81. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


82. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


83. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


84. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


85. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


86. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


87. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


88. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


89. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


90. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


91. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


92. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


93. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


94. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


95. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


96. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


97. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


98. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


99. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


100. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................
 

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله استادیوم

  مطالعات استادیوم

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 164  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
-1-1 تعريف استاديوم 1
-2-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-3-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-1-2-1 استاديوم 1
-2 دسته بنديهاي تاريخی 2 - 2 -1
-3-1 نسل استاديومها طبق نظر رود شر، رئيس ارشد ورزشگاه)اچ . او . کی( 3
-1-3-1 استاديوم هاي نسل اول 4
-2-3-1 استاديوم هاي نسل دوم :تأثير تلويزيون 4
-3-3-1 استاديوم هاي نسل سوم :استاديوم هاي خانوادگی 5
4-3-1 - استاديوم هاي نسل چهارم :تعهد جمعی و رسانه ها 5
-5-3-1 استاديوم هاي نسل پنجم : بازسازي شهري 5
-2-1 فصل دوم : بررسی محيط پيرامون
-1-2-1 مقدمه 8
-2-2-1 چکيده 9
-3-2-1 واژه هاي کليدي 9
-4-2-1 شناخت ويژگيهاي منطقه 10
-1-4-2-1 موقعيت استان همدان ]حوزه کلان [ 10
-2-4-2-1 موقعيت شهرستان ملاير 11
-5-2-1 بررسی و تعيين ويژگی هاي اقليمی منطقه 11
-1-5-2-1 آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملاير 11
-6-2-1 عناصر اقليمی 12
-3-1 فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
-1-3-1 مشخصات کالبدي 16
-1-1-3-1 ابعاد و اندازهها 16
-2-1-3-1 روش ترسيم خطوط زمين فوتبال 17
-3-1-3-1 تعيين جهت قرارگيري زمين 18
-3-1-3-1 تجهيزات مورد نياز مسابقات فوتبال 18
4 - امکانات زمين بازي جهت مسابقات دو ميدانی 19 -1 -3-1
5 - ايمنی زمين بازي 20 -1-3-1
6 - اندازه نيمکتها 31 -1-3-1
7 - محلهاي ايستادن 31 -1-3-1
-1 ابعاد جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
-2 انواع جايگاه هاي ايستادن 32 – 7 -1-3-1
-3 آرايش جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
8 - آسايش تماشاگران 32 -1-3-1
9 - جايگاه معلولين 33 -1-3-1
-2-3-1 دسترسی ها 35
-3-3-1 تجهيزات 35
-4-3-1 نقشه )پلان( زمين استاديوم 36
-5-3-1 فضاي بازيکنان و اتاق رختکن 37
-1 فضاي بازيکنان 38 -5-3-1
-2 اتاق تعويض تيم ها 38 -5-3-1
-3 حوضچه هاي مخصوص استراحت و تمدد اعصاب 39 -5-3-1
-4 اتاق مخصوص ماساژ 39 -5-3-1
-5 اتاق تعويض مربيان تيم 39 -5-3-1
-6 اتاق داوران برحسب قوانين فيفا 40 -5-3-1
-7 فضاي آزمايش مواد مخدر 41 -5-3-1
-8 مراقبت هاي پزشکی 42 -5-3-1
-9 فضاي گرم کردن 42 -5-3-1
-11 نيمکت بازيکنان 43 -5-3-1
-11 فضاي تعويض نمايندگان رسمی 44 -5-3-1
-6-3-1 فضاهاي مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذيرايی از مهمانان سازمانها 45
-1 استراحتگاههاي متعلق به اشخاص مهم 45 -6-3-1
-2 فضاي پذيرايی 45 -6-3-1
-3 سالن استراحت 46 -6-3-1
-4 کرسی هاي اجرايی 46 -6-3-1
-5 لژ و فضاهاي ويژه مخصوص اشخاص مهم 47 -6-3-1
-7 ارتفاعها 48 - 3-1
-8-3-1 تسهيلات رسانه ها )امکانات و فضاهاي کاري رسانه ها و مطبوعات( 49
-1 فضاهاي مربوط به عملکرد رسانه ها 49 - 8 -3-1
-2 موقعيت فضاهاي مربوط به رسانه ها 50 - 8 -3-1
-3 موقعيتهاي مفسرين 51 - 8 -3-1
-4 مکان و تجهيزات 51 - 8 -3-1
-5 فضاي کنترل مفسرين 52 - 8 -3-1
-6 نيمکتهاي گزارشگران تلويزيون 53 - 8 -3-1
-7 عکاسان 53 - 8 -3-1
-8 روزنامه نگاران 54 - 8 -3-1
-9 منطقه مختلط 55 - 8 -3-1
-11 فضاي مذاکرات و انجمن مطبوعاتی 56 - 8 -3-1
-11 موقعيت دوربين 57 - 8 -3-1
-12 فضاي مورد نياز فيلمبردار 57 - 8 -3-1
-13 حداقل فضاي مورد نياز دوربين ها 57 - 8 -3-1
-4-1 فصل چهارم : بررسی استانداردها
-1-4-1 استاندارد درهاي ورودي 58
-2 فضاهاي خروجی 58 -4-1
-3-4-1 مسيرهاي خروج اضطراري 58
-4 محاسبات زمان براي خروج جمعيت 59 -4-1
-5 تعداد رديفها 60 -4-1
-6 پله ها 60 -4-1
-7 گذرگاهها و سطوح شيبدار 61 -4-1
-8 بالابرها و پله برقی 61 -4-1
-9 وروديها 62 -4-1
-11 گردش افقی 63 -4-1
-11 درهاي داخلی 63 -4-1
-12 گردش عمودي 64 -4-1
-13 تعيين بلوک ها جهت استقرار نيمکت ها 64 -4-1
-14 بررسی تعيين بلوکها 65 -4-1
-15 فضاهاي ارتباطی 65 -4-1
-16 سهم فضاهاي ارتباطی 66 -4-1
-17 اندازه گيري ظرفيت اوليه 67 -4-1
-18 ارتباطات مخابراتی از راه دور 68 -4-1
-19 فضاهاي پشتيبانی 68 -4-1
-1 پارکينگ 69 -19 -4-1
-2 انبار 70 -19 -4-1
-3 تدارکات استاديوم 71 -19 -4-1
-1 سالن ميهمانان ويژه 72 -3 -19 -4-1
-2 فضاي رستوران 71 -3 -19 -4-1
-3 آشپرخانه مرکزي 72 -3 -19 -4-1
-4 کيوسکها و يا فروشگاهها 73 -19 -4-1
-5 محل کمک هاي اوليه 73 -19 -4-1
-6 فضاهاي کلی سرويس بهداشتی 74 -19 -4-1
-7 فضاهاي اداري و عمومی 75 -19 -4-1
-21 محدوده مخصوص بازيکنان 76 -4-1
-1 رختکن بازيکنان 77 -21 -4-1
-2 شرايط رختکن بازيکنان 78 -21 -4-1
-3 امکانات رختکن ها 78 -21 -4-1
-21 دفتر مربيان 78 -4-1
-1 امکانات دفتر مربيان 79 -21 -4-1
-22 اتاق داوران 79 -4-1
-1 امکانات اتاق داوران 79 -22 -4-1
-23 علائم در محوطه رختکن ها 80 -4-1
-24 بخش هاي عملکردي رسانه ها 81 -4-1
-1 محل قرار گيري گزارشگران 82 -24 -4-1
-2 محل قرارگيري عکاسان 83 -24 -4-1
-1-4- اتاق کنترل تصاوير و گزارش تلويزيونی 84 24- 3
-4 بخش خبرنگاران مطبوعات 85 -24 -4-1
-5 فضاي مشترک 87 -24 -4-1
-6 جايگاه مصاحبه فوري 87 -24 -4-1
-7 اتاق کنفرانس مطبوعاتی 88 -24 -4-1
-8 مرکز رسانه ها در استاديوم 89 -24 -4-1
-9 پخش تلويزيونی 90 -24 -4-1
-11 دوربين هاي اصلی پخش اختصاصی 92 -24 -4-1
-11 طراحی فضاي مورد نياز براي دوربين ها 95 -24 -4-1
-12 دوربين هاي ضبط تصاوير آهسته 96 -24 -4-1
-25 سالن هاي پذيرايی 97 -4-1
-26 لابی و پذيرش 98 -4-1
-27 سالن 98 -4-1
99 )VIP -28 سکوهاي تماشاي مسابقه )جايگاه -4-1
-29 ظرفيت سکو هاي مهمانان 100 -4-1
-31 اتاق هاي مهمانان 100 -4-1
-1 ايده هاي طراحی 101 -31 -4-1
-2 قرارگيري اتاق ها بين سکو هاي استاديوم 101 -31 -4-1
بخش دوم
-1-2 فصل اول : مبانی نظري طرح
115 (High-Tech) -1-1-2
-2-1-2 منابع 118
-2-2 فصل دوم : تحليل سايت 119
-3-2 فصل سوم : طراحی 121
-4-2 فصل چهارم : سازه 121
-2-4-2 سيستم هاي باربري ساختمانی 123
-1 سيستم هاي سازه با عملکرد شکلی 123 -2-4-2
-2 سيستم هاي سازه با عملکرد برداري 123 -2-4-2
-3 سيستم هاي سازه با عملکرد مقطعی 123 -2-4-2
-5 سيستم هاي سازه با عملکرد ارتفاعی 125 -2-4-2
-3-4-2 سيستم هاي سازه اي مناسب براي پوشش دهانه هاي بزرگ 125
-1 سيستم هاي خطی 125 -3-4-2
-2 سازه هاي فضاکار 127 -3-4-2
-4 لايه بندي 128 -3-4-2
-5 اتصالات 129 -3-4-2
-6 گنبدهاي مشبک 131 -3-4-2
-7 سازه کش بستی 131 -3-4-2
-8 سيستم سقف چرخ دوچرخه 131 -3-4-2
-9 سازه ورق هاي تاشده 132 -3-4-2
-11 سازههاي پارچه اي 133 -3-4-2
-1-11 دسته بندي سازههاي پارچهاي به لحاظ عملکرد 134 -3-4-2
-2-11 فرم و رفتار سازه هاي پارچه اي 138 -3-4-2
-11 بالشتکهاي بادي 141 -3-4-2
-1 ابعاد بالشتک ها 144 -11 -3-4-2
با پيش تنيدگی مکانيکی 144 ETFE -2 پوشش هاي -11 -3-4-2
-3 نصب و برپايی 145 -11 -3-4-2
147 ETFE -4 توليد و فرآوري محصول -11 -3-4-2
-5 باد کردن بالشتکها 147 -11 -3-4-2
-6 نگهداري 148 -11 -3-4-2
-8 رطوبت گيرها 149 -11 -3-4-2
-9-11 حريق 149 -3-4-2
-11-11 اکوستيک 149 -3-4-2
-11 انتقال حرارت 149 -11 -3-4-2
-12 طراحی سازه هاي پارچه اي 151 -3-4-2
-1 شکل سطح  پوشش 151 -12 -3-4-2
-2 پيشتنيدگی 151 -12 -3-4-2
-3 انعطافپذيري و تغيير شکل 152 -12 -3-4-2
-4 آب و هواي داخل پوسته 152 -12 -3-4-2
-5-2 فصل پنجم : تاسيسات 154
-1-5-2 تاسيسات برقی 154
-2 نورپردازي 154 -5-2
-1 نياز استفاده کنندگان 154 -2 -5-2
-2 رده هاي نورپردازي 155 -2 -5-2
-3-2 معيارهاي نورپردازي 156 -5-2
-4 يکنواختی نور 156 -2 -5-2
-5 طراحی روشنايی 157 -2 -5-2
-7 نورپردازي استاديوم فوتبال 158 -2 -5-2
-8 گرماي رنگ نور 161 -2 -5-2
-9 گرماي رنگ لامپ ها 161 -2 -5-2
-11 نصب چراغها 162 -2 -5-2
-12 روشنايی اضطراري 162 -2 -5-2
-13 آکوستيک 163 -2 -5-2
-3-5-2 تاسيسات مکانيکی 166
-1 تامين دماي مناسب 166 -3-5-2
-2 تامين هواي تازه 167 -3-5-2
-4-5-2 ملاحظات اقليمی 167
-1 آسايش گرمايی در زمين هاي روباز 168 -4-5-2
-5-5-2 ضوابط اقليمی طر احی زمينهاي ورزشی 168
-6-5-2 بررسی نحوه مديريت اقتصادي استاديوم ها )موثر بر معماري( 169

قیمت : 25 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی