loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶

رساله و مطالعات معماری

 

 

 

فهرست رساله های اماده مرکز طراحی درونگرا

برای دیدن جزئیات روی رساله مورد نظر کلیک کنید!!!

ترتیبی در نام رساله ها وجود ندارد با دقت نگاه کنید!


 
1. مطالعات اماده استادیوم  , رساله اماده استادیوم , دانلود رساله استادیوم............ استادیوم  164 صفحه


2. مطالعات اماده انستیتوی گل و گیاه  , رساله اماده ...................................... انستیتوی  پرورش نمایش گل و گیاه 150 صفحه


3. مطالعات اماده بیمارستان تخصصی قلب و عروق  , رساله اماده ..................... بیمارستان تخصصی قلب و عروق 209 صفحه


4. مطالعات اماده بیمارستان کلیه و مجاری ادراری  , رساله اماده ...................... بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری  430  صفحه


5. مطالعات اماده پژوهشکده پارک علم و فناوری  , رساله اماده ........................ پژوهشکده پارک علم و فناوری 117 صفحه


6. مطالعات اماده تفریحی توریستی ساحلی  , رساله اماده ................................. تفریحی توریستی ساحلی. 135 صفحه


7. مطالعات اماده خانه سالمندان  , رساله اماده ............................................ خانه سالمندان 108 صفحه


8. مطالعات اماده خانه سالمندان , رساله اماده خانه سالمندان .......................... خانه سالمندان 162 صفحه


8. مطالعات اماده خانه شعر و ادب  , رساله اماده خانه شعر ............................. خانه شعر و ادب 299 صفحه


9. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار ................................... خانه معمار 282 صفحه


10. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار  ............................... خانه معمار 301 صفحه


11. مطالعات اماده دانشکده معماری و..., رساله اماده دانشکده معماری ............ دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی 295 صفحه


12. مطالعات اماده دانشکده هنر  , رساله اماده دانشکده هنر ........................... دانشکده هنر با رویکرد تئاتر،سینما و موسیقی 234 صفحه


13. مطالعات اماده دانشکده هنر معماری , رساله اماده ................................... دانشکده هنر معماری 81 صفحه


14. مطالعات اماده دانشکده هنر و معماری , رساله اماده ................................ دانشکده هنر و معماری 101 صفحه


15. مطالعات اماده دهکده تفریحی توریستی زمستانی , رساله اماده ................... دهکده تفریحی توریستی زمستانی 127 صفحه


17. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده ................................................ فرهنگسرا  98 صفحه


18. مطالعات اماده فرهنگی ورزشی تفریحی  , رساله اماده ............................. فرهنگی ورزشی تفریحی. 105 صفحه


19. مطالعات اماده کتابخانه عمومی , رساله اماده ......................................... کتابخانه عمومی  169 صفحه


20. مطالعات اماده کلینیک تخصصی , رساله اماده ........................................ کلینیک تخصصی 130 صفحه


21. مطالعات اماده مجتمع آبدرمانی , رساله اماده ......................................... مجتمع آبدرمانی 140 صفحه


22. مطالعات اماده مجتمع تجاری , رساله اماده ........................................... مجتمع تجاری 208 صفحه


23. مطالعات اماده مجتمع فرهنگی تفریحی , رساله اماده ............................... مجتمع فرهنگی تفریحی  180 صفحه


24. مطالعات اماده مجتمع فرهنگي و هنري , رساله اماده .............................. مجتمع فرهنگي و هنري   132 صفحه


25. مطالعات اماده مجتمع مسکونی , رساله اماده ........................................ مجتمع مسکونی 105 صفحه


26. مطالعات اماده  , رساله اماده مجتمع مسکونی ....................................... مجتمع مسکونی 180 صفحه


27. مطالعات اماده مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین , رساله اماده ................ مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین 180 صفحه


28. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه اقامتی و توریستی152 صفحه


29. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه تفریحی توریستی 245صفحه


30. مطالعات اماده مجموعه تفریحی توریستی اقامتی , رساله اماده ................... مجموعه تفریحی توریستی اقامتی 130 صفحه


31. مطالعات اماده مجموعه سینمایی و تئاتر , رساله اماده .............................. مجموعه سینمایی و تئاتر 161 صفحه


32. مطالعات اماده مرکز همایش های بصری , رساله اماده ............................. مرکز همایش های بصری 286 صفحه


33. مطالعات اماده هنرستان , رساله اماده هنرستان ................................... مركز آموزش حرفه‌اي  يا هنرستان با رویکرد معماری 169 صفحه


34. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................................... مسجد 76 صفحه


35. مطالعات اماده موزه , رساله اماده موزه ................................................. موزه  169 صفحه


36. مطالعات اماده موزه آب , رساله اماده موزه آب  ....................................... موزه آب 171 صفحه


37. مطالعات اماده مهد کودک , رساله اماده مهد کودک  ................................... مهد کودک 88 صفحه


38. مطالعات اماده هتل 4 ستاره , رساله اماده هتل 4 ستاره ............................. هتل 4 ستاره 110 صفحه


39. مطالعات اماده  , رساله اماده هتل 3 ستاره ............................................. هتل 3 ستاره  133 صفحه


40. مطالعات اماده یادمان سهراب سپهری , رساله اماده یادمان سهراب سپهری ......... یادمان سهراب سپهری 220 صفحه


41. مطالعات اماده فرهنگستان , رساله اماده فرهنگستان ..................................... فرهنگستان 196 صفحه


42. مطالعات اماده دهکده هنرمندان , رساله اماده دهکده هنرمندان ............................... دهکده هنرمندان 120 صفحه


43. مطالعات اماده موزه رقص , رساله اماده موزه رقص ............................... موزه رقص 149 صفحه 


44. مطالعات اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  , رساله اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  ....................کتابخانه با رویکرد معماری پایدار 250 صفحه


45. مطالعات اماده موزه فرش , رساله اماده موزه فرش ............................... موزه فرش 97 صفحه


46. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................... مسجد 2 / 100 صفحه


47. مطالعات اماده باغ کتاب ایران , رساله اماده باغ کتاب ایران ............................... باغ کتاب ایران 178 صفحه


48. مطالعات اماده سینما , رساله اماده سینما ............................... شهر سینمایی ( سینما ) 165 صفحه


49. مطالعات اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری , رساله اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری ............................... خانه علوم و پژوهشکده فناوری  175 صفحه


50. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 2 /  141 صفحه


51. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 3 /  157 صفحه


52. مطالعات اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , رساله اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ............................... کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 140 صفحه


53. مطالعات اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی , رساله اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی ............................... آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی 91 صفحه


54. مطالعات امادهرساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) , رساله اماده رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) ............................... رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) 215  صفحه56. مطالعات اماده کلینیک دندان پزشکی , رساله اماده کلینیک دندان پزشکی ............................... کلینیک تخصصی دندان پزشکی 207 صفحه


57. مطالعات اماده موزه نور و آب , رساله اماده موزه نور و آب ............................... موزه نور و آب 261 صفحه 


58. مطالعات اماده فرودگاه , رساله اماده فرودگاه ............................... فرودگاه 123 صفحه


59. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


60. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


61. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


62. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


63. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


64. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


65. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


66. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


67. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


68. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


69. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


70. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


71. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


72. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


73. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


74. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


75. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


76. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


77. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


78. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


79. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


80. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


81. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


82. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


83. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


84. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


85. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


86. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


87. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


88. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


89. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


90. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


91. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


92. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


93. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


94. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


95. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


96. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


97. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


98. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


99. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


100. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................
 

مطالعات موزه فرش

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله موزه فرش

  مطالعات موزه فرش

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 18 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 97  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

موزه و مركز فرش

فهرست                                                                                                          10

مقدمه

فصل او ل:شناخت موضوع طراحي

1-1

1-1-1شناخت موضوع                                                                                                                             12      

1-1-1-1 واژه فرش                                                                                                                                   13

1-1-1-2 تاريخچه فرش در جهان      14

1-1-1-3 تاريخچه فرش در ايران      14

1-1-1-4ضرورت توجه به فرش                                      16

1-1-1-5جايگاه اقتصادي فرش17

1-1-1-6جايگاه هنري فرش                                                                                                                  18

1-1-1-7جايگاه فرهنگي اجتماعي فرش                                                                                              19

1-1-2بررسي موقعيت قرار گيري طرح                                                                                                  21

1-2-بخش دوم                                                                                                                                         21

1-2-1مباني نظري                                                                                                                                    21

1-2-1-1- نقاط عطف                                                                                                                             21

1-2-1-2- تقارن و كمپوزيسيون       21

1-2-1-3- ريتم                                                                                                                                       21

1-2-1-4- اصل مقياس و تناسب        22

1-2-1-5- مقياس انساني                                                                                                                       22

 1-2-1-6- اصل فضاهاي متباين        22

- روشهاي طراحي فضاهاي متباين        22

1-2-1-6- هندسه                                                                                                                                   23

 1-2-1-7- كل و جزء                                                                                                                              23

1-2-1-8شناسايي و بررسي عناصر تشكيل دهنده سيماي معماري سنتي شهر كاشان                       24

- حياط                                                                                                                                                       24

- زير زمين                                                                                                                                                 24

 - سقف (گنبد)                                                                                                                                          24

- ايوان                                                                                                                                                        25

-بادگير                                                                                                                                                       25

1-3بخش سوم                                                                                                                                          25

1-3-1بررسي استانداردها                                                                                                                       25

1-3-1-1 گالري ها                                                                                                                                  25

1-3-1-2آمفي تئاتر                                                                                                                                26

1-3-1-3 كتابخانه                                                                                                                                   27

1-3-1-4 اداري                                                                                                                                       27

1-3-1-5پژوهشي                                                                                                                                   27                                                                                                                                                                                                                              

1-3-1-6 آموزشي                                                                                                                                   28

1-3-1-7انبار                                                                                                                                           28

1-3-1-8پاركينگ                                                                                                                                   28

1-3-1-9 تاسيسات                                                                                                                                 28

1-3-2معرفي فضاها به لحاظ عملكردو نيازهاي تاسيساتي                                                                  29      

1-3-2-1-عرصه معرفي                                                                                                                          29

1-3-2-1-1گالري ها                                                                                                                              29

1-3-2-1-2آمفي تئاتر (سالن چند منظوره)                                                                                         30

1-3-2-2 كتابخانه                                                                                                                                   30

1-3-2-3 عرصه اداري                                                                                                                            31

1-3-2-4عرصه پژوهشي                                                                                          31

بخش پژوهشي فرش                                                                                                                                 32

گروههاي پژوهشي فرش                                                                                                                          32

1-3-2-4-1 گروههاي پژوهشي عملي                                                                                                  32

      1-بخش پژوهشي ريسندگي                                                                                                              33

      2 -بخش پژوهشي بافت                                                                                                                      33      

      3 بخش پژوهشي شيمي و رنگرزي                                                                                                  33

1-3-2-4-2گروههاي پژوهشي نظري:                                                                                                  33

1-بخش پژوهش تاريخ و هنر                                                                                                                   33

      2-بخش پژوهش نظري اقتصاد                                                                                                           33

       3-بخش پژوهش نظري نساجي      33

1-3-2-4-3فضاهاي مركز پژوهشي فرش                                                                                             34

1-3-2-4-4 عرصه آموزشي                                                                                                                   35

1-3-2-5 عرصه خدمات رفاهي و عمومي                                                                                              35

1-3-2-6رستوران يا چايخانه              35

1-3-2-7 فروشگاه صنايع دستي        36

1-3-2-8- عرصه خدمات پشتيباني   36

1-3-2-9 انبار                                                                                                                                          36

1-3-2-10 نگهباني                                                                                                                                 37

1-3-2-11پاركينگ                                                                                                                                37

1- 3-2-12تاسيسات                                                                                                                              37

1-3-2-13- فضاي سبز                                                                                                                          37

1-3-2-14بخش خدمات رفاهي                                                                      39

1-3-2-14-1چايخانه و فضاي نشيمن                                                                                                   39      

3-3-1ضوابط ايمني                                                                                                                                 39

3-1-1-1اصول ايمني نمايش قالي      39

              -مواد لازم براي تهيه قالي                                                                                                          39

              -چگونه قالي به نمايش گذ اشتته مي شود                                                                                 40

-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجايي     43                                                                                             

1-3-1-2شستشوي قالي                                                                                                                        43

1-3-1-2-1مراحل مختلف شور قالي43

1-3-4ضوابط ويزه معلولين                                                                                                                     43

بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي                                          45

1-4-1موزه فرش ايران                                                                                                                            45

فصل دوم:برنامه ريزي فيزيكي و تدوين اصول وضوابط طراحي                          48               

-1بخش اول:                                                                                                                                             

2-1-1برنامه فيزيكي و بررسي اصول و ضوابط طراحي                                                                          48

2-1-4دياكرام روابط                                                                                                                                55

2-1-5بررسي سازه                                                                                                                                    56

2-1-6بررسي تاسيسات                                                                                                                          60

2-1-7سيستم ايمني                                                                                                                                64

2-2بخش دوم:تحليل سايت                                                                                                                     68

2-2-1موقعيت سايت                                                                                                                               68

2-2-1-2ويژگي عمده ساخت كالبدي بخش قديمي شهر كاشان                                                         69

2-2-1-3مطالعات شهرسازي شهر كاشان                                                                                              70

2-2-1-4هدف از تشكيل و موقعيت كاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش                                    72

2-2-1-5- سير تاريخي شهر كاشان  73

2-2-1-6- ويژگيهاي محيطي شهر كاشان                                                                                             75

2-2-1-7 آب و هواي كاشان                                                                                                                   76

-جهت گيري مناسب ساختمانها            78

-خصوصيات زمين شناسي                                                                                                                        78

2-2-2بررسي ابعاد و اندازه و فرم زمين                                                                                                 79

2-2-3بررسي دسترسي به سايت        81

2-2-4بررسي كاربري هاي سايت        81

2-2-5بررسي جشم اندلزها                                                                                                                     82

-ديد و منظر                                                                                                                                               82

-همسايگي ها                                                                                                                                            82

5-ترافيك و دسترسيها                                                                                                                            82

2-2-5-1بناهاي تاريخي همجوار مجموعه                                                                                             83

-تپه تاريخي سيلك                                                                                                                                  83

- باغ فين                                                                                                                                                   83

-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهيم                            84

2-2-5-2پتانسيل موجود در سايت    84                                                                                             

1-توان هاي شهري                                                                                                                                   84

2- توان هاي طبيعي                                                                                                                                  84

3توان هاي چشم انداز                                                                                                                               85

4- معرفي بستر طرح (تحليل سايت)   85

5-دسترسي سايت                                                                                                                                    85

6-شيب سايت                                                                                                                                           85

7-مناطق و ابنيه همجوار                                                                                                                          86

بخش سوم : روند طراحي                                                                                                                           88                                                                                                                                                                       

فهرست منابعقیمت : 18 هزار تومان


مطالعات هنرستان معماری

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مركز آموزش حرفه‌اي  يا هنرستان با رویکرد معماری

  مطالعات مركز آموزش حرفه‌اي  يا هنرستان با رویکرد معماری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 169  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فصل اول: بيان موضوع طراحي

1- عنوان

در دنياي امروز مهمترين وظيفه آموزش، قرار دادن فرد در اجتماع از طريق رشد دادن حس مسئوليت شخصي است، به چنان شيوه‌اي كه اجتماع نتايج آن را بيش از مجموع افرادي كه در بر دارد، نشان دهد. افزايش حجم اطلاعات و دانش بشري و همچنين چگونگي انتقال آن به نسلهاي بعد نيز از مسائلي است كه بحث صلي آن به موضوع « آموزش و پرورش» بازگشت دارد.

با توجه و نگاهي دقيق‌تر به شرايط جامعه كنوني ما و بالاخص شرايط آموزشي در سطوح مختلف، كه شامل دو مرحله قبل از دانشگاه و دانشگاه (تحصيلات عالي) مي‌باشد نقش آموزش و پرورش در چكونگي رسيدن دانش آموختگان به مراحل بعدي قابل وجه مي‌باشد.

سيستم آموزش در نظام جديد آموزش و پرورش مشتمل بر چند شاخه مي‌باشد كه يكي از اين شاخه‌هاي شاخه فني حرفه‌اي مي‌باشد كه در اين شاخه، هدف، آموزش و تربيت افرادي مي‌باشد كه با توانايي كسب شده در اين دوره توانايي فعاليت در حرفه‌اي مرتبط با رشته گذراند شده در اين مقطع رت در بستر جامعه داشته باشند. هنرستان‌ها را مي‌توان به عنوان جايگاهي كه در آن دروس نظري كم رنگ مي‌شود اما از ميان نمي‌رود و دروس عملي پررنگ‌تر و اصلي‌تر مي‌باشد تا دانش‌آموزان را در برخورد با حرفه آينده خود آماده نمايد، معرفي نمود.

با نظري جدي‌تر و دقيق‌تر به جامعه و همچنين نقش مهم شاخه فني حرفه‌اي در آموزش افراد در رشته‌هاي مختلف و تاثير اين آموزش در بطن جامعه به عنوان جزيي كوچك از جامعه حرفه‌اي اما كامل كننده آن، طراحي فضايي كه بتواند به نيازهاي فرمي و عملكردي پاسگو باشد، حائز اهميت است.

 

2- بيان مساله و ضرورت طراحي

طراحي معماري مدرسه همواره بازتاب تغييرات شرايط اجتماعي و مفاهيم آموزشي بوده است. مسلماً تاثير محيط زيست نيز بر افراد بر كسي پوشيده نيست و براي گسترش آن يا معماري كه وراي كاركردگرايي ساده است – انسان بدون شك توجهي خاص براي آن و آگاهي لازم از سلامت روحي كاربران آن دارد. به همين دليل مدارس و مراكز آموزشي كه انسان دوره‌اي طولاني از عمر خود را در آنها سپري مي‌كند، بايد به مكانهاي قابل توجه و جالب، هم براي معماران، هم بر عموم مردم و همچنين براي نهادهاي دولتي و خصوصي كه آنها را اداره مي‌كنند بدل گردند. همچنين واضح است كه تاثير معماري بر آموزش از مدتها پيش امري شناخته شده است و رفتار دانش‌آموزان و دانشجويان و معلمان در رابطه تنگاتنگ با آن قرار دارد.

پرداختن به موضوع طراحي مراكز آموزش حرفه‌اي كه داراي نقشي انكار پذير در آموزش افراد حرفه‌اي براي ورود به جامعه و تبديل آن به يك جامعه حرفه‌اي و در حقيقت تزريق مهارت در همه سطوح كاربردي آن، مسئله‌اي است كه با توجه و دقت در نظم  و سازمان دهي و فضاهاي اينچنين كه مشابه كارگاه‌هاي كوچك اما با يك سيستم آموزشي مدون در جامعه موجود مي‌باشند، الزامي مي‌باشد.

 

 

3- بيان اهداف

در تعريف طرح مي‌توان گفت كه طراحي مركز آموزش حرفه‌اي و يا به عبارتي ديگر هنرستان موضوع صلي اين پروژه مي‌باشد.

در تعبيري كه گيل (GAIL) از مدرسه دارد، مدرسه يك موسسه اجتماعي است كه در آن ارتباط از يك سو به تحقق وظيفه‌هاي رسمي مدرسه، اخذ تصميم، هماهنگي، تامين قدرت براي رفع نيازها و شكل‌گيري رابطه‌هاي غير رسمي ياري مي‌رساند و از سوي ديگر، به پيشبرد هدفهاي تربيتي درباره جريان‌هاي اجتماعي مانند همكاري، سازگاري و توافق مي‌انجامد.

همچنين از ديدگاه مدرنيسم، مدارس نهادهايي‌اند كه در اجتماعات واقعي داراي موقعيتي خاص هستند، پس زندگي و دوام آن به انجام دامنه وسيعي از كاركرد‌هاي متفاوت اجتماعي وابسته است. مدارس خواستار تربيت دانش‌آموزاني‌اند كه هم داراي تجربه و مهارت‌هاي مفيد و كامل براي موفقيت در زندگي اجتماعي هستند و هم با جمع شدن اين تجربه‌ها امكان شكل‌گيري يك جامعه آرماني به شكلي كه مدرنيسم ترسيم مي‌كند وجود دارد.

با توجه به اين دو ديدگاه مي‌توان اهداف طراحي مدرسه – با يك ويژگي خاص يعني مدرسه آموزش حرفه‌اي – را در طراحي، يك مركز در رابطه‌اي با جامعه در نظر گرفت. اما با در نظر گرفتن ويژگي « آموزش حرفه‌اي » موارد ديگري از جمله حس خود آفرينندگي، استفاده از تكنولوژي اطلاعات و تبديل روحيه مصرف كننده دانش به توليد كننده دانش، را نيز مي‌توان مد نظر قرار داد.

 

4- مباني نظري عام طرح

به گفته والترگروپيوس، اگر محيط آموزشي بخواهد زمينه‌اي ثمربخش براي نسل آينده باشد، محيط و ساختمانهايش مي‌بايست. .. باشند به تقليد شده.

مطمئناً طراحي و ساخت فضاي مناسب وكارا براي استفاده تفرادي كه نياز به تمركز، تفكر و حتي تفريح دارند بايد به گونه‌اي باشد كه اين نيازها را پاسخگو باشد و در حقيقت چند عملكردي را خواهيم داشت. تعيين طراحي ساخت اصلي كلاسها و كارگاه‌ها بر اساس سيستم آموزشي (سيستم سنتي: معلم محور- سيستم رايج: موضوع محور – سيستم مدرن: شاگرد محور) نيز از نكات مهم به شمار مي‌آيد.

شناخت منطقه و پتانسيلهاي آن و استفاده از مفاهيم حركت، خلاقيت و نوآوري نيز در ايده‌هاي معماري اين پروژه استفاده مي‌شود.

قیمت : 25 هزار تومان


مطالعات یادمان سهراب سپهری

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله یادمان سهراب سپهری

  مطالعات یادمان سهراب سپهری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 220  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ...................................................................................................................................................................................... 1
مقدمه : .................................................................................................................................................................................... 2
بخش اول : مطالعات اقلیمی و فرهنگی ........................................................................................................................... 3
اوضاع جغرافیایی کاشان ...................................................................................................................................................... 3
پیشینه تاریخی کاشان ......................................................................................................................................................... 3
موقعیت روستای باریکرسف ................................................................................................................................................ 6
بخش دوم: زندگی نامه سهراب سپهری ....................................................................................................................... 33
بخش سوم: ارتباط بین شعر و معماری ......................................................................................................................... 66
بخش چهارم : تعاریف و مفاهیم پایه ......................................................................................................................... 181
فرهنگ : ........................................................................................................................................................................... 182
تعریف فرهنگ : .............................................................................................................................................................. 182
- لزوم ایجاد مراکز فرهنگی : ....................................................................................................................................... 182
- مشارکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی . .......................................................................................................... 183
- مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران........................................................................................................................... 183
گسترش فرهنگ : .......................................................................................................................................................... 183
بخش پنجم : مبانی نظری طرح یادمان سهراب سپهری....................................................................................... 186
بخش ششم : نمونه های متناظر ................................................................................................................................. 192
یادمان قیصر امین پور ................................................................................................................................................... 193
فرهنگ سرای نیاوران .................................................................................................................................................... 198
فرهنگسرای شفق ........................................................................................................................................................... 206
بخش هفتم : تحلیل سایت .......................................................................................................................................... 208
بخش هشتم : ابعاد و استانداردها ............................................................................................................................... 210
منابع : ............................................................................................................................................................................... 213
1
چکیده
رساله حاضر مشتمل بر 8 بخش است که طراحی یادمانی برای سهراب سپهری شاعر معاصر کشورمان است
که در شهر کاشان و روستای باریکرسف واقع شده است. مقبره شاعر بزرگوار در زیارتگاهی روبروی همین
یادمان واقه شده است. در بهش اول به توضیحاتی درباره موقعیت جغرافیایی و مطالعات اقلیمی کاشان و
روستای باریکرسف اشاره دشه است. بخش دوم شامل زندگی نامه سهراب و سبک شعری وی است. بخش
سوم به رابطه بین شعر و معماری اشاره کرده است که رابطه شعر را با تمامی اجزای خانه بررسی می کند.
بخش چهارم شامل مبانی نظری طرح و ایده های طراحی است. بخش پنجم نمونه های متناظر محیط های
فرهنگی که شامل یادمان قیصر امین پور و فرهنگسرای نیاوران و شفق است معرفی شده است. در بخش
هفتم تحلیل سایت و بخش هشتم ابعاد و استانداردهای فضاهای این یادمان بررسی شده است امید است که
طرح حاضر مورد قبول واقع شود.

قیمت : 30 هزار تومان


مطالعات شهر سینمایی (سینما )

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله سینما ( شهر سینما )

  مطالعات سینما ( شهر سینما )

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 165  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده

چکیده انگلیسی

مقدمه

  فصل اول : شناخت بستر طرح

1-1  مطالعات وضع موجود

1- 1- 1  موقعيت جغرافيايي استان تهران

1- 1- 2  موقعيت جغرافيایي شهر تهران

1- 1- 3 پوشش گیاهی

1-1- 4  توپوگرافی پهنه

1- 2   مطالعات اقلیمی

1- 2- 1  استان تهران

1- 2- 2  آب و هوا

1- 2- 3  تابش خورشید

1- 2- 4   باد

1-2-5  دما و درجه حرارت

1- 2- 6   بارش

1-3    مطالعات فرهنگی و اجتماعی

1-3 1  موقعيت اجتماعي و اقتصادي

1-3 2   اقوام و زبان

1-4  بررسی شرایط اقتصادی

1-5   سابقه تاریخی شهر تهران

1-5-1  تحولات بعد از 1300هجري شمسي را ميتوان به 4 دوره تقسيم نمود:

1-6  جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران

1-6 1  هرم سنی جمعیت تهران در سرشماری سال 1375

1-7   جاذبه های فرهنگی و تاریخی

1-8   جشن ها و عزاداری

1-9  سایت و تحلیل سایت

1-9-2  دسترسی ها

فصل دوم : مبانی نظری  طرح

2-1   شناخت سينما

2-1-1  سينما چيست ؟

2-1-2  مفهوم واژه سینما

2-1-3 مفهوم تصویر از منظر قرآن

2-1-4 تعریف فرهنگ

2-1-5 تعریف هنر

2-1-6 پردیس

2-2  تاريخچة سينمای جهان

2-2-1  اختراع سينما

2-3   تاريخ سينمای ايران

2-3-1   سينمای حال حاضر ايران

2-4  هنر و فلسفه در سینما

2-4-1   فیلم و تئاتر

2-4-2  فیلم و ادبیات

2-4-3  فلسفه و سینما

2-4-4  سينما و زمان

2-4-4 -1 گم كردن زمان در سينما

2-4-5  سينما و حركت

2-4-5-1 اهميت و ضرورت حركت

2-4-5-2  تصوير-  حركت

2-4-6    سينما و نور- پروجكشن

2-5  رابطه سینما با معماری

2-5-1  معماری در سينما

2-5-2  سينما و معماري

2-5-3  تفاوت فيلم و معماري

2-6   تکنولوژی نمایش

2-6  -1 سیستم های نمایش فیلم

2-6 -2 روش نمایش فیلم

2-6 - 3 گذری بر تحول صدای فیلم

2-6 -4 سینمای IMAX

2-6 -5  سینمای دیجیتال

2-6-5-1 تولد سینمای دیجیتال

2-7  بررسی انواع عملکردها در سینما

2-7-1  مجتمع هاي نوين سينمايي

2-7-2  سالن هاي سينما

2-7-3 واحد هاي تجاري

2-7-4 عملكردهاي خدماتي /تفريحي

2-7-5 عملكردهاي مناسب كودكان و نوجوانان

2-7-6  عملكردهاي ورزشي

2-7-7  عملكردهاي فرهنگي /نمايشگاهي

2-7-8  عملكردهاي اداري

2-7-9  فضاي سبز و باز

2-7-10  پاركينگ و تسهيلات تأسيساتي

2-8  ضوابط طراحي سينما

2-8-1 مقدمه

2-8-2 مكان استقرار

2-8-3 دسترسي

2-8-4 آسايش تماشاگر

2-8-5 معبر اطراف سينما

2-8-6 نماي مجتمع سينمايي

2-9  نكات ايمني و تجهيزات اضطراري

2-9-1 نكات ايمني

2-9-2  سیستم برق اضطراری

2-10 امواج صوتی و موانع

2-10-1 طنین

2-10-2 پژواک

2-11   اهداف طراحی اکوستیکی

2-11-1  وضوح صدا

2-11-2   افزایش انرژی صدا

2-11-3   عوامل موثر در زمان طنین

2-11-4   جذب كننده ها

2-11-5   يكنواختي امواج صوتي

فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

3-1 بخش اول : بررسی نمونه های خارجی

3-1-1مجموعه سینمایی UFA،معمار : کوپ هیملبو (COOP HEMMELBLAU)

3 -1-2  پاته سینما(PATE CINEMA)؛ معمار: کوئن ون ولسن(KOEN VAN VELSEN)

3-2  : بخش دوم بررسی نمونه های داخلی

3-2-1 : مجموعه سینمایی آزادی (کاری از بابک شکوفی)

3-2-1-1 :  زمین طرح

3-2-1-2 :  ایده های اصلی طراحی

3-2-2 پردیس سینمایی پارک ملت

3-2-2-1 کانسپت معماری

3-2-2-2 کانسپت سازه

  فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ، ابعاد ، سرانه ها و استانداردهای طرح

4-1 سالن نمايش

4-1-1 فواصل ديد

4-1-2 صندلي تماشاگران

4-1-3  ساير مشخصات

4-2 راهروهاي سالن نمايش

4-2-1 مشخصات عمومي

4-2-2 ساير مشخصات

4-3  ورودي و خروجي هاي سالن نمايش

4-3-1 مشخصات عمومي

4-3-2 ساير مشخصات

4-4 پرده نمايش فيلم

4-4-1 مشخصات عمومي

4-4-2 ساير مشخصات

4-5 ساير ملاحظات در سالن نمايش

4-6 حجم وسرانه سالن نمایش

4-7 سالن انتظار

4-7-1 مشخصات عمومی

4-8  اتاق پروژكتور

4-8-1 مشخصات عمومي

4-8-2 ساير مشخصات

4-9  ورودي سينما

4-9-1 مشخصات عمومي

4-10 گيشه بليت فروشي

4-11 سرويس هاي بهداشتي

4-11-1 مشخصا عمومي

4-11-2 ساير مشخصات

4-12 فضاي اداري

4- 13 انبار و اتاق  تأسيسات

4-14 فضاهاي ارتباطي

4-14-1 مشخصات عمومي

4-14-2 ساير مشخصات

4-15 پاركينگ هاي سينما

4-15-1 مشخصات عمومي

4-15-2 ساير مشخصات

4-16 بوفه و رستوران

4-17  انواع رستوران

4-17-1  فضاهای مورد نیاز

4-18  ابعاد و سرانه ها

4-18-1 سالنهای سینما و فضاهای جانبی

4-18-2   خدمات اداری و پشتیبانی

4-18-3   عملکرد تجاری

4-18-4 فضاهای فرهنگی و نمایشگاهی

4-18- 5    تأسیسات وپارکینگ

فصل پنجم : طرح پیسشنهادی

5-1 سایت پلان

5-2 پلان همکف مقیاس 2000/1 

5-3 پلان نیم طبقه اول ،  مقیاس 2000/1

5-4 پلان طبقه اول،  مقیاس 2000/1

5-5 پلان طبقه دوم ، مقیاس 2000/1

5-6 مقطع A-A   مقیاس 500/1

5-7 مقطع B_B & C_C مقیاس 500/1

5-8  نمای جنوبی ، غربی و شمالی

5-9 نمای شرقی و نمای سالن صلی

5-10 تصویر هوایی از پروژه

5-11 تصاویری از پروژه

منابع داخلی  و خارجی

 

 

فهرست جداول

    عنوان جدول                                                                                                                         صفحه

جدول 1- 1،  میزان دمای سالانه در استان تهران

جدول 1- 2، میزان دمای سالانه در استان تهران

جدول4-1،  فواصل ديد در سينما

جدول4-2 ، ابعاد و فواصل صندلي ها

جدول4-3 ، تعداد صندلي ها در هر رديف سالن سينما

جدول4- 4 ،  تعداد لازم محل براي صندلي چرخدار به نسبت ظرفيت سالن سينما

جدول 4-5 ، راهروهاي سالن نمايش

جدول4- 6، ورودي ها و خروجي هاي سالن نمايش

جدول4-7 ، تناسبات پرده در سيستم هاي نمايشي مختلف

جدول 4-8 ساير ملاحضات

جدول 4-9 ، حجم و سرانه سالن نمایش

جدول4-10 ، مشخصات سالن انتظار

جدول 4-11 ، مشخصات عمومي اتاق پروژكتور

جدول 4- 12 ، مشخصات عمومي ورودي سينما

جدول 4-13، مشخصات عمومي سرويس هاي بهداشتي

جدول 4-14، مشخصات عمومي فضاهاي ارتباطي

ج

فهرست شکل ها

    عنوان شکل                                                                                                                             صفحه

شکل1-1 : موقعیت استان تهران در ایران

شکل1-2 :  موقعیت شهرتهران در استان

شکل1-3 : جهت شیب در استان و شهر تهران

شکل1-4  : توپوگرافی و شیب زمین در سطح شهر تهران

شکل1-5 : موقعیت استان تهران از نظر اقلیمی و طول و عرض جغرافیایی

شکل1-6 : میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم بنا در عرض جغرافیایی شهر تهران

شکل1-7  : جهت وزش باد در فصول مختلف سال در تهران

شکل1-8 :  نمودار میزان بازش سالانه استان تهران

شکل1-9  : شروع تغییرات و نوسازی بافت شهری در دوران حکومت پهلوی

شکل1-10 :  نمای شمس العماره تهران دوره قاجاریه

شکل1-11 : جمعیت تهران در سالهای 1370-1346

شکل1-12 :  میزان رشد سالانه جمعیت استان در طی سال های 1370-1335

شکل1-13 :  هرم سنی جمعیت شهر تهران

شکل1-14 :  روند افزایش جمعیت شهر تهران طی 200 سال اخیر

شکل1-15 :  عکس هوایی از سایت

شکل1-16:  عکس هوایی از معابر اطراف  سایت

شکل1-17:  عکس محدوده طراحی شده ازسایت

شکل3-1 : سینما آیمکس لندن از مجموعه آنوری

شکل3-1: پلان سینماUFA

شکل3-2 : مقاطع و نمای داخلی  سینماUFA

شکل3-3  :تصاویر ازسینما UFA

شکل3-4:تصاویر ازسینما UFA

شکل3 -5  :پاته سینما؛ پلان

شکل3-6  : پاته سینما ؛ نمای بیرون و مقطع

شکل3-7 : پاته سینما ؛ نمای داخلی

شکل3-8 : تصاویر از پاته سینما

شکل 3-9 : نمایی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-10 : نمایی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-11  : پلان طبقه اول  مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-12 : پرسپکتیوی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-13 : پلان همکف مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-14  : مقطعی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-15 : پردیس سینمایی پارک ملت ، نمای شمالی

شکل 3-16  : پردیس سینمایی پارک ملت ، پلان ، سایت پلان و مقطع

شکل 3-17 : پردیس سینمایی پارک ملت،  ایوان بزرگ

 شکل 3-18 : پردیس سینمایی پارک ملت،  پلان و مقطع

شکل 3-19 : پردیس سینمایی پارک ملت ، 3D Section

 شكل4-1: قوس جديدي براي نشستن در سالن

شكل4-2: قوس جديدي براي نشستن در سالن

شكل4-3 : قوس

شكل4-4 : قوس

شكل4-5: قوس

شکل4 -  6: در خروجی

 شكل 4-7: پاگرد درها

شکل 4-8  : درهاي سالن

شکل 4-9 : درهاي غیر مجاز در  سالن

شکل 4-10 : درهاي خروجی  سالن

شکل 4-11 : درهاي خروجی  سالن

شکل 4-12 : فضای عبور در رستوران


چکیده

ایران از جوانترین کشورهاست . قشر عظیم جوان نیازمند  توجه و برنامه ریزی برای رشد و تعالی است . اوقات فراغت جوانان سرما یه ای برای کشور محسوب می شود . جهت دهی به این نیروی عظیم در مسیر صحیح مستلزم ایجاد زمینه ها و فضاها و مکان های کافی و مناسب است .

در بین زمینه ها ی فرهنگی و اجتماعی ، سینما موضوعیست که از یک سو مخاطبین اصلی آن را جوانان تشکیل می دهند واز سوی دیگر خود نیز با مدرترین تکنولوژی های روز پیش می رود . بدین سبب سینما می تواند نقش موثری در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه وبخصوص نسل جوان داشته باشد . ولی متأسفانه در سال های اخیر سینما جایگاه خود را در الگوی گذران اوقات فراغت از دست داده است . این مسئله دلایل متعددی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی و فنی و..... دارد.

ایجاد عادت دوباره رفتن به سینما مستلزم حرکتی  وسیع و موثر در ارتقاء سطح کیفی تولید فیلم و بهبود وضعیت سالن های سینما ست.

کشور ما در مقایسه با آمار جهانی با کمبود شدید سالن های سینما روبرو ست. لذا ضروریست که در کنار بالا بردن سطح کمی وکیفی تولیدات سینمایی ، سالن ها ومجموعه های سینمایی جدید احداث و بعنوان یک مکان فرهنگی داپسند و امن جلوه کنند.

لذا در این پروژه ، طراحی یک مجموعه سینمایی و فرهنگی در شهر تهران که به تناسب ظرفیت و وسعت خود کمبود شدید سالن های سینمایی دارد- با نام سینما شهر تهران مد نظر قرار گرفته است . این مجموعه متشکل از شش سالن سینما، رستوران ، گالری تریا ، فروشگاه ، سالن های نقد فلیم و ....است .

 

واژه های کلیدی : سینما ــ ـ فرهنگ ــ اوقات فراغت-آموزش سینما آموزشر رسانه تکنولوژی و سینما

 

Abstract

 

Iran is one of the youngest countries in the world. The large population of youth is in need of attention and planning for growth and progress. The free time of teenagers and youth is considered an asset for the country. Guiding this massive force on the right path is need of creating the adequate and constructive foundations, areas, and locations required.......................قیمت : 30 هزار تومان


مطالعات دانشکده هنر معماری

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دانشکده هنر معماری

  مطالعات دانشکده هنر معماری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 81  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
چكيده
براي انتخاب موضوع طرح پايان نامه، اينجانب ابتدا به فكرر موضرو ا افتراكه بره بتروان ن ا بره
صو ت يك وزمه با ي ا ائه كاكه و البته شايد هم با بما تغييرات بتوانم به نوان با مشاو ه بره
ا گانهاي مو ك نظر ا ائه بدهم. كانشكده معما ي به موضوع طرح نهايا اينجانب ماباشد به كلير
نبوك اين چنين مربزي ك كاخ شهر زنجان مو ك انتخاب من قررا گرفر . همينرين ايرن گونره
طرحها به كلي كاشتن ضوابط و مقر ات خاص طراحا به گونهاي قانونمند مابايس طراحا شوك
و اين وش طراحا مو ك لاقه اينجانب ماباشد. بعد از انتخاب موضوع طرح به جستجوي سراي
مناسبا به كا اي با بري مرتبط با طرح باشد افتاكه، و سايتا مناسبا به با كانشگاه زاك اسلاما
واحد زنجان همجوا پيدا بركه. ك طراحاها بيشتر به خلق فضاهايا فكر مابركه بره بتروانم ك
ين يكپا چگا كا اي فضاهايا براي تنفس و نو گيري باشد. هميشه سعا مابركه به به گونهاي
اجرايا . فنا طراحا بنم تا بتوان ك ينده ن ا اجرا برك. براي تحقق اين هدف با مهندسران برا
سابقه ك شته مران و سازه مشو ت بركه، اميد اس توانسته باشم طرحا مطابق با مطالب ذبر
شده ك بالا ا ائه كهم.
2
هنر چيست؟
3
مقدمه:
با ها چنين پرسشا از كهانها شنيده شده اس . تشرخي »؟ چرا بايد يك اثر هنري كانسته شوك «
اينكه چه چيز هنر محسوب ماشوك و سنجش ا زش هر اثر هنري، كو مضوع جدا از هم اس ، بره
حتا اگر وش قاطعا نيز براي تفكيك هنر از غيرر هنرر ك كسر ماكاشرتيم براز نماتوانسرتيم
بيفي يا ا زش ثا هنري ا اندازهگيري نماييم.
ك اين بخش به بسط و تعريف هنر، يشههاي ن ماپرركازيم. مسرائلا بره ك ايرن بخرش مرو ك
بر سا قرا ماگيرند با تند از:
تعريف هنر 
تقسيمبندي انواع هنر 
يشههاي هنر 
4
2.1 . تعريف هنر
كميان از كيرباز بر اين اكت بوكهاند به كو موضوع فوق ا يكا بدانند و غالباً زمرانا بره پرسريده
برا گراها بره تفراوت ايرن كو »؟ هنر خروب چيسر « مراك اين اس به »؟ هنر چيس « ماشوك
موضوع، تا بنون هر اصلا به براي سنجش و ك جهبندي هنر پيشنهاك شده اس از بمال مطلروب
به كو بوكه اس .
فرينش يك اثر هنري ا نبايد با مها ت كستا يا استاكبا ي يكسان كانس ، برخا با هاي هنري
نياز فراوان به حد ا لاي نظم و كق فنا كا ند و پا ه كيگر ندا ك. اما حترا اثرري ا بره صررفاً يرا
بمال مها ت و بوشش صنعتگري ساخته شده اس نماتوان هنر كانس .
مگر نكه جهشا از تخي ك فرينش ن به برا فتره باشرد. تخير ، از جملره ا زشرهاي ثابر و
هميشگا هنر ماباشد، تخي يشه انديشهها يا احساسهاي خلاق اس ، تخير قرد تا اسر بره
مفاهيم هنري و معنوي جديد ا ماسازك.
ك كنياي امروز به بسط كانش و هنر به سر صو ت ماگيرك و زندگا از لحرا وسراي بيران و
ا تباط چنان غنا گشته اس به هنر بمابيش هردفهاي اوليره خروك ا از كسر كاكه ك زنردگا
جذب شده اس ، براي نكه هر نوع معيا سنجشا براي هنر ك كس كاشته باشريم نخسر بايرد
بپذيريم به ك زمينه هنر ا زشخايا ثاب و هميشگا وجوك كا ك و ا زش واقعا هر هنرري چيرزي
پايدا و مستق از تصرف زمان و وضع محيط اس .
شايد چنين ا زشهايا وجوك كاشته باشد اما اين حقيق نيز غيرقاب انكا ماباشد به قايد ك با ه
ثا هنري پيوسته ك تغيير اس نه فقط امروز بلكه ك سراسر تا يخ، حتا اصليترين ثا بلاسيك
نوسانهاي اوج و حضيض خوك ا كاشته اس و تا يخ ذوق به جزيا از تا يخ هنر ا تشكي ماكهد
چيزي جزك طرك بركن شاهكا هاي مشهو و برگزيدن ثا متروك نبوكه اس . پس چنين مانمايد
به خواص مطلق هنر بر كما پوشيده مانده اسر و هيكرس نماتوانرد مسرتق از تررثير زمران و
محيط ك با ه ثا هنري كاو ي بند، خواه ك گذشته و خواه ك حال حاضر.
بديها اس به يك مفهوه بلا مانند هنر كا اي تفاسير و تعا يف گوناگونا اس و هر بسا بسته
به چگونگا تفكر خوك نرا بيان ماكا ك و با همه اين تعا يف شخصا و زاكيهايا به براي محدوكه
هنر قايليم مكاتب قيدتا هم هر بداه تعريف و محدوكه خاصا ا برراي هنرر و هنرمنرد ك نظرر
ماگيرند. ك اينجا فقط به ذبر چند نمونه از تعا يف شخصا به بوسريله نويسرندگان و متفكرران
بز گ ك مو ك هنر بيان شده اس بسنده مابنيم:
دهاي قيده كا ند از وقتيكه بشر براي جلب نظر كيگران براي زيبايا خوك از چيزي استفاكه بررك
هنر بوجوك مد و برخا معتقدند هر چيزي به بدس بشر ساخته شوك و از ن زيبايا مشهوك باشد
با هنري اس . گروها هم معتقدند به هنر منشر مراكي كا ك و كمرا ك مواجهره برا طبيعر و
زندگا ماكي هنر ا بوجوك و كه اس .
ميگويد: » شناخت زيبايي « در كتاب » فليسين شاله «

قیمت : 15 هزار تومان


مطالعات استادیوم

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله استادیوم

  مطالعات استادیوم

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 164  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

بخش اول
فصل اول : معرفی طرح
-1-1 تعريف استاديوم 1
-2-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-3-1 تاريخچه ساخت استاديوم 1
-1-2-1 استاديوم 1
-2 دسته بنديهاي تاريخی 2 - 2 -1
-3-1 نسل استاديومها طبق نظر رود شر، رئيس ارشد ورزشگاه)اچ . او . کی( 3
-1-3-1 استاديوم هاي نسل اول 4
-2-3-1 استاديوم هاي نسل دوم :تأثير تلويزيون 4
-3-3-1 استاديوم هاي نسل سوم :استاديوم هاي خانوادگی 5
4-3-1 - استاديوم هاي نسل چهارم :تعهد جمعی و رسانه ها 5
-5-3-1 استاديوم هاي نسل پنجم : بازسازي شهري 5
-2-1 فصل دوم : بررسی محيط پيرامون
-1-2-1 مقدمه 8
-2-2-1 چکيده 9
-3-2-1 واژه هاي کليدي 9
-4-2-1 شناخت ويژگيهاي منطقه 10
-1-4-2-1 موقعيت استان همدان ]حوزه کلان [ 10
-2-4-2-1 موقعيت شهرستان ملاير 11
-5-2-1 بررسی و تعيين ويژگی هاي اقليمی منطقه 11
-1-5-2-1 آب و هواو عوامل مؤثر بر آن در شهر ملاير 11
-6-2-1 عناصر اقليمی 12
-3-1 فصل سوم : بررسی ضوابط و مقررات
-1-3-1 مشخصات کالبدي 16
-1-1-3-1 ابعاد و اندازهها 16
-2-1-3-1 روش ترسيم خطوط زمين فوتبال 17
-3-1-3-1 تعيين جهت قرارگيري زمين 18
-3-1-3-1 تجهيزات مورد نياز مسابقات فوتبال 18
4 - امکانات زمين بازي جهت مسابقات دو ميدانی 19 -1 -3-1
5 - ايمنی زمين بازي 20 -1-3-1
6 - اندازه نيمکتها 31 -1-3-1
7 - محلهاي ايستادن 31 -1-3-1
-1 ابعاد جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
-2 انواع جايگاه هاي ايستادن 32 – 7 -1-3-1
-3 آرايش جايگاه تماشاگران ايستاده 32 – 7 -1-3-1
8 - آسايش تماشاگران 32 -1-3-1
9 - جايگاه معلولين 33 -1-3-1
-2-3-1 دسترسی ها 35
-3-3-1 تجهيزات 35
-4-3-1 نقشه )پلان( زمين استاديوم 36
-5-3-1 فضاي بازيکنان و اتاق رختکن 37
-1 فضاي بازيکنان 38 -5-3-1
-2 اتاق تعويض تيم ها 38 -5-3-1
-3 حوضچه هاي مخصوص استراحت و تمدد اعصاب 39 -5-3-1
-4 اتاق مخصوص ماساژ 39 -5-3-1
-5 اتاق تعويض مربيان تيم 39 -5-3-1
-6 اتاق داوران برحسب قوانين فيفا 40 -5-3-1
-7 فضاي آزمايش مواد مخدر 41 -5-3-1
-8 مراقبت هاي پزشکی 42 -5-3-1
-9 فضاي گرم کردن 42 -5-3-1
-11 نيمکت بازيکنان 43 -5-3-1
-11 فضاي تعويض نمايندگان رسمی 44 -5-3-1
-6-3-1 فضاهاي مربوط به اشخاص مهم و سرشناس و پذيرايی از مهمانان سازمانها 45
-1 استراحتگاههاي متعلق به اشخاص مهم 45 -6-3-1
-2 فضاي پذيرايی 45 -6-3-1
-3 سالن استراحت 46 -6-3-1
-4 کرسی هاي اجرايی 46 -6-3-1
-5 لژ و فضاهاي ويژه مخصوص اشخاص مهم 47 -6-3-1
-7 ارتفاعها 48 - 3-1
-8-3-1 تسهيلات رسانه ها )امکانات و فضاهاي کاري رسانه ها و مطبوعات( 49
-1 فضاهاي مربوط به عملکرد رسانه ها 49 - 8 -3-1
-2 موقعيت فضاهاي مربوط به رسانه ها 50 - 8 -3-1
-3 موقعيتهاي مفسرين 51 - 8 -3-1
-4 مکان و تجهيزات 51 - 8 -3-1
-5 فضاي کنترل مفسرين 52 - 8 -3-1
-6 نيمکتهاي گزارشگران تلويزيون 53 - 8 -3-1
-7 عکاسان 53 - 8 -3-1
-8 روزنامه نگاران 54 - 8 -3-1
-9 منطقه مختلط 55 - 8 -3-1
-11 فضاي مذاکرات و انجمن مطبوعاتی 56 - 8 -3-1
-11 موقعيت دوربين 57 - 8 -3-1
-12 فضاي مورد نياز فيلمبردار 57 - 8 -3-1
-13 حداقل فضاي مورد نياز دوربين ها 57 - 8 -3-1
-4-1 فصل چهارم : بررسی استانداردها
-1-4-1 استاندارد درهاي ورودي 58
-2 فضاهاي خروجی 58 -4-1
-3-4-1 مسيرهاي خروج اضطراري 58
-4 محاسبات زمان براي خروج جمعيت 59 -4-1
-5 تعداد رديفها 60 -4-1
-6 پله ها 60 -4-1
-7 گذرگاهها و سطوح شيبدار 61 -4-1
-8 بالابرها و پله برقی 61 -4-1
-9 وروديها 62 -4-1
-11 گردش افقی 63 -4-1
-11 درهاي داخلی 63 -4-1
-12 گردش عمودي 64 -4-1
-13 تعيين بلوک ها جهت استقرار نيمکت ها 64 -4-1
-14 بررسی تعيين بلوکها 65 -4-1
-15 فضاهاي ارتباطی 65 -4-1
-16 سهم فضاهاي ارتباطی 66 -4-1
-17 اندازه گيري ظرفيت اوليه 67 -4-1
-18 ارتباطات مخابراتی از راه دور 68 -4-1
-19 فضاهاي پشتيبانی 68 -4-1
-1 پارکينگ 69 -19 -4-1
-2 انبار 70 -19 -4-1
-3 تدارکات استاديوم 71 -19 -4-1
-1 سالن ميهمانان ويژه 72 -3 -19 -4-1
-2 فضاي رستوران 71 -3 -19 -4-1
-3 آشپرخانه مرکزي 72 -3 -19 -4-1
-4 کيوسکها و يا فروشگاهها 73 -19 -4-1
-5 محل کمک هاي اوليه 73 -19 -4-1
-6 فضاهاي کلی سرويس بهداشتی 74 -19 -4-1
-7 فضاهاي اداري و عمومی 75 -19 -4-1
-21 محدوده مخصوص بازيکنان 76 -4-1
-1 رختکن بازيکنان 77 -21 -4-1
-2 شرايط رختکن بازيکنان 78 -21 -4-1
-3 امکانات رختکن ها 78 -21 -4-1
-21 دفتر مربيان 78 -4-1
-1 امکانات دفتر مربيان 79 -21 -4-1
-22 اتاق داوران 79 -4-1
-1 امکانات اتاق داوران 79 -22 -4-1
-23 علائم در محوطه رختکن ها 80 -4-1
-24 بخش هاي عملکردي رسانه ها 81 -4-1
-1 محل قرار گيري گزارشگران 82 -24 -4-1
-2 محل قرارگيري عکاسان 83 -24 -4-1
-1-4- اتاق کنترل تصاوير و گزارش تلويزيونی 84 24- 3
-4 بخش خبرنگاران مطبوعات 85 -24 -4-1
-5 فضاي مشترک 87 -24 -4-1
-6 جايگاه مصاحبه فوري 87 -24 -4-1
-7 اتاق کنفرانس مطبوعاتی 88 -24 -4-1
-8 مرکز رسانه ها در استاديوم 89 -24 -4-1
-9 پخش تلويزيونی 90 -24 -4-1
-11 دوربين هاي اصلی پخش اختصاصی 92 -24 -4-1
-11 طراحی فضاي مورد نياز براي دوربين ها 95 -24 -4-1
-12 دوربين هاي ضبط تصاوير آهسته 96 -24 -4-1
-25 سالن هاي پذيرايی 97 -4-1
-26 لابی و پذيرش 98 -4-1
-27 سالن 98 -4-1
99 )VIP -28 سکوهاي تماشاي مسابقه )جايگاه -4-1
-29 ظرفيت سکو هاي مهمانان 100 -4-1
-31 اتاق هاي مهمانان 100 -4-1
-1 ايده هاي طراحی 101 -31 -4-1
-2 قرارگيري اتاق ها بين سکو هاي استاديوم 101 -31 -4-1
بخش دوم
-1-2 فصل اول : مبانی نظري طرح
115 (High-Tech) -1-1-2
-2-1-2 منابع 118
-2-2 فصل دوم : تحليل سايت 119
-3-2 فصل سوم : طراحی 121
-4-2 فصل چهارم : سازه 121
-2-4-2 سيستم هاي باربري ساختمانی 123
-1 سيستم هاي سازه با عملکرد شکلی 123 -2-4-2
-2 سيستم هاي سازه با عملکرد برداري 123 -2-4-2
-3 سيستم هاي سازه با عملکرد مقطعی 123 -2-4-2
-5 سيستم هاي سازه با عملکرد ارتفاعی 125 -2-4-2
-3-4-2 سيستم هاي سازه اي مناسب براي پوشش دهانه هاي بزرگ 125
-1 سيستم هاي خطی 125 -3-4-2
-2 سازه هاي فضاکار 127 -3-4-2
-4 لايه بندي 128 -3-4-2
-5 اتصالات 129 -3-4-2
-6 گنبدهاي مشبک 131 -3-4-2
-7 سازه کش بستی 131 -3-4-2
-8 سيستم سقف چرخ دوچرخه 131 -3-4-2
-9 سازه ورق هاي تاشده 132 -3-4-2
-11 سازههاي پارچه اي 133 -3-4-2
-1-11 دسته بندي سازههاي پارچهاي به لحاظ عملکرد 134 -3-4-2
-2-11 فرم و رفتار سازه هاي پارچه اي 138 -3-4-2
-11 بالشتکهاي بادي 141 -3-4-2
-1 ابعاد بالشتک ها 144 -11 -3-4-2
با پيش تنيدگی مکانيکی 144 ETFE -2 پوشش هاي -11 -3-4-2
-3 نصب و برپايی 145 -11 -3-4-2
147 ETFE -4 توليد و فرآوري محصول -11 -3-4-2
-5 باد کردن بالشتکها 147 -11 -3-4-2
-6 نگهداري 148 -11 -3-4-2
-8 رطوبت گيرها 149 -11 -3-4-2
-9-11 حريق 149 -3-4-2
-11-11 اکوستيک 149 -3-4-2
-11 انتقال حرارت 149 -11 -3-4-2
-12 طراحی سازه هاي پارچه اي 151 -3-4-2
-1 شکل سطح  پوشش 151 -12 -3-4-2
-2 پيشتنيدگی 151 -12 -3-4-2
-3 انعطافپذيري و تغيير شکل 152 -12 -3-4-2
-4 آب و هواي داخل پوسته 152 -12 -3-4-2
-5-2 فصل پنجم : تاسيسات 154
-1-5-2 تاسيسات برقی 154
-2 نورپردازي 154 -5-2
-1 نياز استفاده کنندگان 154 -2 -5-2
-2 رده هاي نورپردازي 155 -2 -5-2
-3-2 معيارهاي نورپردازي 156 -5-2
-4 يکنواختی نور 156 -2 -5-2
-5 طراحی روشنايی 157 -2 -5-2
-7 نورپردازي استاديوم فوتبال 158 -2 -5-2
-8 گرماي رنگ نور 161 -2 -5-2
-9 گرماي رنگ لامپ ها 161 -2 -5-2
-11 نصب چراغها 162 -2 -5-2
-12 روشنايی اضطراري 162 -2 -5-2
-13 آکوستيک 163 -2 -5-2
-3-5-2 تاسيسات مکانيکی 166
-1 تامين دماي مناسب 166 -3-5-2
-2 تامين هواي تازه 167 -3-5-2
-4-5-2 ملاحظات اقليمی 167
-1 آسايش گرمايی در زمين هاي روباز 168 -4-5-2
-5-5-2 ضوابط اقليمی طر احی زمينهاي ورزشی 168
-6-5-2 بررسی نحوه مديريت اقتصادي استاديوم ها )موثر بر معماري( 169

قیمت : 25 هزار تومان


مطالعات دهکده تفریحی توریستی زمستانی

 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دهکده تفریحی توریستی زمستانی

  مطالعات دهکده تفریحی توریستی زمستانی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 127  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
پیشگفتار .........................................................................................................................................................
مقدمه ...............................................................................................................................................................
فصل اول: کلیات تحقیق
طرح تحقیق ........................................................................................................................................................
ضرورت تحقیق ..................................................................................................................................................
روش تحقیق ......................................................................................................................................................
هدف تحقیق ......................................................................................................................................................
مفاهیم واژگان كلیدی .........................................................................................................................................
تفرجگاهها )تعاریف و مفاهیم( .........................................................................................................................
فصل دوم: مبانی نظری دهکده ی توریستی تفریحی
ارزشها و كاركردهای تفرج.................................................................................................................................
مبانی برنامهریزی تفرج ....................................................................................................................................
تفریح به عنوان فعالیت دوران فراغت.................................................................................................................
جایگاه فراغت و تفرج در حیات شهری ............................................................................................................
اوقات فراغت .....................................................................................................................................................
تعریف.................................................................................................................................................................
معنای مفهومی واژه پارك ..................................................................................................................................
ضرورت فضای سبز و پاركهای جنگلی در شهرها.............................................................................................
تقسیم بندی پارك ها .........................................................................................................................................
جمع بندی و نتیجهگیری از تعاریف بدست آمده...............................................................................................
مفاهیم دیگری مربوط به فضای سبز و تفرجگاهها.............................................................................................
پاركهای حاشیه ای یا پاركهای خارج شهر..........................................................................................................
جهانگردی و صنعت توریسم .............................................................................................................................
پیش درآمدی در مقوله جهانگردی ....................................................................................................................
جهانگردی چیست؟ ..........................................................................................................................................
جهانگردان به چند گروه تقسیم میشوند؟ .........................................................................................................
ب
دهكده توریستی ................................................................................................................................................
جاذبه های توریستی ..........................................................................................................................................
سیر تاریخی توریسم در ایران ............................................................................................................................
سفر در ادبیات فارسی ........................................................................................................................................
توریسم و گفتگوی تمدنها .................................................................................................................................
نگاهی به وضعیت توریسم در ایران ..................................................................................................................
وضعیت توریسم داخلی )ایرانگردی( در ایران....................................................................................................
فصل سوم :شناخت بستر طراحی
وجه تسمیه ................................................................................................................................................
تاریخچه................................................................................................................................................
گویش مردم................................................................................................................................................
موقعیت جغرافیایی استان اراك..........................................................................................................................
موقعیت مركز استان............................................................................................................................................
سوغات شهرستان................................................................................................................................................
بررسی توریسم در اراك.....................................................................................................................................
پیش بینی توریسم شهر اراك تا سال 5931
.......................................................................................................
جاذبه های صنعت جهانگردی استان اراك.........................................................................................................
جاذبههای طبیعی ...............................................................................................................................................
جاذبه های تاریخی و باستانی ...........................................................................................................................
سایر نقاط دیدنی از قبیل ....................................................................................................................................
تأسیسات و تجهیزات توریستی ........................................................................................................................
كانونهای توریستی تفریحی اطراف اراك ...........................................................................................................
كانونهای مربوط به جاذبه های تاریخی مشتمل بر .............................................................................................
مراكز مذهبی.....................................................................................................................................................
كانونهای مهم مربوط به جاذبه های مذهبی و فرهنگی وتفریحی اراك............................................................
حمام چهار فصل اراك ...................................................................................................................................
ج
بازار اراك ................................................................................................................................................
غار چال نخجیر................................................................................................................................................
ستونهای سنگی خورهه محلات......................................................................................................................
شاهزاده محمد عابد مشهد میقان........................................................................................................................
سرچشمه محلات ............................................................................................................................................
قلعه مامونیه ................................................................................................................................................
سرابهای شازند ...............................................................................................................................................
حكایت شكوفه های كوهساران تا مرغان كویر و چشمه سارهای مرموز ..........................................................
ارتفاعات هفتاد قله، زیست گاه حیات وحش.....................................................................................................
كویر میقان ......................................................................................................................................................
بیت تاریخی امام در خمین ..........................................................................................................................
دلیجان و نراق، شهر غار و آرامش..................................................................................................................
غار نخجیر......................................................................................................................................................
مراكز اموزشی......................................................................................................................................................
مشاهیر اراك........................................................................................................................................................
4 بررسی توریسم در منطقه كرهرود ................................................................................................................
الف  محیط های شهری ..................................................................................................................................
خدمات...............................................................................................................................................................
خلاصه مطلب ...................................................................................................................................................
نتیجه..................................................................................................................................................................
فصل چهارم: استاندارد ها و برنامه فیزیکی
برنامه فیزیكی طرح ...........................................................................................................................................
تدوین برنامه فیزیكی طرح.................................................................................................................................
استانداردهای فضای سبز ....................................................................................................................................
پیست اسكی ......................................................................................................................................................
تقسیمات پیست اسكی.......................................................................................................................................
 مشخصات فیزیكی پیست اسكی.....................................................................................................................
ایستگاه بالابر......................................................................................................................................................
د
نكات فنی و ایمنی سیستم های بالابر...............................................................................................................
انواع سیستم های بالابر......................................................................................................................................
مركز درمانی................................................................................................................................................
فروشگاههای مجموعه.......................................................................................................................................
فروشگاه لوازم ورزشی.......................................................................................................................................
فروشگاه مواد غذایی..........................................................................................................................................
فروشگاه نان و شیرینی.......................................................................................................................................
پاركینگ ها .........................................................................................................................................................
كلبه كوهنوردی....................................................................................................................................................
فصل پنجم: بررسی نمونه های داخلی و خارجی
مركز تفریحی دیزین ..........................................................................................................................................
محاسن و معایب مجموعه وررشی دیزین ........................................................................................................
اقامتگاه اسكی فلین............................................................................................................................................
مجموعه اوتاكا....................................................................................................................................................
فصل ششم: بررسی روند طراحی و نتیجه گیری
راهنماهای طراحی .............................................................................................................................................
انتخاب سایت ....................................................................................................................................................
طراحی و طبقاتی كردن سایت...........................................................................................................................
سازهها و بهبود سایت.........................................................................................................................................
راهنماییهایی برای برف و اتومبیل....................................................................................................................
جادهها................................................................................................................................................................
پاركینگهای روباز..............................................................................................................................................
راهنماییهایی برای برف و عابرین پیاده............................................................................................................
جمع آوری برف و آب برف .............................................................................................................................
اهداف طرح .......................................................................................................................................................
راهبردهای كلی طراحی .....................................................................................................................................
امتیازات ویژه در منطقه طرح ............................................................................................................................
الف- شرایط آب و هوایی خاص......................................................................................................................
ه
ب- شرایط جغرافیایی خاص ...........................................................................................................................
ج- امكان اجرای ورزشهای زمستانی.................................................................................................................
د- تأسیسات موجود در فضای مناسب .............................................................................................................
و- نزدیكی راه و امكان دسترسی به شهر ..........................................................................................................
ه- جمعیت اراك................................................................................................................................................
ر- ایجاد اشتغال ................................................................................................................................................
مشخصات فیزیكی كرهرود................................................................................................................................
الف- قابلیت اراضی طرح .................................................................................................................................
ب- محدودیت اراضی طرح .............................................................................................................................
تجزیه و تحلیل سایت........................................................................................................................................
مسیرهای دسترسی به سایت..............................................................................................................................
معیارهای انتخاب برنامه ...................................................................................................................................
الف  هویت موجود و سابقه اراك و منطقه ی كرهرود.....................................................................................
ب  علاقه و نظر مردم.......................................................................................................................................
ج  نیازهای شهر اراك .....................................................................................................................................
د بازدهی اقتصادی...........................................................................................................................................
ه  امكانات موجود در محدوده و پیرامون.........................................................................................................
هویتهای طرح .....................................................................................................................................................
-5 هویت
فرهنگی...............................................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-2 هویت اداری و خدماتی................................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-9 هویت اقتصادی.............................................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-4 هویت زیست
محیطی....................................................................................................................................
نتیجه گیری................................................................................................................................................
و
-1 هویت علمی و آموزشی...............................................................................................................................
نتیجه گیری.........................................................................................................................................................
-6 هویت تفریحی ............................................................................................................................................
نتیجه گیری..........................................................................................................................................................
-7 هویت ورزشی..............................................................................................................................................
معرفی عناصر تشكیل دهنده سایت.....................................................................................................................
نتیجه گیری .......................................................................................................................................................

 

قیمت : 25 هزار تومان


مطالعات دانشکده معماری , گرافیک و عکاسی

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله دانشکده معماری , گرافیک و عکاسی

  مطالعات دانشکده معماری , گرافیک و عکاسی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 294  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
فصل اول)پرداخت به مقوله معماری ایران(
1-1 دلیل انتخاب موضوع طرح دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی. 2
2-1 (معماری زينت زمین: 2
3-1 ( هنر بودن معماری : 5
4- ( شناخت شناسی معماری ايران : 11 1
5-1 (: همنشینی اضداد در معماری ايران: 22
2-1 ( : معماری ايرانی در سخن چهار نسل از معماران صاحبنظر: 35
7-1 (: تارخچه مختصری از آموزش معماری در ايران 33
3-1 (: اولین آرشیتکت تحصیل كرده ايرانی: 45
9-1 (: نام و ياد و جايگاه معماران ايرانی: 49
11-1 (جامعه مهندسین معمار ايران 49
11-1 (بررسی فضا در معماری 53
فصل دوم)چگونگی تشکیل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی (
-1-2 آشنايی با رشته های آموزشی 72
2-2 كارشناسی ارشد معماری 72
-3-2 كارشناسی ارشد طراحی ، شهری و برنامه ريزی شهری 77
4-2 دوره كارشناسی ارشد طراحی و محیط زيست 79
5-2 كارشناسی ارشد مرمت و احیای بناها و بافت های تاريخی 79
2-2 تشکیل فضای دانشکده معماری و شهر سازی 31
7-2 فضای آموزش نظری 80
3-2 فضای آموزش علمی : 34
9-2 فضای تحقیق و مطالعه ) كتابخانه( 37
11-2 فضاهای اداری : 90
فصل سوم) عکاسی (
1-3 تاريخچه عکاسی 49
2-3 فیلم 49
3-3 آبستره يا انتراعی 109
9-3 عکاسی هنری 129
5-3 عکاسی ديجیتال 121
فصل چهارم) گرافیک(
1-9 تعريف رشته گرافیک 130
2-9 حیطههای مختلف در طراحی گرافیک 139
3-9 طراحی نقشه 135
4-4 گرافیک چیست ؟ 137
5-4 فرق بین نقاشی و گرافیک 138
2-4 توانايیهای لازم 144
7-4 موقعیت شغلی در ايران 145
3-4 درسهای اين رشته در طول تحصیل 145
فصل پنجم) تدوین اصول و ظوابط طراحی دانشکده هنر(
1-5 ( : ضوابط و مقررات اراضی فرهنگی 143
فصل ششم) اقلیم(
1-2 نگاهی به خوزستان : 173
2-2 موقعیت جغرافیايی شهرستان شوشتر 173
3-2 محله و مسکن در شوشتر 131
4-2 معماری و بافت مسکونی محلات شوشتر 134
5-2 ساباط عنصری زيبا و پرسود در محله 132
2-2 عناصر اضافی ويژه برای ايجاد اتصال 139
7-2 گونهشناسی نماها 195
3-2 عناصر تزيینی شهری 197
9-2 عناصر ارتباطدهنده 211
11-2 محدوده عناصر خطی 203
11-2 نفوذ فضاهای پر و خالی درهم 214
12-2 مسکن شوشتر در گذر زمان 215
13-2 تجزيه و تحلیل خانههای سنتی 217
14-2 عناصر تشکیلدهنده ساختمان 213
15-2 نظام پركننده 212
66-6 عناصر فضايی 222
61-6 فضاهای باز )حیاط( 226
61-6 فضاهای خدماتی 222
61-6 تکنیک ساخت و مصالح در خانههای شوشتر 222
22-6 آسايش در خانههای شوشتر 222
12-6 تحلیل سايت : 132
22-2 اقلیم : 239
23-2 مجاورت سايت : 241
فصل هفتم) بررسی نمونه های مشابه(
1-7 دانشکده طراحی ، دانشگاه سالفورد ، منچستر ، انگلستان 242
2-7 بررسی موقعیت محلی خانه هنرمندان: 224
3-7 انجمن ها و خانه های خانه هنرمندان ايران: 227
9-1 امکانات خانه هنرمندان ايران: 264
فصل هشتم) روند طراحی و معرفی پروژه(
1-3 دلیل انتخاب كانسپت مراحل شکل گیری آن 275
2-3 سیستم گرمايش و سرمايش : 272
3-3 ( سیستم تهويه مطبوع سالن : 272
4-3 ( تخلیه هوا : 273
5-3 نوع اسکلت ساختمان : 234
2-3 اسکلت بتن مسلح : 234
7-3 مقايسه انواع سقف ها : 232
3-3 تاسیسات: 288

قیمت : 30 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی