loading...
رساله معماری | مطالعات معماری ❶

 

 

 

فهرست رساله های اماده مرکز طراحی درونگرا

برای دیدن جزئیات روی رساله مورد نظر کلیک کنید!!!

ترتیبی در نام رساله ها وجود ندارد با دقت نگاه کنید!


 
1. مطالعات اماده استادیوم  , رساله اماده استادیوم , دانلود رساله استادیوم............ استادیوم  164 صفحه


2. مطالعات اماده انستیتوی گل و گیاه  , رساله اماده ...................................... انستیتوی  پرورش نمایش گل و گیاه 150 صفحه


3. مطالعات اماده بیمارستان تخصصی قلب و عروق  , رساله اماده ..................... بیمارستان تخصصی قلب و عروق 209 صفحه


4. مطالعات اماده بیمارستان کلیه و مجاری ادراری  , رساله اماده ...................... بیمارستان فوق تخصصی کلیه و مجاری ادراری  430  صفحه


5. مطالعات اماده پژوهشکده پارک علم و فناوری  , رساله اماده ........................ پژوهشکده پارک علم و فناوری 117 صفحه


6. مطالعات اماده تفریحی توریستی ساحلی  , رساله اماده ................................. تفریحی توریستی ساحلی. 135 صفحه


7. مطالعات اماده خانه سالمندان  , رساله اماده ............................................ خانه سالمندان 108 صفحه


8. مطالعات اماده خانه سالمندان , رساله اماده خانه سالمندان .......................... خانه سالمندان 162 صفحه


8. مطالعات اماده خانه شعر و ادب  , رساله اماده خانه شعر ............................. خانه شعر و ادب 299 صفحه


9. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار ................................... خانه معمار 282 صفحه


10. مطالعات اماده خانه معمار , رساله اماده خانه معمار  ............................... خانه معمار 301 صفحه


11. مطالعات اماده دانشکده معماری و..., رساله اماده دانشکده معماری ............ دانشکده معماری – گرافیک – عکاسی 295 صفحه


12. مطالعات اماده دانشکده هنر  , رساله اماده دانشکده هنر ........................... دانشکده هنر با رویکرد تئاتر،سینما و موسیقی 234 صفحه


13. مطالعات اماده دانشکده هنر معماری , رساله اماده ................................... دانشکده هنر معماری 81 صفحه


14. مطالعات اماده دانشکده هنر و معماری , رساله اماده ................................ دانشکده هنر و معماری 101 صفحه


15. مطالعات اماده دهکده تفریحی توریستی زمستانی , رساله اماده ................... دهکده تفریحی توریستی زمستانی 127 صفحه


17. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده ................................................ فرهنگسرا  98 صفحه


18. مطالعات اماده فرهنگی ورزشی تفریحی  , رساله اماده ............................. فرهنگی ورزشی تفریحی. 105 صفحه


19. مطالعات اماده کتابخانه عمومی , رساله اماده ......................................... کتابخانه عمومی  169 صفحه


20. مطالعات اماده کلینیک تخصصی , رساله اماده ........................................ کلینیک تخصصی 130 صفحه


21. مطالعات اماده مجتمع آبدرمانی , رساله اماده ......................................... مجتمع آبدرمانی 140 صفحه


22. مطالعات اماده مجتمع تجاری , رساله اماده ........................................... مجتمع تجاری 208 صفحه


23. مطالعات اماده مجتمع فرهنگی تفریحی , رساله اماده ............................... مجتمع فرهنگی تفریحی  180 صفحه


24. مطالعات اماده مجتمع فرهنگي و هنري , رساله اماده .............................. مجتمع فرهنگي و هنري   132 صفحه


25. مطالعات اماده مجتمع مسکونی , رساله اماده ........................................ مجتمع مسکونی 105 صفحه


26. مطالعات اماده  , رساله اماده مجتمع مسکونی ....................................... مجتمع مسکونی 180 صفحه


27. مطالعات اماده مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین , رساله اماده ................ مجتمع ورزشی جانبازان و معلولین 180 صفحه


28. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه اقامتی و توریستی152 صفحه


29. مطالعات اماده مجموعه اقامتی و توریستی , رساله اماده .......................... مجموعه تفریحی توریستی 245صفحه


30. مطالعات اماده مجموعه تفریحی توریستی اقامتی , رساله اماده ................... مجموعه تفریحی توریستی اقامتی 130 صفحه


31. مطالعات اماده مجموعه سینمایی و تئاتر , رساله اماده .............................. مجموعه سینمایی و تئاتر 161 صفحه


32. مطالعات اماده مرکز همایش های بصری , رساله اماده ............................. مرکز همایش های بصری 286 صفحه


33. مطالعات اماده هنرستان , رساله اماده هنرستان ................................... مركز آموزش حرفه‌اي  يا هنرستان با رویکرد معماری 169 صفحه


34. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................................... مسجد 76 صفحه


35. مطالعات اماده موزه , رساله اماده موزه ................................................. موزه  169 صفحه


36. مطالعات اماده موزه آب , رساله اماده موزه آب  ....................................... موزه آب 171 صفحه


37. مطالعات اماده مهد کودک , رساله اماده مهد کودک  ................................... مهد کودک 88 صفحه


38. مطالعات اماده هتل 4 ستاره , رساله اماده هتل 4 ستاره ............................. هتل 4 ستاره 110 صفحه


39. مطالعات اماده  , رساله اماده هتل 3 ستاره ............................................. هتل 3 ستاره  133 صفحه


40. مطالعات اماده یادمان سهراب سپهری , رساله اماده یادمان سهراب سپهری ......... یادمان سهراب سپهری 220 صفحه


41. مطالعات اماده فرهنگستان , رساله اماده فرهنگستان ..................................... فرهنگستان 196 صفحه


42. مطالعات اماده دهکده هنرمندان , رساله اماده دهکده هنرمندان ............................... دهکده هنرمندان 120 صفحه


43. مطالعات اماده موزه رقص , رساله اماده موزه رقص ............................... موزه رقص 149 صفحه 


44. مطالعات اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  , رساله اماده کتابخانه با رویکرد معماری پایدار  ....................کتابخانه با رویکرد معماری پایدار 250 صفحه


45. مطالعات اماده موزه فرش , رساله اماده موزه فرش ............................... موزه فرش 97 صفحه


46. مطالعات اماده مسجد , رساله اماده مسجد ............................... مسجد 2 / 100 صفحه


47. مطالعات اماده باغ کتاب ایران , رساله اماده باغ کتاب ایران ............................... باغ کتاب ایران 178 صفحه


48. مطالعات اماده سینما , رساله اماده سینما ............................... شهر سینمایی ( سینما ) 165 صفحه


49. مطالعات اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری , رساله اماده خانه علوم و پژوهشکده فناوری ............................... خانه علوم و پژوهشکده فناوری  175 صفحه


50. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 2 /  141 صفحه


51. مطالعات اماده فرهنگسرا , رساله اماده فرهنگسرا ............................... فرهنگسرا 3 /  157 صفحه


52. مطالعات اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان , رساله اماده کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ............................... کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 140 صفحه


53. مطالعات اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی , رساله اماده آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی ............................... آموزشکده معماری با رویکرد زیبایی شناسی 91 صفحه


54. مطالعات امادهرساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) , رساله اماده رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) ............................... رساله مطالعات مرکز و تالار موسیقی شهر (سیتی هال) 215  صفحه56. مطالعات اماده کلینیک دندان پزشکی , رساله اماده کلینیک دندان پزشکی ............................... کلینیک تخصصی دندان پزشکی 207 صفحه


57. مطالعات اماده موزه نور و آب , رساله اماده موزه نور و آب ............................... موزه نور و آب 261 صفحه 


58. مطالعات اماده فرودگاه , رساله اماده فرودگاه ............................... فرودگاه 123 صفحه


59. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


60. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


61. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


62. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


63. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


64. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


65. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


66. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


67. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


68. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


69. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


70. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


71. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


72. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


73. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


74. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


75. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


76. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


77. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


78. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


79. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


80. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


81. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


82. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


83. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


84. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


85. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


86. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


87. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


88. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


89. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


90. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


91. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


92. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


93. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


94. مطالعات اماده  , رساله اماده ............................... 


95. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


96. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


97. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


98. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


99. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................


100. مطالعات اماده  , رساله اماده ...............................
 

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مجتمع تجاری

  مطالعات مجتمع تجاری

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 208  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )


فهرست مطالب
فصل 1 : مقدمه و هدف پژوهش

 11
چكیده
مقدمه
تعریف مراکز تجاري دائمی
اهداف مراکز تجاري دائمی
اهداف مراکز تجاري دائمی
بررسی مفهومی مراکز تجاري دائمی
اهداف، وظایف مراکز تجاري
شناخت عوامل مؤثر در ایجاد مراکز تجاري
دائمی
ضرورت ایجاد مراکز تجاري دائمی
ضرورت ایجاد بازار تجاري در کشورهاي دیگر
جمع بندي
فصل 2 : شناخت نحوه ی عملکرد جهت مجموع
 11
اهمیت و ضرورت انتخاب پروژه
تامین نیازهای ضروری
ارتقاء اقتصادی منطقه
اهداف زیست محیطی
همنشینی مطلوب با طبیعت
اهداف کالبدی
اهداف کلان و خرد
5
روش تحقیق
نتیجه گیری
فصل 1 : بررسی الگوهای موجود در سطح جهان و
ایران  13
مرکز خرید تیراژه
مرکز خرید )سیتی سنتر( بندر عباس
مجتمع تجاری الماس شرق
مرکز خرید ستاره فارس
سلفریجز در بیرمنگام
فصل 4 : بررسی و شناخت شهراهواز
 31
جغرافیاي طبیعي استان:
وضیعت آب وهوائي استان:
تاثیرات آب وهوایي:
موقعیت شهر اهواز :
جمعیت اهواز
متوسط نرخ رشد
دمای هوا
آلودگی هوا
رودخانه کارون
رطوبت هوا
تابش آفتاب
بارندگی
باد
6
بررسی اقلیم اهواز در رابطه با آسایش
انسان
بررسی شرایط اقلیمی اهواز در رابطه
با معماری و اصول طراحی اقلیمی
جدول بیوکلیماتیک ساختمانی
جدول ماهانی
بافت اهواز
فرم کالبدی
جهت استقرار
نورگیری
عناصری معماری
بررسی عملکرد اقلیمی ساخت و سازهای
جدید
جهت استقرار ساختمانها
جهت استقرار و فرم حیاطهای داخلی
فرم کالبدی ساختمانها و بافت مجموعه
مطالعات تاریخی
نتیجه گیری
فصل 5 : بررسی استانداردها و الگوهای فضاهای
داخلی  111
انواع کاربری تجاری
شناخت مراکز خرید معاصر در ایران
مقررات مربوط به عملکردهای تجاری
مقررات تفکیک و احداث ساختمان تجاری
حوزه تجاری
7
موارد استفاده از زمین
موارد استفاده مشروط
موارد ممنوع
نحوه محاسبه سطح زیر بنا در منطقه تجاری
حداکثر ارتفاع ساختمان
نحوه استقرار ساختمان در زمین و اشراف
تعداد پارکینگ
ضوابط مربوط به نحوه استفاده از زمین تا تفکیک
و احداث ساختمان
ملاحظات اصلی در طراحی مراکز تجاری:
سرویس دهی
ویژگی های فضاها
علامت گذاری های و طرح های گرافیکی
تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای
تجاری
واحدهای فروش تره بار
واحدهای لوازم التحریر و کتابفروشی و نوشت
افزار
واحدهای فروش مواد غذایی
واحدهای بهداشتی
8
واحدهای پوشاک
واحدهای تجارتی ، طبخ و ارائه غذای
گرم
فروشگاه های مواد غذایی
نوشیدنی فروشی ها
غذاخوری ها
مکانهای عمومی
فضاهای مورد نیاز و استانداردها:
دیاگرام کلی
سیستم فن کویل
انتخاب سیستم حرارتی و برودتی
بخش فروشگاهی
تأسیسات
شناخت سیستم های سازه ای :
نتیجه گیری
فصل 6 : تهیه و برنامه ریزی فیزیکی و فضای طرح
 161
نظام برنامه ریزی فیزیکی، پیش شرط طراحی
معماری
9
نتیجه گیری
فصل 3 : بررسی و شناخت سایت

 134
معرفی منطقه
موقعیت سایت
دلایل انتخاب سایت
تجزیه و تحلیل سایت
نتیجه گیری
فصل 8 : بررسی و روند شکل گیری طرح
 131
ایده اولیه
کلان فضا ها
شکل گیری حجم کلی
نتیجه گیری
فصل 1 : فهرست منابع و ماخذ

 181
فصل 11 : نقشه های طرح

 186

قیمت : 30 هزار تومان

        درگاه پرداخت شماره 1      

برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مجتمع فرهنگي و هنري

  مطالعات مجتمع فرهنگي و هنري

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 23 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 132  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب
پیشگفتار ........................................................................................................................... 4
فصل اول: علل و نحوه انتخاب موضوع
 هدف از انتخاب موضوع ................................................................................................. 5
 شهر.................................................................................................................................. 6
 شهر، حاشیه، محرومیت....................................................................................................... 7
فصل دوم: شناخت و تاریخچه
 اسلامشهر در یک نگاه....................................................................................................... 9
 تقسیمات کشوری............................................................................................................ 11
 مراکز مذهبی................................................................................................................... 11
 امام زاده ها..................................................................................................................... 11
 مصلای نماز جمعه........................................................................................................... 15
 مساجد بین راهی............................................................................................................. 15
 گورستانها...................................................................................................................... 15
 مرکز فرهنگی و علمی و آموزشی.................................................................................... 16
 صنایع دستی.................................................................................................................. 11
 آثار باستانی و پیشینه تاریخی......................................................................................... 19
 مراکز بهداشتی............................................................................................................. 02
 مراکز ورزشی.............................................................................................................. 01
 کشاورزی و درختکاری............................................................................................... 01
مجتمع فرهنگي و هنري استاد راهنما:
نوين دانشجو:
0
 راه و ترابری...................................................................................................................... 01
 گونه های حیوانی............................................................................................................... 01
فصل سوم: خصوصیات جغرافیایی و حوزه نفوذ
 آب و هوا.......................................................................................................................... 05
 میزان بارندگی.................................................................................................................... 06
 باد.................................................................................................................................... 06
 پوشش گیاهی.................................................................................................................... 01
 تقسیمات شهری................................................................................................................ 01
 وضعیت کمی و کیفی تقسیمات شهری............................................................................... 09
 توزیع خدمات و کاربریهای عمده شهر................................................................................ 11
 پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادی شهر در آینده.......................................................... 17
 خصوصیات توسعه اقتصادی اسلامشهر................................................................................. 17
فصل چهارم: مبانی نظری و معماری
 درباره معانی و تعاریف بسیار گوناگون فرهنگ.................................................................. 42
 خودآگاهی فرهنگی.......................................................................................................... 41
 شکلهای جدید فرهنگی...................................................................................................... 44
 استفاده از اوقات فراغت برای کسب فرهنگ...................................................................... 44
 فرهنگ و هنر.................................................................................................................. 46
 هنر................................................................................................................................. 41
 مختصری در توصیف هنر................................................................................................. 41
 هنر فن ارتباط................................................................................................................. 41
مجتمع فرهنگي و هنري استاد راهنما:
نوين دانشجو:
1
 زادگاه هنر..................................................................................................................... 49
 ارتباط هنر با فرهنگ و تأثیر آن بر زندگی....................................................................... 49
فصل پنجم: ظوابط و معیارهای طراحی
 بخش اداری..................................................................................................................... 50
 فضاهای فرهنگی.............................................................................................................. 51
 سالن تئاتر و سینما........................................................................................................... 54
 موزه............................................................................................................................... 69
 کتابخانه.......................................................................................................................... 11
 آموزش.......................................................................................................................... 97
 فضاهای آموزشی............................................................................................................. 99
 خدماتی........................................................................................................................ 121
 رستوران....................................................................................................................... 121
فصل ششم: بررسی نمونه های مشابه
 فرهنگسرای خاوران....................................................................................................... 127
 مجتمع فرهنگی و سینمایی دزفول.................................................................................... 111
فصل هفتم: برنامه ریزی فیزیکی طرح
 تدوین مبانی و اصول معماری در طرح............................................................................. 109
فصل هشتم: معرفی طرح

قیمت : 23 هزار تومانبرای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله موزه فرش

  مطالعات موزه فرش

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 18 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 97  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

موزه و مركز فرش

فهرست                                                                                                          10

مقدمه

فصل او ل:شناخت موضوع طراحي

1-1

1-1-1شناخت موضوع                                                                                                                             12      

1-1-1-1 واژه فرش                                                                                                                                   13

1-1-1-2 تاريخچه فرش در جهان      14

1-1-1-3 تاريخچه فرش در ايران      14

1-1-1-4ضرورت توجه به فرش                                      16

1-1-1-5جايگاه اقتصادي فرش17

1-1-1-6جايگاه هنري فرش                                                                                                                  18

1-1-1-7جايگاه فرهنگي اجتماعي فرش                                                                                              19

1-1-2بررسي موقعيت قرار گيري طرح                                                                                                  21

1-2-بخش دوم                                                                                                                                         21

1-2-1مباني نظري                                                                                                                                    21

1-2-1-1- نقاط عطف                                                                                                                             21

1-2-1-2- تقارن و كمپوزيسيون       21

1-2-1-3- ريتم                                                                                                                                       21

1-2-1-4- اصل مقياس و تناسب        22

1-2-1-5- مقياس انساني                                                                                                                       22

 1-2-1-6- اصل فضاهاي متباين        22

- روشهاي طراحي فضاهاي متباين        22

1-2-1-6- هندسه                                                                                                                                   23

 1-2-1-7- كل و جزء                                                                                                                              23

1-2-1-8شناسايي و بررسي عناصر تشكيل دهنده سيماي معماري سنتي شهر كاشان                       24

- حياط                                                                                                                                                       24

- زير زمين                                                                                                                                                 24

 - سقف (گنبد)                                                                                                                                          24

- ايوان                                                                                                                                                        25

-بادگير                                                                                                                                                       25

1-3بخش سوم                                                                                                                                          25

1-3-1بررسي استانداردها                                                                                                                       25

1-3-1-1 گالري ها                                                                                                                                  25

1-3-1-2آمفي تئاتر                                                                                                                                26

1-3-1-3 كتابخانه                                                                                                                                   27

1-3-1-4 اداري                                                                                                                                       27

1-3-1-5پژوهشي                                                                                                                                   27                                                                                                                                                                                                                              

1-3-1-6 آموزشي                                                                                                                                   28

1-3-1-7انبار                                                                                                                                           28

1-3-1-8پاركينگ                                                                                                                                   28

1-3-1-9 تاسيسات                                                                                                                                 28

1-3-2معرفي فضاها به لحاظ عملكردو نيازهاي تاسيساتي                                                                  29      

1-3-2-1-عرصه معرفي                                                                                                                          29

1-3-2-1-1گالري ها                                                                                                                              29

1-3-2-1-2آمفي تئاتر (سالن چند منظوره)                                                                                         30

1-3-2-2 كتابخانه                                                                                                                                   30

1-3-2-3 عرصه اداري                                                                                                                            31

1-3-2-4عرصه پژوهشي                                                                                          31

بخش پژوهشي فرش                                                                                                                                 32

گروههاي پژوهشي فرش                                                                                                                          32

1-3-2-4-1 گروههاي پژوهشي عملي                                                                                                  32

      1-بخش پژوهشي ريسندگي                                                                                                              33

      2 -بخش پژوهشي بافت                                                                                                                      33      

      3 بخش پژوهشي شيمي و رنگرزي                                                                                                  33

1-3-2-4-2گروههاي پژوهشي نظري:                                                                                                  33

1-بخش پژوهش تاريخ و هنر                                                                                                                   33

      2-بخش پژوهش نظري اقتصاد                                                                                                           33

       3-بخش پژوهش نظري نساجي      33

1-3-2-4-3فضاهاي مركز پژوهشي فرش                                                                                             34

1-3-2-4-4 عرصه آموزشي                                                                                                                   35

1-3-2-5 عرصه خدمات رفاهي و عمومي                                                                                              35

1-3-2-6رستوران يا چايخانه              35

1-3-2-7 فروشگاه صنايع دستي        36

1-3-2-8- عرصه خدمات پشتيباني   36

1-3-2-9 انبار                                                                                                                                          36

1-3-2-10 نگهباني                                                                                                                                 37

1-3-2-11پاركينگ                                                                                                                                37

1- 3-2-12تاسيسات                                                                                                                              37

1-3-2-13- فضاي سبز                                                                                                                          37

1-3-2-14بخش خدمات رفاهي                                                                      39

1-3-2-14-1چايخانه و فضاي نشيمن                                                                                                   39      

3-3-1ضوابط ايمني                                                                                                                                 39

3-1-1-1اصول ايمني نمايش قالي      39

              -مواد لازم براي تهيه قالي                                                                                                          39

              -چگونه قالي به نمايش گذ اشتته مي شود                                                                                 40

-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجايي     43                                                                                             

1-3-1-2شستشوي قالي                                                                                                                        43

1-3-1-2-1مراحل مختلف شور قالي43

1-3-4ضوابط ويزه معلولين                                                                                                                     43

بررسي نمونه هاي داخلي و خارجي                                          45

1-4-1موزه فرش ايران                                                                                                                            45

فصل دوم:برنامه ريزي فيزيكي و تدوين اصول وضوابط طراحي                          48               

-1بخش اول:                                                                                                                                             

2-1-1برنامه فيزيكي و بررسي اصول و ضوابط طراحي                                                                          48

2-1-4دياكرام روابط                                                                                                                                55

2-1-5بررسي سازه                                                                                                                                    56

2-1-6بررسي تاسيسات                                                                                                                          60

2-1-7سيستم ايمني                                                                                                                                64

2-2بخش دوم:تحليل سايت                                                                                                                     68

2-2-1موقعيت سايت                                                                                                                               68

2-2-1-2ويژگي عمده ساخت كالبدي بخش قديمي شهر كاشان                                                         69

2-2-1-3مطالعات شهرسازي شهر كاشان                                                                                              70

2-2-1-4هدف از تشكيل و موقعيت كاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش                                    72

2-2-1-5- سير تاريخي شهر كاشان  73

2-2-1-6- ويژگيهاي محيطي شهر كاشان                                                                                             75

2-2-1-7 آب و هواي كاشان                                                                                                                   76

-جهت گيري مناسب ساختمانها            78

-خصوصيات زمين شناسي                                                                                                                        78

2-2-2بررسي ابعاد و اندازه و فرم زمين                                                                                                 79

2-2-3بررسي دسترسي به سايت        81

2-2-4بررسي كاربري هاي سايت        81

2-2-5بررسي جشم اندلزها                                                                                                                     82

-ديد و منظر                                                                                                                                               82

-همسايگي ها                                                                                                                                            82

5-ترافيك و دسترسيها                                                                                                                            82

2-2-5-1بناهاي تاريخي همجوار مجموعه                                                                                             83

-تپه تاريخي سيلك                                                                                                                                  83

- باغ فين                                                                                                                                                   83

-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهيم                            84

2-2-5-2پتانسيل موجود در سايت    84                                                                                             

1-توان هاي شهري                                                                                                                                   84

2- توان هاي طبيعي                                                                                                                                  84

3توان هاي چشم انداز                                                                                                                               85

4- معرفي بستر طرح (تحليل سايت)   85

5-دسترسي سايت                                                                                                                                    85

6-شيب سايت                                                                                                                                           85

7-مناطق و ابنيه همجوار                                                                                                                          86

بخش سوم : روند طراحي                                                                                                                           88                                                                                                                                                                       

فهرست منابعقیمت : 18 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

شما می توانید از هریک از درگاه های پرداخت اقدام به واریز وجه نمایید !!

در صورت قطعی هر یک از درگاه های پرداخت از درگاه پرداخت بعدی اقدام به خرید نمایید  !!

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله فرهنگسرا

  مطالعات فرهنگسرا

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 15 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 98  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                               صفحه

   — فصل اول : مقدمه                                                                                                1

— فصل دوم : اهمّيّت و ضرورت اجتماعي                                                                 2

نگاهي به نمونه‌اي از فرهنگسراها مانند فرهنگسراي خاوران                                        3

— فصل سوم : شناخت بستر طرح                                                                                5

الف) موقعيت شهر آبيك و ارتباط آن با منطقه/ توسعه كالبدي/ نيازهاي كالبدي/ توجه به عوامل جغرافيائي، اقتصادي، عوامل كالبدي/ توجه به تحولات توسعه شهري كه بر مبناي طرحهاي قبلي مقدمات آن انجام گرفته است)                      5

ب) ساختار شهر                                                                                                    9

ج) اهداف عملياتي                                                                                                10

د) بافت شهر                                                                                                         14

هـ) شبكه ارتباطي                                                                                      15

ط) وضعيت توپوگرافي و شيب‌بندي شهر                                                      16

—   فصل چهارم: عوامل مؤثر در برنامه‌ريزي فرهنگسرا                                           19

الف) موقعيت فرهنگي و استراتژيك                                                                    19

ب) دوشخصيتي بودن فرهنگسرا                                                              19

ج) امكانات و محدوديتهاي طرح                                                            20

 د) ماهيت و كيفيت برنامه                                                                                  20

هـ) تنوع مخاطبان و اقشار تحت پوشش                                                    21

—  فصل پنجم: برنامه ريزي فيزيكي و جزء فضاها                                                     23

— فصل ششم: نكاتي در مورد طراحي و اقليم                                                                        25

 الف) طراحي/ تعريف علوم رفتاري/ موضوع طراحي/ ماهيت مسائل طراحي/ مدلي براي مرحله شناخت رويه طراحي/ عدم قطعيت در برنامه‌ريزي معماري/ طراحي كردن و مرحله طراحي/ استفاده از اصول و استاندارها در ابداع فرم/ مفاهيم بنيادين محيط و رفتار انسان)                                                                        25

ب) محيط/ محيط فرهنگي/ محيط ساخته شده/ فرآيند بنيادين رفتار انسان/ مفاهيم بنيادين رابطه انسان و محيط ساخته شده/ ادراك قابليت‌هاي محيط / جلب توجه به قابليت‌هاي محيط                                                                    31

پ) چرا ساختمان‌ها شناخته مي‌شوند/ زيبا شناسي فرمي/ اصول تركيب/ نظم و بي‌نظمي/ تنش/ آرامش/ نظريه گشتالت بيان در معماري)                            37

—  فصل هفتم :  مطالعه يك نمونه فضاي فرهنگي موجود                                        42

الف) اهداف طراحي اكوستيكي                                                                  42

ب) وضوح صداي بازيگر                                                                           42

پ) افزايش انرژي صداي بازيگر/ پژواك/ يكنواختي امواج صوتي)                  43

ج) سالن نمايش و گالريها/ موزه/ برنامه‌ريزي طرح موزه/ نورپردازي موزه/ كف و بام/ پنجره‌ها و درب/ ديوار و كف/ كتابخانه/ تعريف اصطلاحات)                    48

—  فصل هشتم :  معرفي چند مركز داخلي و خارجي                                                           58

(نمونه‌هاي خارجي/ مركز فرهنگي شونانداي/ مركز فرهنگي سوميدا ژاپن)

—   فصل نهم: مباني نظري                                                                                          76

سنت/ اصالت ماهيت اصالت وجود/ مراتب وجودي انسان (خيال)/ نشانه/ حيراني پريشاني/ فرم ، زمان ، نمادگرائي ، نقاط ديد متعدد/ نقاط ديد متعدد/ فضا)                                                                                                            76

—   فصل دهم : تدوين ايده‌هاي طراحي                                                                 86

تجزيه و تحليل  و توجيه فضائي  عملكردها                                                   88

—  فصل يازدهم : سينماها                                                                                           90

سينما براي بيش از 2000 نفر/ سينما تا 2000 نفر/ سقف/ شيب رامپ يا شيبدار/ پلكان‌هاي اصلي/ پهناي پلكان/ درها/ پنجره‌ها/ ميله‌هاي دزدگير/ اديتوريم/ رختكن‌ها/ اطاق پروژكتور/ گرمسازي/ سينماي ايران /گرمسازي الكتريكي/ دريچه صداگير/ كاهش صوت صداي ايجاد شده توسط هوا به وسيله ديوارها/ ارزش عايق صوتي كف‌ها)                                                                         91

   —منابع و مآخذ                                                                                                     105

 


قیمت : 15 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله سینما ( شهر سینما )

  مطالعات سینما ( شهر سینما )

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 165  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست مطالب

       عنوان                                                                                                                                  صفحه

چکیده

چکیده انگلیسی

مقدمه

  فصل اول : شناخت بستر طرح

1-1  مطالعات وضع موجود

1- 1- 1  موقعيت جغرافيايي استان تهران

1- 1- 2  موقعيت جغرافيایي شهر تهران

1- 1- 3 پوشش گیاهی

1-1- 4  توپوگرافی پهنه

1- 2   مطالعات اقلیمی

1- 2- 1  استان تهران

1- 2- 2  آب و هوا

1- 2- 3  تابش خورشید

1- 2- 4   باد

1-2-5  دما و درجه حرارت

1- 2- 6   بارش

1-3    مطالعات فرهنگی و اجتماعی

1-3 1  موقعيت اجتماعي و اقتصادي

1-3 2   اقوام و زبان

1-4  بررسی شرایط اقتصادی

1-5   سابقه تاریخی شهر تهران

1-5-1  تحولات بعد از 1300هجري شمسي را ميتوان به 4 دوره تقسيم نمود:

1-6  جمعیت و آمارهای جمعیتی استان تهران

1-6 1  هرم سنی جمعیت تهران در سرشماری سال 1375

1-7   جاذبه های فرهنگی و تاریخی

1-8   جشن ها و عزاداری

1-9  سایت و تحلیل سایت

1-9-2  دسترسی ها

فصل دوم : مبانی نظری  طرح

2-1   شناخت سينما

2-1-1  سينما چيست ؟

2-1-2  مفهوم واژه سینما

2-1-3 مفهوم تصویر از منظر قرآن

2-1-4 تعریف فرهنگ

2-1-5 تعریف هنر

2-1-6 پردیس

2-2  تاريخچة سينمای جهان

2-2-1  اختراع سينما

2-3   تاريخ سينمای ايران

2-3-1   سينمای حال حاضر ايران

2-4  هنر و فلسفه در سینما

2-4-1   فیلم و تئاتر

2-4-2  فیلم و ادبیات

2-4-3  فلسفه و سینما

2-4-4  سينما و زمان

2-4-4 -1 گم كردن زمان در سينما

2-4-5  سينما و حركت

2-4-5-1 اهميت و ضرورت حركت

2-4-5-2  تصوير-  حركت

2-4-6    سينما و نور- پروجكشن

2-5  رابطه سینما با معماری

2-5-1  معماری در سينما

2-5-2  سينما و معماري

2-5-3  تفاوت فيلم و معماري

2-6   تکنولوژی نمایش

2-6  -1 سیستم های نمایش فیلم

2-6 -2 روش نمایش فیلم

2-6 - 3 گذری بر تحول صدای فیلم

2-6 -4 سینمای IMAX

2-6 -5  سینمای دیجیتال

2-6-5-1 تولد سینمای دیجیتال

2-7  بررسی انواع عملکردها در سینما

2-7-1  مجتمع هاي نوين سينمايي

2-7-2  سالن هاي سينما

2-7-3 واحد هاي تجاري

2-7-4 عملكردهاي خدماتي /تفريحي

2-7-5 عملكردهاي مناسب كودكان و نوجوانان

2-7-6  عملكردهاي ورزشي

2-7-7  عملكردهاي فرهنگي /نمايشگاهي

2-7-8  عملكردهاي اداري

2-7-9  فضاي سبز و باز

2-7-10  پاركينگ و تسهيلات تأسيساتي

2-8  ضوابط طراحي سينما

2-8-1 مقدمه

2-8-2 مكان استقرار

2-8-3 دسترسي

2-8-4 آسايش تماشاگر

2-8-5 معبر اطراف سينما

2-8-6 نماي مجتمع سينمايي

2-9  نكات ايمني و تجهيزات اضطراري

2-9-1 نكات ايمني

2-9-2  سیستم برق اضطراری

2-10 امواج صوتی و موانع

2-10-1 طنین

2-10-2 پژواک

2-11   اهداف طراحی اکوستیکی

2-11-1  وضوح صدا

2-11-2   افزایش انرژی صدا

2-11-3   عوامل موثر در زمان طنین

2-11-4   جذب كننده ها

2-11-5   يكنواختي امواج صوتي

فصل سوم : بررسی نمونه های داخلی و خارجی

3-1 بخش اول : بررسی نمونه های خارجی

3-1-1مجموعه سینمایی UFA،معمار : کوپ هیملبو (COOP HEMMELBLAU)

3 -1-2  پاته سینما(PATE CINEMA)؛ معمار: کوئن ون ولسن(KOEN VAN VELSEN)

3-2  : بخش دوم بررسی نمونه های داخلی

3-2-1 : مجموعه سینمایی آزادی (کاری از بابک شکوفی)

3-2-1-1 :  زمین طرح

3-2-1-2 :  ایده های اصلی طراحی

3-2-2 پردیس سینمایی پارک ملت

3-2-2-1 کانسپت معماری

3-2-2-2 کانسپت سازه

  فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی ، ابعاد ، سرانه ها و استانداردهای طرح

4-1 سالن نمايش

4-1-1 فواصل ديد

4-1-2 صندلي تماشاگران

4-1-3  ساير مشخصات

4-2 راهروهاي سالن نمايش

4-2-1 مشخصات عمومي

4-2-2 ساير مشخصات

4-3  ورودي و خروجي هاي سالن نمايش

4-3-1 مشخصات عمومي

4-3-2 ساير مشخصات

4-4 پرده نمايش فيلم

4-4-1 مشخصات عمومي

4-4-2 ساير مشخصات

4-5 ساير ملاحظات در سالن نمايش

4-6 حجم وسرانه سالن نمایش

4-7 سالن انتظار

4-7-1 مشخصات عمومی

4-8  اتاق پروژكتور

4-8-1 مشخصات عمومي

4-8-2 ساير مشخصات

4-9  ورودي سينما

4-9-1 مشخصات عمومي

4-10 گيشه بليت فروشي

4-11 سرويس هاي بهداشتي

4-11-1 مشخصا عمومي

4-11-2 ساير مشخصات

4-12 فضاي اداري

4- 13 انبار و اتاق  تأسيسات

4-14 فضاهاي ارتباطي

4-14-1 مشخصات عمومي

4-14-2 ساير مشخصات

4-15 پاركينگ هاي سينما

4-15-1 مشخصات عمومي

4-15-2 ساير مشخصات

4-16 بوفه و رستوران

4-17  انواع رستوران

4-17-1  فضاهای مورد نیاز

4-18  ابعاد و سرانه ها

4-18-1 سالنهای سینما و فضاهای جانبی

4-18-2   خدمات اداری و پشتیبانی

4-18-3   عملکرد تجاری

4-18-4 فضاهای فرهنگی و نمایشگاهی

4-18- 5    تأسیسات وپارکینگ

فصل پنجم : طرح پیسشنهادی

5-1 سایت پلان

5-2 پلان همکف مقیاس 2000/1 

5-3 پلان نیم طبقه اول ،  مقیاس 2000/1

5-4 پلان طبقه اول،  مقیاس 2000/1

5-5 پلان طبقه دوم ، مقیاس 2000/1

5-6 مقطع A-A   مقیاس 500/1

5-7 مقطع B_B & C_C مقیاس 500/1

5-8  نمای جنوبی ، غربی و شمالی

5-9 نمای شرقی و نمای سالن صلی

5-10 تصویر هوایی از پروژه

5-11 تصاویری از پروژه

منابع داخلی  و خارجی

 

 

فهرست جداول

    عنوان جدول                                                                                                                         صفحه

جدول 1- 1،  میزان دمای سالانه در استان تهران

جدول 1- 2، میزان دمای سالانه در استان تهران

جدول4-1،  فواصل ديد در سينما

جدول4-2 ، ابعاد و فواصل صندلي ها

جدول4-3 ، تعداد صندلي ها در هر رديف سالن سينما

جدول4- 4 ،  تعداد لازم محل براي صندلي چرخدار به نسبت ظرفيت سالن سينما

جدول 4-5 ، راهروهاي سالن نمايش

جدول4- 6، ورودي ها و خروجي هاي سالن نمايش

جدول4-7 ، تناسبات پرده در سيستم هاي نمايشي مختلف

جدول 4-8 ساير ملاحضات

جدول 4-9 ، حجم و سرانه سالن نمایش

جدول4-10 ، مشخصات سالن انتظار

جدول 4-11 ، مشخصات عمومي اتاق پروژكتور

جدول 4- 12 ، مشخصات عمومي ورودي سينما

جدول 4-13، مشخصات عمومي سرويس هاي بهداشتي

جدول 4-14، مشخصات عمومي فضاهاي ارتباطي

ج

فهرست شکل ها

    عنوان شکل                                                                                                                             صفحه

شکل1-1 : موقعیت استان تهران در ایران

شکل1-2 :  موقعیت شهرتهران در استان

شکل1-3 : جهت شیب در استان و شهر تهران

شکل1-4  : توپوگرافی و شیب زمین در سطح شهر تهران

شکل1-5 : موقعیت استان تهران از نظر اقلیمی و طول و عرض جغرافیایی

شکل1-6 : میزان انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم بنا در عرض جغرافیایی شهر تهران

شکل1-7  : جهت وزش باد در فصول مختلف سال در تهران

شکل1-8 :  نمودار میزان بازش سالانه استان تهران

شکل1-9  : شروع تغییرات و نوسازی بافت شهری در دوران حکومت پهلوی

شکل1-10 :  نمای شمس العماره تهران دوره قاجاریه

شکل1-11 : جمعیت تهران در سالهای 1370-1346

شکل1-12 :  میزان رشد سالانه جمعیت استان در طی سال های 1370-1335

شکل1-13 :  هرم سنی جمعیت شهر تهران

شکل1-14 :  روند افزایش جمعیت شهر تهران طی 200 سال اخیر

شکل1-15 :  عکس هوایی از سایت

شکل1-16:  عکس هوایی از معابر اطراف  سایت

شکل1-17:  عکس محدوده طراحی شده ازسایت

شکل3-1 : سینما آیمکس لندن از مجموعه آنوری

شکل3-1: پلان سینماUFA

شکل3-2 : مقاطع و نمای داخلی  سینماUFA

شکل3-3  :تصاویر ازسینما UFA

شکل3-4:تصاویر ازسینما UFA

شکل3 -5  :پاته سینما؛ پلان

شکل3-6  : پاته سینما ؛ نمای بیرون و مقطع

شکل3-7 : پاته سینما ؛ نمای داخلی

شکل3-8 : تصاویر از پاته سینما

شکل 3-9 : نمایی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-10 : نمایی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-11  : پلان طبقه اول  مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-12 : پرسپکتیوی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-13 : پلان همکف مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-14  : مقطعی از مجموعه سینمایی آزادی

شکل 3-15 : پردیس سینمایی پارک ملت ، نمای شمالی

شکل 3-16  : پردیس سینمایی پارک ملت ، پلان ، سایت پلان و مقطع

شکل 3-17 : پردیس سینمایی پارک ملت،  ایوان بزرگ

 شکل 3-18 : پردیس سینمایی پارک ملت،  پلان و مقطع

شکل 3-19 : پردیس سینمایی پارک ملت ، 3D Section

 شكل4-1: قوس جديدي براي نشستن در سالن

شكل4-2: قوس جديدي براي نشستن در سالن

شكل4-3 : قوس

شكل4-4 : قوس

شكل4-5: قوس

شکل4 -  6: در خروجی

 شكل 4-7: پاگرد درها

شکل 4-8  : درهاي سالن

شکل 4-9 : درهاي غیر مجاز در  سالن

شکل 4-10 : درهاي خروجی  سالن

شکل 4-11 : درهاي خروجی  سالن

شکل 4-12 : فضای عبور در رستوران


چکیده

ایران از جوانترین کشورهاست . قشر عظیم جوان نیازمند  توجه و برنامه ریزی برای رشد و تعالی است . اوقات فراغت جوانان سرما یه ای برای کشور محسوب می شود . جهت دهی به این نیروی عظیم در مسیر صحیح مستلزم ایجاد زمینه ها و فضاها و مکان های کافی و مناسب است .

در بین زمینه ها ی فرهنگی و اجتماعی ، سینما موضوعیست که از یک سو مخاطبین اصلی آن را جوانان تشکیل می دهند واز سوی دیگر خود نیز با مدرترین تکنولوژی های روز پیش می رود . بدین سبب سینما می تواند نقش موثری در ارتقاء سطح فرهنگی جامعه وبخصوص نسل جوان داشته باشد . ولی متأسفانه در سال های اخیر سینما جایگاه خود را در الگوی گذران اوقات فراغت از دست داده است . این مسئله دلایل متعددی در زمینه های فرهنگی و اقتصادی و فنی و..... دارد.

ایجاد عادت دوباره رفتن به سینما مستلزم حرکتی  وسیع و موثر در ارتقاء سطح کیفی تولید فیلم و بهبود وضعیت سالن های سینما ست.

کشور ما در مقایسه با آمار جهانی با کمبود شدید سالن های سینما روبرو ست. لذا ضروریست که در کنار بالا بردن سطح کمی وکیفی تولیدات سینمایی ، سالن ها ومجموعه های سینمایی جدید احداث و بعنوان یک مکان فرهنگی داپسند و امن جلوه کنند.

لذا در این پروژه ، طراحی یک مجموعه سینمایی و فرهنگی در شهر تهران که به تناسب ظرفیت و وسعت خود کمبود شدید سالن های سینمایی دارد- با نام سینما شهر تهران مد نظر قرار گرفته است . این مجموعه متشکل از شش سالن سینما، رستوران ، گالری تریا ، فروشگاه ، سالن های نقد فلیم و ....است .

 

واژه های کلیدی : سینما ــ ـ فرهنگ ــ اوقات فراغت-آموزش سینما آموزشر رسانه تکنولوژی و سینما

 

Abstract

 

Iran is one of the youngest countries in the world. The large population of youth is in need of attention and planning for growth and progress. The free time of teenagers and youth is considered an asset for the country. Guiding this massive force on the right path is need of creating the adequate and constructive foundations, areas, and locations required.......................قیمت : 30 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

  موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1         رساله بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مطالعات بیمارستان تخصصی قلب و عروق

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 25 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 209  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
بسم الله الرحمن الرحیم
2
فهرست مطالب:
پیشگفتار ................................................................................................................................................................ 7
معرفی پروژه .......................................................................................................................................................... 8
دلایل انتخاب موضوع........................................................................................................................................... 9
موقعیت سایت ..................................................................................................................................................... 9
معیارهای انتخاب سایت ...................................................................................................................................... 9
آنالیز سایت .......................................................................................................................................................... 11
فصل اول : شناخت بستر .................................................................................................................................. 11
-1-1 مطالعات جغرافیایی و اقلیمی .......................................................................................................................... 11
-1-1-1 کلیات جغرافیای استان خوزستان ................................................................................................ 11
-2-1-1 بررسی خصوصیات جغرافیایی و اقلیم شهر اهواز ................................................................. 11
-1-2-1-1 منطقه بندی آب و هوایی ............................................................................................... 17
-2-2-1-1 تابش .................................................................................................................................. 17
-3-2-1-1 دما ....................................................................................................................................... 17
-4-2-1-1 رطوبت ................................................................................................................................ 17
-1-2-1-1 میزان و کیفیت بارندگی ................................................................................................... 18
-1-2-1-1 باد ......................................................................................................................................... 18
-3-1-1 تاثیراقلیم در معماری ................................................................................................................... 18
-1-3-1-1 جهت گیری ساختمان ....................................................................................................... 18
منابع و ماخذ فصل اول ....................................................................................................................................... 19
فصل دوم )معرفی بیمارستان، منطقه بندی و وظایف هرمنطقه( .................................................. 22
-1-2 انواع بیمارستان ........................................................................................................................................ 21
-2-2 وظایف بیمارستان .................................................................................................................................... 21
-3-2 منطقه بندی دربیمارستان ................................................................................................................ 21
-1-3-2 وظایف منطقه نگهداری ............................................................................................................... 21
-2-3-2 وظایف منطقه معالجات بیماران ............................................................................................... 22
-1-2-3-2 بخش جراحی ........................................................................................................................... 22
-2-2-3-2 استرلیزاسیون مرکزی ............................................................................................................. 23
-3-2-3-2 بخش قلب ................................................................................................................................. 23
-4-2-3-2 کاتتریزاسیون قلب ................................................................................................................... 24
-5-2-3-2 سی سی یو ................................................................................................................................. 24
-6-2-3-2 پست سی سی یو ................................................................................................................... 21
3
-7-2-3-2 بخش بازتوانی قلب .................................................................................................................. 21
-8-2-3-2 واحد هولتر مانیتورینگ ..................................................................................................... 23
9-2-3-2 - بخش آنژیو گرافی ) کت لب( ......................................................................................... 23
-12-2-3-2 بخش سانترال پرستاری ................................................................................................. 21
-11-2-3-2 آزمایشگاه .......................................................................................................................... 27
28..................................................................... )Radiographie ( -12-2-1-2 بخش رادیولوژی
-3-3-2 وظایف منطقه معالجات و معاینات بیماران درمانگاهی ............................................... 29
-1-3-3-2 بخش اورژانس .................................................................................................................... 31
-2-3-3-2 خون شناسی ..................................................................................................................... 32
-3-3-3-2 بخش دارویی بیمارستان .................................................................................................. 33
-4-3-3-2 کتابخانه ............................................................................................................................... 33
-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات و تهیه وسایل اولیه .................................................................. 34
-1-4-3-2 بخش کاخداری ................................................................................................................ 34
31................................................................... (Sterilisation) -2-4-3-2 بخش مرکز گندزدائی
-3-4-3-2 وظایف بخش رختشویخانه ............................................................................................. 31
-4-4-3-2 وظایف بخش ضد عفونی و آماده کردن تخت ............................................................ 31
-1-4-3-2 وظایف انبار مواد غذائی ................................................................................................... 31
-1-4-3-2 وظایف بخش آشپزخانه ................................................................................................. 31
-7-4-3-2 وظایف منطقه تدارکات ................................................................................................... 31
-1-7-4-3-2 دفع فاضلاب ................................................................................................................. 31
2-7-4-3-2 –رختشویخانه ................................................................................................................ 31
3-7-4-3-2 – آشپزخانه ................................................................................................................... 37
-4-7-4-3-2 انبار ................................................................................................................................ 38
-1-7-4-3-2 کارگاه تعمیرات و تأسیسات ................................................................................... 39
-1-7-4-3-2 پارکینگ ...................................................................................................................... 39
-5-3-2 وظایف منطقه مكمل .............................................................................................................. 41
-1-1-3-2 وظایف بخش پذیرش بیمار برای بستری ........................................................... 41
-2-1-3-2 وظایف بخش کمكهای اولیه فوری ....................................................................... 41
3-1-3-2 - وظایف بخش مرکز کشیك .................................................................................. 41
-1-3-2 وظایف منطقه اداری – هال وفضاهای جنبی .............................................................. 42
-2-1-3-2 وظایف منطقه هال وفضاهای جنبی ........................................................................... 42
-1-1-3-2 وظایف منطقه اداری ....................................................................................................... 42
منابع و ماخذ فصل دوم ....................................................................................................................... 44
4
فصل سوم )شرایط آسایش بیمار( .......................................................................................... 41
-1-3 شرایط مناسب محیط بیمار .......................................................................................................... 41
-1-1-3 نورطبیعی، منظره و تهویه طبیعی ................................................................................... 41
-2-1-3 نور مصنوعی .......................................................................................................................... 47
-3-1-3 دما، رطوبت، تهویه مكانیكی .............................................................................................. 47
-1-3-1-3 کنترل دما و رطوبت ................................................................................................... 47
-2-3-1-3 تهویه مكانیكی ............................................................................................................. 47
-4-1-3 بهداشت محیط و کنترل عفونت ....................................................................................... 47
-1-1-3 ایمنی ....................................................................................................................................... 47
-1-1-3 صدای مطلوب و نامطلوب .................................................................................................... 48
-7-1-3 تسهیلات آسایشی و ایمنی بیماران .................................................................................. 49
-8-1-3 فضای معماری ....................................................................................................................... 12
-9-1-3 رنگ در فضای معماری ........................................................................................................ 12
منابع و ماخذ فصل سوم .............................................................................................................................. 14
فصل چهارم) شرایط روانی حاکم بر بخش ها و موقعیت فضاها( ......................... 11
-1-4 شرایط روانی حاکم بر بخش ها .................................................................................................... 11
-1-1-4 آزمایشگاه .............................................................................................................................. 11
-2-1-4 رادیولوژی ............................................................................................................................. 11
-3-1-4 فیزیوتراپی ........................................................................................................................... 11
-4-1-4 اورژانس ................................................................................................................................ 11
-1-1-4 جراحی ................................................................................................................................. 11
-1-1-4 داروخانه ............................................................................................................................... 17
-7-1-4 ریكاوری ............................................................................................................................... 17
-2-4 شرایط روانی حاکم و موقعیت فضاها ........................................................................................ 17
-1-2-4 هیئت مدیره ........................................................................................................................ 17
-2-2-4 بخش مدارک پزشكی ....................................................................................................... 18
-3-2-4 خش پذیرش ..................................................................................................................... 18
-4-2-4 بخش امور مالی ................................................................................................................ 19
-1-2-4 بخش مراقبت های ویژه کودکان ................................................................................. 19
منابع و ماخذ فصل چهارم ....................................................................................................................... 11
فصل پنجم) برنامه ریزی فیزیكی( ........................................................................................ 12
-1-1 روند کار در مناطق و در بخشهای هر منطقه ........................................................................ 13
5
-2-1 عوامل مؤثر در شكل گیری روند کار هراستاسیون و واحد استاسیونی ........................................ 13
-3-1 روند کاربین مناطق بیمارستان ............................................................................................................. 14
-4-1 موقعیت و عمل کرد بخشها نسبت بیكدیگر ..................................................................................... 78
-1-1 عوامل موثر در تعیین ظرفیت بیمارستان ........................................................................................... 79
-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش یک منطقه نسبت به ظرفیت ...................................................... 82
-1-1-1 استاسیون معمولی ....................................................................................................................... 82
-2-1-1 استاسیون نگهداری و مراقبت شدید ....................................................................................... 81
-3-1-1 استاسیون بیماران خردسال ...................................................................................................... 82
-4-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات بستری ............................ 83
-1-1-1 برنامه ریزی فیزیكی هر بخش در منطقه معاینات و معالجات مشترک .......................... 83
-1-1-1 برنامه ریزی مساحت قسمت های بخش بزرگسالان ........................................................... 81
-7-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش تزریقات و داروخانه .................................................................. 81
-8-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش خردسالان .................................................................................... 81
-9-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه مكمل .......................................................................................... 88
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه اداری – هال و ضمائم ........................................................ 91
-11-1-1 برنامه ریزی فیزیكی منطقه تدارکات و تهیه وسائل اولیه .............................................. 93
-12-1-1 برنامه ریزی فیزیكی بخش نگهداری جسد ..................................................................... 122
-7-1 جدول مساحت های مفید و زیربنا برای میزان ظرفیت بیمارستانهای مختلف ....................... 122
212 تخت... 121 - -8-1 ریزفضا ها و استاندارد های بیمارستان تخصصی قلب وعروق با ظرفیت 112
-9-1 دیاگرام های ارتباطی بیمارستان تخصصی قلب و عروق .............................................................. 122
منابع و ماخذ فصل پنجم ................................................................................................................................ 134
فصل ششم )بررسی مبانی طراحی بیمارستان و احكام مربوطه( ........................... 131
-1-1 قوانین طراحی بیمارستان .......................................................................................................... 131
-2-1 استانداردهای بیمارستان ................................................................................................................... 138
-3-1 چگونگی طراحی بیمارستان ............................................................................................................. 139
-1-3-1 طراحی ورودی اصلی بیمارستان ................................................................................................ 139
-2-3-1 طراحی هال اصلی بیمارستان ....................................................................................................... 139
-3-3-1 طراحی راهروی اصلی بیمارستان ................................................................................................. 142
-4-3-1 طراحی پلكان اصلی بیمارستان .................................................................................................... 142
-1-3-1 شكل و سبک ساختمان بیمارستان ........................................................................................... 142
-1-3-1 نظم و ترتیب استقرار بخش ها در طبقات ............................................................................... 141
-7-3-1 چگونگی قرارگرفتن وسایل ، اثاثیه و تجهیزات و رنگآمیزی آنها ...................................... 147
منابع و ماخذ فصل ششم ............................................................................................................................... 148
6
فصل هفتم )مصادیق( ........................................................................................................................ 149
-1-7 نمونه بیمارستان تخصصی خارجی ................................................................................................ 112
-1-1-7 بیمارستان قلب ایندیانا ......................................................................................................... 112
-2-7 نمونه های بیمارستان تخصصی داخلی ......................................................................................... 112
-1-2-7 بیمارستان قلب سینا ............................................................................................................ 112
-2-2-7 بیمارستان قلب شهید رجایی تهران ................................................................................. 119
-3-2-7 پلی کلینیک تخصصی قلب بیمارستان بهارستان اصفهان ........................................... 182
-3-7 نمونه های بیمارستان عمومی داخلی ........................................................................................... 183
-1-3-7 بیمارستان امام اهواز ............................................................................................................. 183
منابع و ماخذ فصل هفتم ............................................................................................................................ 181
فصل هشتم )طراحی بیمارستان( ....................................................................................................... 181
-1-8 ایده حجمی ....................................................................................................................................... 187
-2-8 کانسپت کلی ..................................................................................................................................... 187
-3-8 طراحی بیمارستان ........................................................................................................................... 188
فهرست واژگان .............................................................................................................................................. 222
منابع و ماخذ کلیه فصول ........................................................................................................................... 224
7
پیشگفتار
بیمارستان از آغاز به عنوان درمانگاه های عمومی بود که در آن همۀ بیماری های داخلی ٬ جراحی ٬
چشم و روانی درمان می شد تا اینكه بر اثر گذشت زمان و نابسامان شدن کارها و بی توجهی ٬
بیمارستان ها در بسیاری از نقاط به ویرانه هایی تبدیل شدند و تنها در آنها دیوانگان باقی ماندند. از این
رو از کلمۀ مارستان با بیمارستان گاهی مفهوم دیوانه خانه به ذهن می آمد. بیمارستان نهادی است
اجتماعی که بر حسب ضرورت تداوم حیات و حفظ بقای انسانها و بازگشت به تندرستی و معالجه
امراض به تدریج در تاریخ زندگی اجتماعی مردم پدیدار گشته و همراه با تكامل و توسعه علوم و فنون و
مهارتها و شیوه زندگی و طی راهی طولانی در شكل امروزین خود به عنوان یک نیاز در جوامع بشری
نمایان شده است. بنابراین تاریخ بیمارستان متا ثر از پیشرفت و توسعه روزافزون دانش و تكنولوژی
پزشكی است.
طراحی فضاهای مناسب برای مكان های درمانی به لحاظ ماهیت و تعاریف و عملكرد ٬ تنوع چندانی
نداشته و به همین خاطر می توان گفت ضوابط و استانداردهای خاصی برای تعریف فضاهای یک مجتمع
درمانی وجود دارد. این مكان ها با توجه به مقتضیات طرح ٬ پتانسیل های شهری ٬ محل اجرای
طرح ٬ سرانه درمانی ٬ بهداشت عمومی و انتظارات و امكاناتی که جامعه از این مكان ها دارند شكل
میگیرند.

قیمت : 25 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله انستیتوی پرورش نمایش گل و گیاه

  مطالعات انستیتوی پرورش نمایش گل و گیاه

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 30 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 150  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

فهرست:
بخش اول
فصل اول:
آشنایي با موضوع طرح
گل................................................................................................................................... 1
هديه ای به زيبايی گل..……………………………………………………………………………… 2
استفاده از نقوش گل ها و گیاهان در تزئین تاريخ………………………………………………………… 5
گل و گیاهان نزد مردان ايران………………………………………………………………………… 6
سیر و تاريخچه کشاورزی.…………………………………………………………………………… 7
مکانیزاسیون کشاو.زی چیست؟..……………………………………………………………………… 8
اهداف مکانیزاسیون ………………………………………………………………………………… 9
مکانیزاسیون در ايران..……………………………………………………………………………… 9
بیوتکنولوژی...……………………………………………………………………………………… 11
عمده ترين کاربردهای بیوتکنولوژی در کشاورزی………………………………………………………… 11
نتیجه بیوتکنولوژی در کشاورزی..……………………………………………………………………… 11
بیوتکنولوژی نوين در ايران.…………………………………………………………………………… 12
مقدمه ای در باب پژوهش……………………………………………………………………………… 11
تحقیقات درگذشته……………………………………………………………………………………… 15
کلینیک گیاه پزشکی………………………………………………………………………….....……….. 17
تجهیزات کلینیک گیاه پزشکی .………………………………………………………………………… 18
وسايل مورد نیازدر اين قسمت شامل……………………………………………………………………… 18
آزمايشگاه اصلی.……………………………………………………………………………………… 19
وسايل و ادوات کوچک تر.……………………………………………………………………………… 21
ابزار کار آزمايشگاهی..………………………………………………………………………………… 21
اسباب و لوازم متفرقه…………………………………………………………………………………… 22
نگهداری و کار با وسايل………………………………………………………………………………… 22
کالیبره کردن………………………………………………………………………………………… 26
وسايل آزمايشگاه.......………………………………………………………………………………… 27
گلخانه.……………………………………………………………………………………………… 22
تعريف گلخانه………………………………………………………………………………………… 21
انواع گلخانه ها..……………………………………………………………………………………… 21
انواع بسترهای کاشت محصولات گلخانه ای.……………………………………………………………… 27
سازه گلخانه..………………………………………………………………………………………… 27
انواع گلخانه ها از لحاظ پوشش..………………………………………………………………………… 28
خصوصیات سازه های پیشرفته و مدرن…………………………………………………………………… 11
فصل دوم
دیدگاه نظری طرح
معماری پايدار چیست............................................................................................................................................................................................. 51
مرحله صرفه جويی در منابع ................................................................................................................................................................................. 55
باکمینستر فولر………… ..…………………………………………………………………………… 57
سازه های فضايی………… ...………………………………………………………………………… 59
تعريف و تاريخچه سازه های فضاکار……… ..…………………………………………………………… 61
سازه های فضا کار از نظر اسمی به سه گروه تقسیم می شوند………… ……………………………………… 67
انواع سازه های فضاکار…………… …………………………………………………………………… 71
مزايای سازه های فضاکار…………… ..………………………………………………………………… 72
محدوديت های شبکه های فضايی……………… ..………………………………………………………… 75
موارد استفاده سازه های فضاکار……………… ..………………………………………………………… 76
بررسی مواد و مصالح کاربردی در سازه های غشايی و مقايسه ی ويژگی آن……… ...………………………… 77
مقدمه.………………………………………………………………………………………………… 78
غشاه…… .……………………………………………………………………………………… 79
انواع غشاهای پارچه……………...……… …………………………………………………………… 82
ويژگی های سازه ای غشاها………… .…………………………………………………………………… 81
جمع بندی……………… ……………………………………………………………………………… 85
انرژی خورشیدی....................................................................................................................................................................................................................... 86
فصل سوم
معرفي نمونه های مشابه
پژوهشکدة علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد........................... ............................................................... ............................................................ 91
تجهیزات و امکانات............................................................................................................................................................................................................ 91
هرباريوم )مخزن گیاهی(.................................................................................................................................................................................................. 91
آزمايشگاه گیاهشناسی...................................................................................................................................................................................................... 92
باغ گیاهشناسی............................................................................................................................................................................................................... 92
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی................................................................................................................................... 97
بخش تحقیقات آبخیزداری.................................................................................................................................................................................... 98
بخش تحقیقات آفات و بیماريهای گیاهی........................................................................................................................................................ 99
بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر................................................................................................................................................... 111
بخش تحقیقات خاك و آب........................................................................................................................................................................... 112
بخش بیوتکنولوژی........................................................................................................................................................................................ 116
نمونه انستیتوی پرورش و نمايش گل و گیاه دانشجويی..................................................................................................................... 117
فصل چهارم
برنامه فيزیکي و عملکردی طرح
از اهداف مهم اين روز عبارتاند
بخش پنجم
ضوابط و استاندارد
آزمايشگاههای تحقیقاتی............................................................................................................................................................................... 111
فضاهای تحقیق................................................................................................................................................................................................ 115
محل قرار گیری دفاترولابراتوارها................................................................................................................................................................... 115
لابراتورها و دفاتر بدون پنجره........................................................................................................................................................................ 116
فضاهای پژوهشکده........................................................................................................................................................................................ 116
استانداردهای طراحی آمفی تئاتر............................................................................................................................................................... 121
فضاهای خدماتی پشت سن.......................................................................................................................................................................... 121
قسمت اداری سالن........................................................................................................................................................................................... 121
پارکینگ............................................................................................................................................................................................................ 126
فصل ششم
آشنایي با محيط طرح وتجزیه تحليل سایت
مقدمه................................................................................................................................................................................................ 128
ناهمواریها....................................................................................................................................................................................... 129
آب و هوا........................................................................................................................................................................................ 121
طبیعت استان تهران.................................................................................................................................................................. 119
منابع آب....................................................................................................................................................................................... 121
استان تهران در گذر زمان....................................................................................................................................................... 122
درباره بوستان گفتگو.................................................................................................................................................................. 127
امکانات.......................................................................................................................................................................................... 128
سبکهای طراحی..........................................................................................................................................................................

قیمت : 30 هزار تومان


 برای واریز وجه از درگاه پرداخت انلاین استفاده نمایید !

دقایقی پس از واریز وجه پروژه برای شما ایمیل می گردد !

 

 

    موضوع رساله :                                                                 درگاه پرداخت شماره 1       
  رساله مجتمع تفریحی توریستی ساحلی

  مطالعات مجتمع تفریحی توریستی ساحلی

  مشخصه پروژه :  مطالعات  / رساله/ معماری                                    قیمت : 18 هزار تومان

   تعداد صفحات رساله : 135  صفحه
   فرمت رساله :    word

چکیده رساله  ( فهرست )

1
مجتمع تفریحی توریستی ساحلی
چکیده
سفر وگردشگری یکی از راههای تجدید نیرو وکاهش خستگی هایی است کته هریتز از انستای هتای
امروزی به نحوی درگیر آی شده اند. ایجاد مکای هایی با شرایط رفاهی مناسب، ختود فراختوای مناست ی
برای جذب افراد به سوی چنین مکای هایی به ویژه در زمانی که در داخل شهر و یا درآستتانه ی ورودی
شهر قرارگرفته باشند در بردارند، استفاده از پتانسیل های اقتصادی موجود درجامعته و رشتد آی از ابعتاد
گوناگوی می باشد. حتی س ب ایجاد رقاب بین شهرهایی با شرایط یکسای اب و هوایی و اقلیمی نظیتر
شمال کشور می گردد. همای گونه که مشاهدات نشای می دهتد شتمال کشتور ایترای )استتانهای گتی ی
ومازندرای( دارای مکای های تفریحی – ساحلی بسیاری می باشند. برای ایجاد چنینی مکای هایی دلایتل
فراوانی از جمله : وجود دریای خزر، جنگلهای ط یعی فراوای و آب و هتوای معتتدل مناستب و ... متی
توای نام برد. شهرستای آستانه اشرفیه که در مسیر شهرستای رش بته لاهیجتای قرارگرفتته و از ط یعت
زی ایی برخورداراس ، با گذر رودخانه پراب سفیدرود از کنار شهر دارای جلوه زی اتری گشته اس . امتا
به دلیل عدم توجه به پرورش مکای های مستعد به جذب گردشتگر و ع تور راه کمربنتدی از کنارشتهر،
اکثر گردشگرای دلیل خاصی برای ع ور از شهر ندیده واصولا اط ع چندانی نس بته آی ندارنتد. تمتام
این دلایل انگیزه ای را برای ایجاد یز تفرجگاه درکنارساحل رودخانه سفیدرود فراهم می نماید. این امر
به نوبه خود تأثیر فراوانی بررشد اقتصادی شهر خواهد گذاش . با توجه بته تتأثیر خصوصتیات اقلیمتی
2
وانتظاری که شخص بیننده دارد، استفاده از یز باف نس تا پراکنده درسای مورد نظر برایجاد یز طرح
منسجم ترجیح داده شد. روند طراحی از آغاز)انتخاب موضوع( تا پایای)طرح نهایی( طی فصول متفاوتی
مشتمل بر بررسی موضوعاتی نظیر گردشگری ، نمونه های مشابه، تأثیرات اقلیمی، بررسی سای و ... به
شکل دقیقتری مورد مطالعه قرارگرفته اس که در دن اله گزارش ارائه میگردد. طرح نهایی، نتیجه بدست
آمده ازکنارهم قرارگیری نیازهای فضایی و عوامل موثر برنحوه ی طراحی، نظیرمحدودی ها وامکانتات
سای ، اقلیم، دسترسی و... می باشتد کته منجتر بته کنتارهم قرارگترفتن مکتای هتای ورزشتی ، اقتامتی
وخدماتی- رفاهی درکناریکدیگر گردیده اس .
کلید واژه: تفرجگاه - گردشگری-سفیدرود-مرکزتفریحی-ط یع - ساحل-درخ -آرامش- فرهنگ
3
پیشگفتار
استفاده از استعدادهای نهفته در محیط پیراموی یکی از راههای بهره برداری از محتیط متی باشتد.
حال دراین مسیر فرآیند طراحی، از آغاز)انتخاب موضوع( تا پایای)نحوه طراحی وبته انجتام رستیدی آی(
سعی شده اس با توجه به پتانسیل موجود درمکای که می تواند به نوبه خود باعث رشد فزاینده ی شهر
از دیدگاه اقتصادی، فرهنگی وابعاد گوناگوی دیگر شود وهمچنین باتوجه به آی ارت اط بصری کته انستای
دربرخورد با اینگونه ط یع وفضا درکاربریهای خاص )نظیر تفرجگاه( طلب می کند به گونته ای گزینته
های مناس ی درکنار هم انتخاب و طراحی می شود.
امید اس طرح پایانی به آی چه که هدف اصلی از انتخاب موضوع وطراحی آی بوده رسیده باشد.
.
4
فهرست مطالب
بسم الله
I………………………………………………………………………… عنوای
III…………………………………………………………………………. چکیده
V……………………….……………………………………………… پیش گفتار
VI…………………………….……………………………………… تقدیروتشکر
VII…………………………………………………………………. فهرس مطالب
فصل اول – دلیل انتخاب موضوع......... ................ ................ ................ ................ .................. 1
-1-1 مقدمه................ ................ ................ ................ ................ ............................................. 2
-2-1 معرفی موضوع............ ................ ................ ................ ................ .................................. 2
-3-1 تأثر اقتصاد برانتخاب موضوع.... ................ ................ ................ .................................... 3
-4-1 ایجاد فضای سالم تفریحی ............ ................ ................ ................ ............................... 5
-5-1 بهره گیری از پتانسیل های موجود در ط یع ...... ................ ................ ......................... 7
-6-1 قرارگرفتن در دایره ی راب با شهرهای مشابه اطراف. ................ ................ .................. 8
-7-1 ایجاد محور تفریحی درشمال کشور ....... ................ ................ ................ ........................ 9
فصل دوم – سفر وگردشگری ................. ................ ................ ................ .............................. 11
-1-2 مقدمه ................................. ................ ................ ................ ................ .......................... 12
5
-2-2 اکوتوریسم ....................................... 12
-3-2 اهمی صنع گردشگری .............................. 13
-4-2 ایرای وصنع گردشگری ............................. 15
-5-2 نقاط قوت وضعف گردشگری درایرای ................... 16
-6-2 فناوری اط عات وصنع گردشگری ..................... 18
فصل سوم – بررسی نمونه های مشابه ...................... 21
-1-3 مقدمه............................................ 22
-2-3 تفرجگاه ساهلی نمز آبرود ......................... 22
-1-2-3 امکانات تفرجگاه................................. 24
29............................"Park Dolny(Warsaw)" -3-3 پارک
-1-3-3 امکانات پارک..................................... 33
فصل چهارم- مطالعات اقلیمی وفرهنگی..................... 36
-1-4 مقدمه............................................ 37
-2-4 جغرافیای ایرای................................... 37
-3-4 گی ی در تقسمات کشوری............................. 38
-4-4 جغرافیای ط یعی گی ی ............................. 38
-5-4 رودها ومنابع آبی مهم............................. 41
-6-4 شهرستای استانه اشرفیه............................ 41
-7-4 مشخصات اقلیمی.................................... 42
-1-7-4 نیروی خورشید وافتاب............................ 42
6
-2-7-4 فشار هوا وباد................ ................ ................ ................ ........................................... 42
-3-7-4 گرما.............................. ................ ................ ..............................
44.............................
-4-7-4 رطوب وبارای............ ................ ................ ................ .............................................. 44
-8-4 وضعی توپوگرافیز منطقه........ ................ ................ ................ ................................... 49
-9-4 تأثیر اقلیم برمعماری ...................... ................ ................ ............... ................ ................ 51
-1-9-4 معماری بومی....................... ................ ................ ................ ................
51.......................
-2-9-4 معماری شهری .................. ................ ................ ................ ...................................... 53
-3-9-4 معماری مذه ی .................. ................ ................ ................ .................................... 53
-4-9-4 معماری امروز.......................... ................ ................ ................ .............................. 53
-13-4 برداش اول......................... ................ ................ ................ .................................... 54
-11-4 آداب ورسوم........................... ................ ................ ................ ................
55......................
-1-11-4 بندبازی ولافندبازی ........ ................ ................ ................ ........................................ 55
-2-11-4 کشتی گیله مردی ........ ................ ................ ................ ........................................... 55
-12-4 برداش دوم..................... ................ ................ ................ ................
56.............................
فصل پنجم-برنامه ریزی فیزیکی. ................ ................ ................ ......................................... 58
7
-1-5 برنامه ریزی ترافیکی........................... 59
-2-5 برنامه ریزی فیزیکی........................... 61
-1-2-5 مسیرها..................................... 62
-2-2-5 هتل........................................ 63
هتل پانسیوی....................................... 63
نقشه هتل وسطوح موردنیاز........................... 65
اشپزخانه هتلها.................................... 66
-3-2-5 رستورای وکافی شاپ........................... 67
انواع رستورانها................................... 67
مقدای فضای موردنیاز رستورانها..................... 68
نحوه چیدی وسایل در رستورانها...................... 68
-4-2-5 پارکینگ عمومی............................... 73
دورزدی وپارک کردی................................. 73
-5-2-5 غرفه های صنایع دستی ........................ 71
-3-5 تجهیزات شهری.................................. 71
-1-3-5 صندلی ونیمکتها.............................. 72
-2-3-5 وسایل بازی کودکای........................... 73
-3-3-5 زمین های بازی............................... 74
-4-3-5 تجهیزات روشنایی ............................ 78
-5-3-5 کفسازیها.................................... 78
8
-6-3-5 فضای س ز وگیاهای............................ 79
-4-5 باغ ایرانی.................................... 79
-1-4-5 تاریخچه باغ ایرانی.......................... 83
-2-4-5 مفاهیم اصلی ................................ 81
-3-4-5 اندامهای باغ................................ 82
-4-4-5 لذت گرایی در باغ............................ 83
-5-4-5 گونه شناسی باغ.............................. 83
-6-4-5 رابطه بیروی ودروی........................... 84
-7-4-5 مظهر آب..................................... 84
-8-4-5 رنگ......................................... 84
-9-4-5 وسایل باغ................................... 84
-5-5 برنامه ریزی حجمی ............................. 85
فصل ششم –روند طراحی................................... 86
-1-6 فرآیند طراحی مجموعه............................ 86
-2-6 طراحی سای مجموعه............................... 93
-3-6 نقشه نمونه پیشنهادی فضاهای اقامتی............. 95
-4-6 ساختار پیشنهادی فضای اقامتی................... 132
-5-6 نقشه فضاهای رستورای و قهوه خانه سنتی…........... 137
-6-6 نمونه نقشه غرفه های بازار..................... 113

قیمت : 18 هزار تومان


درباره ما
Profile Pic
مـــــــرکـــز طــراحــی طرح معمار انجام تمامی پروژه های معماری فروش تمامی پروژه های معماری 3 بعدی سازی پروزه های معماری کدی کردن پروژه های معماری انجام پایان نامه های کارشناسی و کارشناسی ارشد تلفن تماس : 51 51 994 0936
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    کدهای اختصاصی