loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶

 

 

 

فهرست رساله های اماده مرکز طراحی درونگرا

برای دیدن جزئیات روی رساله مورد نظر کلیک کنید!!!

ترتیبی در نام رساله ها وجود ندارد با دقت نگاه کنید!


 
1. مطالعات اماده استادیوم  , رساله اماده استادیوم , دانلود رساله استادیوم............ استادیوم  164 صفحه


2. مطالعات اماده انستیتوی گل و گیاه  , رساله اماده ...................................... انستیتوی  پرورش نمایش گل و گیاه 150 صفحه


3. مطالعات اماده بیمارستان تخصصی قلب و عروق  , رساله اماده ..................... بیمارستان تخصصی قلب و عروق 209 صفحه


4. مطالعات اماده بیمارستان کلیه و مجاری ادراری  , رساله اماده ...................... بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری  430  صفحه


5. مطالعات اماده پژوهشکده پارک علم و فناوری  , رساله اماده ........................ پژوهشکده پارک علم و فناوری 117 صفحه


6. مطالعات اماده تفریحی توریستی ساحلی  , رساله اماده ................................. تفریحی توریستی ساحلی. 135 صفحه


7. مطالعات اماده خانه سالمندان  , رساله اماده ............................................ خانه سالمندان 108 صفحه


8. مطالعات اماده خانه سالمندان , رساله اماده خانه سالمندان .......................... خانه سالمندان 162 صفحه


8. مطالعات اماده خانه شعر و ادب  , رساله اماده خانه شعر ............................. خانه شعر و ادب 299 صفحه


9. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار ................................... خانه معمار 282 صفحه


10. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار  ............................... خانه معمار 301 صفحه


11. مطالعات اماده دانشکده معماری و..., رساله اماده دانشکده معماری ............ دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی 295 صفحه


12. مطالعات اماده دانشکده هنر  , رساله اماده دانشکده هنر ........................... دانشکده هنر با رویکرد تئاتر،سینما و موسیقی 234 صفحه


13. مطالعات اماده دانشکده هنر معماری , رساله اماده ................................... دانشکده هنر معماری 81 صفحه


14. مطالعات اماده دانشکده هنر و معماری , رساله اماده ................................ دانشکده هنر و معماری 101 صفحه


15. مطالعات اماده دهکده تفریحی توریستی زمستانی , رساله اماده ................... دهکده تفریحی توریستی زمستانی 127 صفحه


17. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده ................................................ فرهنگسرا  98 صفحه


18. مطالعات اماده فرهنگی ورزشی تفریحی  , رساله اماده ............................. فرهنگی ورزشی تفریحی. 105 صفحه


19. مطالعات اماده کتابخانه عمومی , رساله اماده ......................................... کتابخانه عمومی  169 صفحه


20. مطالعات اماده کلینیک تخصصی , رساله اماده ........................................ کلینیک تخصصی 130 صفحه


21. مطالعات اماده مجتمع آبدرمانی , رساله اماده ......................................... مجتمع آبدرمانی 140 صفحه


22. مطالعات اماده مجتمع تجاری , رساله اماده ........................................... مجتمع تجاری 208 صفحه


23. مطالعات اماده مجتمع فرهنگی تفریحی , رساله اماده ............................... مجتمع فرهنگی تفریحی  180 صفحه


24. مطالعات اماده مجتمع فرهنگي و هنري , رساله اماده .............................. مجتمع فرهنگي و هنري   132 صفحه


25. مطالعات اماده مجتمع مسکونی , رساله اماده ........................................ مجتمع مسکونی 105 صفحه


26. مطالعات اماده  , رساله اماده مجتمع مسکونی ....................................... مجتمع مسکونی 180 صفحه


27. مطالعات اماده مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین , رساله اماده ................ مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین 180 صفحه


28. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه اقامتی و توریستی152 صفحه


29. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه تفریحی توریستی 245صفحه


30. مطالعات اماده مجموعه تفریحی توریستی اقامتی , رساله اماده ................... مجموعه تفریحی توریستی اقامتی 130 صفحه


31. مطالعات اماده مجموعه سینمایی و تئاتر , رساله اماده .............................. مجموعه سینمایی و تئاتر 161 صفحه


32. مطالعات اماده مرکز همایش های بصری , رساله اماده ............................. مرکز همایش های بصری 286 صفحه


33. مطالعات اماده هنرستان , رساله اماده هنرستان ................................... مركز آموزش حرفه‌اي  يا هنرستان با رویکرد معماری 169 صفحه


34. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................................... مسجد 76 صفحه


35. مطالعات اماده موزه , رساله اماده موزه ................................................. موزه  169 صفحه


36. مطالعات اماده موزه آب , رساله اماده موزه آب  ....................................... موزه آب 171 صفحه


37. مطالعات اماده مهد کودک , رساله اماده مهد کودک  ................................... مهد کودک 88 صفحه


38. مطالعات اماده هتل 4 ستاره , رساله اماده هتل 4 ستاره ............................. هتل 4 ستاره 110 صفحه


39. مطالعات اماده  , رساله اماده هتل 3 ستاره ............................................. هتل 3 ستاره  133 صفحه


40. مطالعات اماده یادمان سهراب سپهری , رساله اماده یادمان سهراب سپهری ......... یادمان سهراب سپهری 220 صفحه


41. مطالعات اماده فرهنگستان , رساله اماده فرهنگستان ..................................... فرهنگستان 196 صفحه


42. مطالعات اماده دهکده هنرمندان , رساله اماده دهکده هنرمندان ............................... دهکده هنرمندان 120 صفحه


43. مطالعات اماده موزه رقص , رساله اماده موزه رقص ............................... موزه رقص 149 صفحه 


44. مطالعات اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  , رساله اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  ....................کتابخانه با رویکرد معماری پایدار 250 صفحه


45. مطالعات اماده موزه فرش , رساله اماده موزه فرش ............................... موزه فرش 97 صفحه


46. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................... مسجد 2 / 100 صفحه


47. مطالعات اماده باغ کتاب ایران , رساله اماده باغ کتاب ایران ............................... باغ کتاب ایران 178 صفحه


48. مطالعات اماده سینما , رساله اماده سینما ............................... شهر سینمایی ( سینما ) 165 صفحه


49. مطالعات اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری , رساله اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری ............................... خانه علوم و پژوهشکده فناوری  175 صفحه


50. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 2 /  141 صفحه


51. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 3 /  157 صفحه


52. مطالعات اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , رساله اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ............................... کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 140 صفحه


53. مطالعات اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی , رساله اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی ............................... آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی 91 صفحه


54. مطالعات امادهرساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) , رساله اماده رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) ............................... رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) 215  صفحه56. مطالعات اماده کلینیک دندان پزشکی , رساله اماده کلینیک دندان پزشکی ............................... کلینیک تخصصی دندان پزشکی 207 صفحه


57. مطالعات اماده موزه نور و آب , رساله اماده موزه نور و آب ............................... موزه نور و آب 261 صفحه 


58. مطالعات اماده فرودگاه , رساله اماده فرودگاه ............................... فرودگاه 123 صفحه


59. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


60. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


61. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


62. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


63. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


64. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


65. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


66. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


67. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


68. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


69. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


70. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


71. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


72. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


73. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


74. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


75. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


76. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


77. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


78. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


79. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


80. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


81. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


82. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


83. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


84. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


85. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


86. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


87. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


88. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


89. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


90. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


91. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


92. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


93. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


94. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


95. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


96. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


97. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


98. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


99. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


100. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................
 

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله موزه فرش

  مطالعات موزه فرش

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 18 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 97  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

موزه و مركز فرش

فهرست                                                                                                          10

مقدمه

فصل او ل:شناخت موضوع طراحي

1-1

1-1-1شناخت موضوع                                                                                                                             12      

1-1-1-1 واژه فرش                                                                                                                                   13

1-1-1-2 تاريخچه فرش در جهان      14

1-1-1-3 تاريخچه فرش در ايران      14

1-1-1-4ضرورت توجه به فرش                                      16

1-1-1-5جايگاه اقتصادي فرش17

1-1-1-6جايگاه هنري فرش                                                                                                                  18

1-1-1-7جايگاه فرهنگي اجتماعي فرش                                                                                              19

1-1-2بررسي موقعيت قرار گيري طرح                                                                                                  21

1-2-بخش دوم                                                                                                                                         21

1-2-1مباني نظري                                                                                                                                    21

1-2-1-1- نقاط عطف                                                                                                                             21

1-2-1-2- تقارن و كمپوزيسيون       21

1-2-1-3- ريتم                                                                                                                                       21

1-2-1-4- اصل مقياس و تناسب        22

1-2-1-5- مقياس انساني                                                                                                                       22

 1-2-1-6- اصل فضاهاي متباين        22

- روشهاي طراحي فضاهاي متباين        22

1-2-1-6- هندسه                                                                                                                                   23

 1-2-1-7- كل و جزء                                                                                                                              23

1-2-1-8شناسايي و بررسي عناصر تشكيل دهنده سيماي معماري سنتي شهر كاشان                       24

- حياط                                                                                                                                                       24

- زير زمين                                                                                                                                                 24

 - سقف (گنبد)                                                                                                                                          24

- ايوان                                                                                                                                                        25

-بادگير                                                                                                                                                       25

1-3بخش سوم                                                                                                                                          25

1-3-1بررسي استانداردها                                                                                                                       25

1-3-1-1 گالري ها                                                                                                                                  25

1-3-1-2آمفي تئاتر                                                                                                                                26

1-3-1-3 كتابخانه                                                                                                                                   27

1-3-1-4 اداري                                                                                                                                       27

1-3-1-5پژوهشي                                                                                                                                   27                                                                                                                                                                                                                              

1-3-1-6 آموزشي                                                                                                                                   28

1-3-1-7انبار                                                                                                                                           28

1-3-1-8پاركينگ                                                                                                                                   28

1-3-1-9 تاسيسات                                                                                                                                 28

1-3-2معرفي فضاها به لحاظ عملكردو نيازهاي تاسيساتي                                                                  29      

1-3-2-1-عرصه معرفي                                                                                                                          29

1-3-2-1-1گالري ها                                                                                                                              29

1-3-2-1-2آمفي تئاتر (سالن چند منظوره)                                                                                         30

1-3-2-2 كتابخانه                                                                                                                                   30

1-3-2-3 عرصه اداري                                                                                                                            31

1-3-2-4عرصه پژوهشي                                                                                          31

بخش پژوهشي فرش                                                                                                                                 32

گروههاي پژوهشي فرش                                                                                                                          32

1-3-2-4-1 گروههاي پژوهشي عملي                                                                                                  32

      1-بخش پژوهشي ريسندگي                                                                                                              33

      2 -بخش پژوهشي بافت                                                                                                                      33      

      3 بخش پژوهشي شيمي و رنگرزي                                                                                                  33

1-3-2-4-2گروههاي پژوهشي نظري:                                                                                                  33

1-بخش پژوهش تاريخ و هنر                                                                                                                   33

      2-بخش پژوهش نظري اقتصاد                                                                                                           33

       3-بخش پژوهش نظري نساجي      33

1-3-2-4-3فضاهاي مركز پژوهشي فرش                                                                                             34

1-3-2-4-4 عرصه آموزشي                                                                                                                   35

1-3-2-5 عرصه خدمات رفاهي و عمومي                                                                                              35

1-3-2-6رستوران يا چايخانه              35

1-3-2-7 فروشگاه صنايع دستي        36

1-3-2-8- عرصه خدمات پشتيباني   36

1-3-2-9 انبار                                                                                                                                          36

1-3-2-10 نگهباني                                                                                                                                 37

1-3-2-11پاركينگ                                                                                                                                37

1- 3-2-12تاسيسات                                                                                                                              37

1-3-2-13- فضاي سبز                                                                                                                          37

1-3-2-14بخش خدمات رفاهي                                                                      39

1-3-2-14-1چايخانه و فضاي نشيمن                                                                                                   39      

3-3-1ضوابط ايمني                                                                                                                                 39

3-1-1-1اصول ايمني نمايش قالي      39

              -مواد لازم براي تهيه قالي                                                                                                          39

              -چگونه قالي به نمايش گذ اشتته مي شود                                                                                 40

-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجايي     43                                                                                             

1-3-1-2شستشوي قالي                                                                                                                        43

1-3-1-2-1مراحل مختلف شور قالي43

1-3-4ضوابط ويزه معلولين                                                                                                                     43

بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي                                          45

1-4-1موزه فرش ايران                                                                                                                            45

فصل دوم:برنامه ريزي فيزيكي و تدوين اصول وضوابط طراحي                          48               

-1بخش اول:                                                                                                                                             

2-1-1برنامه فيزيكي و بررسي اصول و ضوابط طراحي                                                                          48

2-1-4دياكرام روابط                                                                                                                                55

2-1-5بررسي سازه                                                                                                                                    56

2-1-6بررسي تاسيسات                                                                                                                          60

2-1-7سيستم ايمني                                                                                                                                64

2-2بخش دوم:تحليل سايت                                                                                                                     68

2-2-1موقعيت سايت                                                                                                                               68

2-2-1-2ويژگي عمده ساخت كالبدي بخش قديمي شهر كاشان                                                         69

2-2-1-3مطالعات شهرسازي شهر كاشان                                                                                              70

2-2-1-4هدف از تشكيل و موقعيت كاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش                                    72

2-2-1-5- سير تاريخي شهر كاشان  73

2-2-1-6- ويژگيهاي محيطي شهر كاشان                                                                                             75

2-2-1-7 آب و هواي كاشان                                                                                                                   76

-جهت گيري مناسب ساختمانها            78

-خصوصيات زمين شناسي                                                                                                                        78

2-2-2بررسي ابعاد و اندازه و فرم زمين                                                                                                 79

2-2-3بررسي دسترسي به سايت        81

2-2-4بررسي كاربري هاي سايت        81

2-2-5بررسي جشم اندلزها                                                                                                                     82

-ديد و منظر                                                                                                                                               82

-همسايگي ها                                                                                                                                            82

5-ترافيك و دسترسيها                                                                                                                            82

2-2-5-1بناهاي تاريخي همجوار مجموعه                                                                                             83

-تپه تاريخي سيلك                                                                                                                                  83

- باغ فين                                                                                                                                                   83

-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهيم                            84

2-2-5-2پتانسيل موجود در سايت    84                                                                                             

1-توان هاي شهري                                                                                                                                   84

2- توان هاي طبيعي                                                                                                                                  84

3توان هاي چشم انداز                                                                                                                               85

4- معرفي بستر طرح (تحليل سايت)   85

5-دسترسي سايت                                                                                                                                    85

6-شيب سايت                                                                                                                                           85

7-مناطق و ابنيه همجوار                                                                                                                          86

بخش سوم : روند طراحي                                                                                                                           88                                                                                                                                                                       

فهرست منابعقیمت : 18 هزار تومان


برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله یادمان سهراب سپهری

  مطالعات یادمان سهراب سپهری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 220  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ...................................................................................................................................................................................... 1
مقدمه : .................................................................................................................................................................................... 2
بخش اول : مطالعات اقلیمی و فرهنگی ........................................................................................................................... 3
اوضاع جغرافیایی کاشان ...................................................................................................................................................... 3
پیشینه تاریخی کاشان ......................................................................................................................................................... 3
موقعیت روستای باریکرسف ................................................................................................................................................ 6
بخش دوم: زندگی نامه سهراب سپهری ....................................................................................................................... 33
بخش سوم: ارتباط بین شعر و معماری ......................................................................................................................... 66
بخش چهارم : تعاریف و مفاهیم پایه ......................................................................................................................... 181
فرهنگ : ........................................................................................................................................................................... 182
تعریف فرهنگ : .............................................................................................................................................................. 182
- لزوم ایجاد مراکز فرهنگی : ....................................................................................................................................... 182
- مشارکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی . .......................................................................................................... 183
- مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران........................................................................................................................... 183
گسترش فرهنگ : .......................................................................................................................................................... 183
بخش پنجم : مبانی نظری طرح یادمان سهراب سپهری....................................................................................... 186
بخش ششم : نمونه های متناظر ................................................................................................................................. 192
یادمان قیصر امین پور ................................................................................................................................................... 193
فرهنگ سرای نیاوران .................................................................................................................................................... 198
فرهنگسرای شفق ........................................................................................................................................................... 206
بخش هفتم : تحلیل سایت .......................................................................................................................................... 208
بخش هشتم : ابعاد و استانداردها ............................................................................................................................... 210
منابع : ............................................................................................................................................................................... 213
1
چکیده
رساله حاضر مشتمل بر 8 بخش است که طراحی یادمانی برای سهراب سپهری شاعر معاصر کشورمان است
که در شهر کاشان و روستای باریکرسف واقع شده است. مقبره شاعر بزرگوار در زیارتگاهی روبروی همین
یادمان واقه شده است. در بهش اول به توضیحاتی درباره موقعیت جغرافیایی و مطالعات اقلیمی کاشان و
روستای باریکرسف اشاره دشه است. بخش دوم شامل زندگی نامه سهراب و سبک شعری وی است. بخش
سوم به رابطه بین شعر و معماری اشاره کرده است که رابطه شعر را با تمامی اجزای خانه بررسی می کند.
بخش چهارم شامل مبانی نظری طرح و ایده های طراحی است. بخش پنجم نمونه های متناظر محیط های
فرهنگی که شامل یادمان قیصر امین پور و فرهنگسرای نیاوران و شفق است معرفی شده است. در بخش
هفتم تحلیل سایت و بخش هشتم ابعاد و استانداردهای فضاهای این یادمان بررسی شده است امید است که
طرح حاضر مورد قبول واقع شود.

قیمت : 30 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله سینما ( شهر سینما )

  مطالعات سینما ( شهر سینما )

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 165  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده

چکیده انگلیسی

مقدمه

  فصل اول : شناخت بستر طرح

1-1  مطالعات وضع موجود

1- 1- 1  موقعيت جغرافيايي استان تهران

1- 1- 2  موقعيت جغرافيایي شهر تهران

1- 1- 3 پوشش گیاهی

1-1- 4  توپوگرافی پهنه

1- 2   مطالعات اقلیمی

1- 2- 1  استان تهران

1- 2- 2  آب و هوا

1- 2- 3  تابش خورشید

1- 2- 4   باد

1-2-5  دما و درجه حرارت

1- 2- 6   بارش

1-3    مطالعات فرهنگی و اجتماعی

1-3 1  موقعيت اجتماعي و اقتصادي

1-3 2   اقوام و زبان

1-4  بررسی شرایط اقتصادی

1-5   سابقه تاریخی شهر تهران

1-5-1  تحولات بعد از 1300هجري شمسي را ميتوان به 4 دوره تقسيم نمود:

1-6  جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران

1-6 1  هرم سنی جمعیت تهران در سرشماری سال 1375

1-7   جاذبه های فرهنگی و تاریخی

1-8   جشن ها و عزاداری

1-9  سایت و تحلیل سایت

1-9-2  دسترسی ها

فصل دوم : مبانی نظری  طرح

2-1   شناخت سينما

2-1-1  سينما چيست ؟

2-1-2  مفهوم واژه سینما

2-1-3 مفهوم تصویر از منظر قرآن

2-1-4 تعریف فرهنگ

2-1-5 تعریف هنر

2-1-6 پردیس

2-2  تاريخچة سينمای جهان

2-2-1  اختراع سينما

2-3   تاريخ سينمای ايران

2-3-1   سينمای حال حاضر ايران

2-4  هنر و فلسفه در سینما

2-4-1   فیلم و تئاتر

2-4-2  فیلم و ادبیات

2-4-3  فلسفه و سینما

2-4-4  سينما و زمان

2-4-4 -1 گم كردن زمان در سينما

2-4-5  سينما و حركت

2-4-5-1 اهميت و ضرورت حركت

2-4-5-2  تصوير-  حركت

2-4-6    سينما و نور- پروجكشن

2-5  رابطه سینما با معماری

2-5-1  معماری در سينما

2-5-2  سينما و معماري

2-5-3  تفاوت فيلم و معماري

2-6   تکنولوژی نمایش

2-6  -1 سیستم های نمایش فیلم

2-6 -2 روش نمایش فیلم

2-6 - 3 گذری بر تحول صدای فیلم

2-6 -4 سینمای IMAX

2-6 -5  سینمای دیجیتال

2-6-5-1 تولد سینمای دیجیتال

2-7  بررسی انواع عملکردها در سینما

2-7-1  مجتمع هاي نوين سينمايي

2-7-2  سالن هاي سينما

2-7-3 واحد هاي تجاري

2-7-4 عملكردهاي خدماتي /تفريحي

2-7-5 عملكردهاي مناسب كودكان و نوجوانان

2-7-6  عملكردهاي ورزشي

2-7-7  عملكردهاي فرهنگي /نمايشگاهي

2-7-8  عملكردهاي اداري

2-7-9  فضاي سبز و باز

2-7-10  پاركينگ و تسهيلات تأسيساتي

2-8  ضوابط طراحي سينما

2-8-1 مقدمه

2-8-2 مكان استقرار

2-8-3 دسترسي

2-8-4 آسايش تماشاگر

2-8-5 معبر اطراف سينما

2-8-6 نماي مجتمع سينمايي

2-9  نكات ايمني و تجهيزات اضطراري

2-9-1 نكات ايمني

2-9-2  سیستم برق اضطراری

2-10 امواج صوتی و موانع

2-10-1 طنین

2-10-2 پژواک

2-11   اهداف طراحی اکوستیکی

2-11-1  وضوح صدا

2-11-2   افزایش انرژی صدا

2-11-3   عوامل موثر در زمان طنین

2-11-4   جذب كننده ها

2-11-5   يكنواختي امواج صوتي

فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

3-1 بخش اول : بررسی نمونه های خارجی

3-1-1مجموعه سینمایی UFA،معمار : کوپ هیملبو (COOP HEMMELBLAU)

3 -1-2  پاته سینما(PATE CINEMA)؛ معمار: کوئن ون ولسن(KOEN VAN VELSEN)

3-2  : بخش دوم بررسی نمونه های داخلی

3-2-1 : مجموعه سینمایی آزادی (کاری از بابک شکوفی)

3-2-1-1 :  زمین طرح

3-2-1-2 :  ایده های اصلی طراحی

3-2-2 پردیس سینمایی پارک ملت

3-2-2-1 کانسپت معماری

3-2-2-2 کانسپت سازه

  فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ، ابعاد ، سرانه ها و استانداردهای طرح

4-1 سالن نمايش

4-1-1 فواصل ديد

4-1-2 صندلي تماشاگران

4-1-3  ساير مشخصات

4-2 راهروهاي سالن نمايش

4-2-1 مشخصات عمومي

4-2-2 ساير مشخصات

4-3  ورودي و خروجي هاي سالن نمايش

4-3-1 مشخصات عمومي

4-3-2 ساير مشخصات

4-4 پرده نمايش فيلم

4-4-1 مشخصات عمومي

4-4-2 ساير مشخصات

4-5 ساير ملاحظات در سالن نمايش

4-6 حجم وسرانه سالن نمایش

4-7 سالن انتظار

4-7-1 مشخصات عمومی

4-8  اتاق پروژكتور

4-8-1 مشخصات عمومي

4-8-2 ساير مشخصات

4-9  ورودي سينما

4-9-1 مشخصات عمومي

4-10 گيشه بليت فروشي

4-11 سرويس هاي بهداشتي

4-11-1 مشخصا عمومي

4-11-2 ساير مشخصات

4-12 فضاي اداري

4- 13 انبار و اتاق  تأسيسات

4-14 فضاهاي ارتباطي

4-14-1 مشخصات عمومي

4-14-2 ساير مشخصات

4-15 پاركينگ هاي سينما

4-15-1 مشخصات عمومي

4-15-2 ساير مشخصات

4-16 بوفه و رستوران

4-17  انواع رستوران

4-17-1  فضاهای مورد نیاز

4-18  ابعاد و سرانه ها

4-18-1 سالنهای سینما و فضاهای جانبی

4-18-2   خدمات اداری و پشتیبانی

4-18-3   عملکرد تجاری

4-18-4 فضاهای فرهنگی و نمایشگاهی

4-18- 5    تأسیسات وپارکینگ

فصل پنجم : طرح پیسشنهادی

5-1 سایت پلان

5-2 پلان همکف مقیاس 2000/1 

5-3 پلان نیم طبقه اول ،  مقیاس 2000/1

5-4 پلان طبقه اول،  مقیاس 2000/1

5-5 پلان طبقه دوم ، مقیاس 2000/1

5-6 مقطع A-A   مقیاس 500/1

5-7 مقطع B_B & C_C مقیاس 500/1

5-8  نمای جنوبی ، غربی و شمالی

5-9 نمای شرقی و نمای سالن صلی

5-10 تصویر هوایی از پروژه

5-11 تصاویری از پروژه

منابع داخلی  و خارجی

 

 

فهرست جداول

    عنوان جدول                                                                                                                         صفحه

جدول 1- 1،  میزان دمای سالانه در استان تهران

جدول 1- 2، میزان دمای سالانه در استان تهران

جدول4-1،  فواصل ديد در سينما

جدول4-2 ، ابعاد و فواصل صندلي ها

جدول4-3 ، تعداد صندلي ها در هر رديف سالن سينما

جدول4- 4 ،  تعداد لازم محل براي صندلي چرخدار به نسبت ظرفيت سالن سينما

جدول 4-5 ، راهروهاي سالن نمايش

جدول4- 6، ورودي ها و خروجي هاي سالن نمايش

جدول4-7 ، تناسبات پرده در سيستم هاي نمايشي مختلف

جدول 4-8 ساير ملاحضات

جدول 4-9 ، حجم و سرانه سالن نمایش

جدول4-10 ، مشخصات سالن انتظار

جدول 4-11 ، مشخصات عمومي اتاق پروژكتور

جدول 4- 12 ، مشخصات عمومي ورودي سينما

جدول 4-13، مشخصات عمومي سرويس هاي بهداشتي

جدول 4-14، مشخصات عمومي فضاهاي ارتباطي

ج

فهرست شکل ها

    عنوان شکل                                                                                                                             صفحه

شکل1-1 : موقعیت استان تهران در ایران

شکل1-2 :  موقعیت شهرتهران در استان

شکل1-3 : جهت شیب در استان و شهر تهران

شکل1-4  : توپوگرافی و شیب زمین در سطح شهر تهران

شکل1-5 : موقعیت استان تهران از نظر اقلیمی و طول و عرض جغرافیایی

شکل1-6 : میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم بنا در عرض جغرافیایی شهر تهران

شکل1-7  : جهت وزش باد در فصول مختلف سال در تهران

شکل1-8 :  نمودار میزان بازش سالانه استان تهران

شکل1-9  : شروع تغییرات و نوسازی بافت شهری در دوران حکومت پهلوی

شکل1-10 :  نمای شمس العماره تهران دوره قاجاریه

شکل1-11 : جمعیت تهران در سالهای 1370-1346

شکل1-12 :  میزان رشد سالانه جمعیت استان در طی سال های 1370-1335

شکل1-13 :  هرم سنی جمعیت شهر تهران

شکل1-14 :  روند افزایش جمعیت شهر تهران طی 200 سال اخیر

شکل1-15 :  عکس هوایی از سایت

شکل1-16:  عکس هوایی از معابر اطراف  سایت

شکل1-17:  عکس محدوده طراحی شده ازسایت

شکل3-1 : سینما آیمکس لندن از مجموعه آنوری

شکل3-1: پلان سینماUFA

شکل3-2 : مقاطع و نمای داخلی  سینماUFA

شکل3-3  :تصاویر ازسینما UFA

شکل3-4:تصاویر ازسینما UFA

شکل3 -5  :پاته سینما؛ پلان

شکل3-6  : پاته سینما ؛ نمای بیرون و مقطع

شکل3-7 : پاته سینما ؛ نمای داخلی

شکل3-8 : تصاویر از پاته سینما

شکل 3-9 : نمایی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-10 : نمایی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-11  : پلان طبقه اول  مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-12 : پرسپکتیوی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-13 : پلان همکف مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-14  : مقطعی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-15 : پردیس سینمایی پارک ملت ، نمای شمالی

شکل 3-16  : پردیس سینمایی پارک ملت ، پلان ، سایت پلان و مقطع

شکل 3-17 : پردیس سینمایی پارک ملت،  ایوان بزرگ

 شکل 3-18 : پردیس سینمایی پارک ملت،  پلان و مقطع

شکل 3-19 : پردیس سینمایی پارک ملت ، 3D Section

 شكل4-1: قوس جديدي براي نشستن در سالن

شكل4-2: قوس جديدي براي نشستن در سالن

شكل4-3 : قوس

شكل4-4 : قوس

شكل4-5: قوس

شکل4 -  6: در خروجی

 شكل 4-7: پاگرد درها

شکل 4-8  : درهاي سالن

شکل 4-9 : درهاي غیر مجاز در  سالن

شکل 4-10 : درهاي خروجی  سالن

شکل 4-11 : درهاي خروجی  سالن

شکل 4-12 : فضای عبور در رستوران


چکیده

ایران از جوانترین کشورهاست . قشر عظیم جوان نیازمند  توجه و برنامه ریزی برای رشد و تعالی است . اوقات فراغت جوانان سرما یه ای برای کشور محسوب می شود . جهت دهی به این نیروی عظیم در مسیر صحیح مستلزم ایجاد زمینه ها و فضاها و مکان های کافی و مناسب است .

در بین زمینه ها ی فرهنگی و اجتماعی ، سینما موضوعیست که از یک سو مخاطبین اصلی آن را جوانان تشکیل می دهند واز سوی دیگر خود نیز با مدرترین تکنولوژی های روز پیش می رود . بدین سبب سینما می تواند نقش موثری در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه وبخصوص نسل جوان داشته باشد . ولی متأسفانه در سال های اخیر سینما جایگاه خود را در الگوی گذران اوقات فراغت از دست داده است . این مسئله دلایل متعددی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی و فنی و..... دارد.

ایجاد عادت دوباره رفتن به سینما مستلزم حرکتی  وسیع و موثر در ارتقاء سطح کیفی تولید فیلم و بهبود وضعیت سالن های سینما ست.

کشور ما در مقایسه با آمار جهانی با کمبود شدید سالن های سینما روبرو ست. لذا ضروریست که در کنار بالا بردن سطح کمی وکیفی تولیدات سینمایی ، سالن ها ومجموعه های سینمایی جدید احداث و بعنوان یک مکان فرهنگی داپسند و امن جلوه کنند.

لذا در این پروژه ، طراحی یک مجموعه سینمایی و فرهنگی در شهر تهران که به تناسب ظرفیت و وسعت خود کمبود شدید سالن های سینمایی دارد- با نام سینما شهر تهران مد نظر قرار گرفته است . این مجموعه متشکل از شش سالن سینما، رستوران ، گالری تریا ، فروشگاه ، سالن های نقد فلیم و ....است .

 

واژه های کلیدی : سینما ــ ـ فرهنگ ــ اوقات فراغت-آموزش سینما آموزشر رسانه تکنولوژی و سینما

 

Abstract

 

Iran is one of the youngest countries in the world. The large population of youth is in need of attention and planning for growth and progress. The free time of teenagers and youth is considered an asset for the country. Guiding this massive force on the right path is need of creating the adequate and constructive foundations, areas, and locations required.......................قیمت : 30 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی